A A A
drukuj

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na zdolność kredytową?

Data publikacji: 2018.06.13 godz. 14:19
OCENA
5,0/5

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego ustanawiana jest wspólnota majątkowa małżonków. Od tej chwili mają i budują majątek wspólny, chyba że podpiszą tzw. intercyzę, w wyniku której powstanie rozdzielność majątkowa małżonków i każdy będzie miał majątek własny. Czy rozdzielność wpływa na zdolność kredytową, kiedy małżonkowie wnioskują np. o kredyt hipoteczny?

Fot: Do kredytu lepiej mieć wspólnotę majątkową czy rozdzielność?

Na zdolność kredytową ma wpływ wysokość dochodów współmałżonków i ich obciążenia, np. z tytułu rat innych zaciągniętych zobowiązań. Rozdzielność majątkowa nie jest przeszkodą w udzieleniu kredytu 

Ułatwione zasady kredytowania
W momencie, kiedy istnieje wspólność majątkowa małżeńska, małżonkowie mają ułatwioną sprawę w zakresie zaciągania wspólnego kredytu hipotecznego. Należy przy tym podkreślić, że istnienie wspólności nie jest obowiązkowe dla udzielenia przez bank finansowania dla małżonków. Jeśli jednak mają oni majątek wspólny, to automatycznie przy uzyskaniu kredytu hipotecznego, mąż i żona stają się właścicielami połowy nieruchomości oraz połowy zobowiązań wobec banku. Za zobowiązania te są solidarnie odpowiedzialni.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Kredyt dla małżonków bez wspólnoty majątkowej
Rozdzielność majątkowa małżonków nie wyklucza uzyskania w banku kredytu hipotecznego. Taki kredyt mogą wziąć małżeństwa z ustaloną rozdzielnością majątkową, partnerzy życiowi czy nawet osoby, które nie są ze sobą spokrewnione. W przypadku takich kredytobiorców w szerszym zakresie są zwykle kształtowane zapisy umowy, zwłaszcza te dotyczące podziału kupowanej nieruchomości i podziału długu - inaczej niż po równo.
Nie jest ograniczeniem rozdzielność majątkowa przy wnioskowaniu o wspólne kredyty przez małżonków. Jest dobrym rozwiązaniem, jeśli np. jeden z małżonków prowadzi działalność, inwestuje i nie chce, aby finanse drugiego małżonka były narażone na uszczerbek, jeśli on dokona nietrafionych inwestycji.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Czy rozdzielność wpływa na zdolność kredytową?
W niektórych przypadkach ustanowiona pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa ma wpływ na zdolność kredytową. Ma to miejsce, gdy jeden z małżonków dzięki owej rozdzielności uniknął odpowiedzialności za nieuregulowane kredyty wzięte przez małżonka. Tym samym teoretycznie nie obciążył jego zobowiązaniami swojej zdolności kredytowej i pozostaje dla banku wiarygodnym klientem. Jeśli jednak kredyt zaciągany jest przez oboje małżonków, wówczas ma to duże znaczenie.
Dla kredytów hipotecznych i procedury weryfikacji klientów - małżonków ubiegających się o udzielenie takiego zobowiązania przez bank, rozdzielność majątkowa dla kredytodawcy jest neutralna. Dla banku istotne jest wyłącznie to, ile i z jakich źródeł współmałżonkowie pozyskują dochody, czy mają inne zobowiązania oraz ile mają osób na utrzymaniu.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »