A A A
drukuj

Mieszkaniówka ma się dobrze!

Data publikacji: 2013.08.01 godz. 14:55

Opracowanie własne
OCENA
4,7/5

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w I kw. 2013 r. była stymulowana przez stopniowe ograniczanie akcji kredytowej przez banki oraz spadek oprocentowania kredytów w złotówkach. Niewątpliwie pozytywny wpływ na ten segment rynku, miała zakończona wraz z 2012 r. Rodzina na Swoim oraz większa liczba kupujących mieszkania za gotówkę.

Okiem dewelopera

Wartość udzielonych deweloperom kredytów na koniec marca 2013 r. wyniosła ok. 47 mld zł, przy czym odsetek kredytów zagrożonych wzrósł  do 30 proc. Większość firm deweloperskich, aby nie popaść w stagnację lub nie generować strat stara się dywersyfikować swoją działalność. Przejawia się to realizowaniem inwestycji nie tylko mieszkaniowych, ale też komercyjnych. Dzięki takim działaniom deweloperzy mogą skutecznie obniżać wartość potencjalnych strat.

Więcej mieszkań za gotówkę

Początek roku przyniósł większy udział w rynku, klientów finalizujących zakup mieszkania za pomocą gotówki. Sprawiło to, że udział zakupów gotówkowych na rynku pierwotnym w sześciu największych miastach wzrósł do ok. 66 proc.  Więcej klientów kupujących za gotówkę przyczyniło się do sprzedaży mieszkań w lepszym standardzie, więc tym samym droższych. A to wpłynęło na statystyki większych miast, w których odnotowano wzrost średnich cen transakcyjnych nieruchomości z rynku pierwotnego.

Rynek pierwotny i wtórny

Na rynku pierwotnym w I kw. 2013 r., w porównaniu z poprzedzającym kwartałem odnotowano wzrost zarówno cen ofertowych, jak i transakcyjnych w największych miastach Polski. Poniższe tabele prezentują jak w ciągu ostatnich trzech lat kształtowały się ceny w siedmiu i dziesięciu największych miastach Polski. Na rynku pierwotnym średnie ceny ofertowe w I kw. 2013 r. w 7 miastach były o 683 zł wyższe niż ceny transakcyjne, a średnia cena z 10 miast była natomiast większa od transakcyjnej o 280 zł. W porównaniu z końcem 2012 r., w I kw. 2013 r. średnia cena ofertowa w 7 miastach wzrosła o 69 zł, a w 10 o 25 zł. W przypadku cen transakcyjnych zwiększyły się one odpowiednio o: 217 zł(7 miast) i 40 zł(10 miast).

Ceny ofertowe

 

Rynek pierwotny

Rynek wtórny

Średnia z 7 miast

Średnia z 10 miast

Średnia z 7 miast

Średnia z 10 miast

I kw. 2011

7 043

4 929

7 426

4 580

II kw. 2011

7 273

4 967

7 357

4 561

III kw. 2011

7 079

4 865

7 222

4 499

IV kw. 2011

6 978

4 868

7 136

4 491

I kw. 2012

7 010

4 801

7 021

4 455

II kw. 2012

6 984

4 898

6 960

4 445

III kw. 2012

6 885

4 963

6 863

4 362

IV kw. 2012

6 674

4 889

6 793

4 379

I kw. 2013

6 743

4 914

6 753

4 312

Źródło: Opracowanie własne na podst. Rynek nieruchomości I kwartał 2013 r. NBP

 

Ceny transakcyjne

 

Rynek pierwotny

Rynek wtórny

Średnia z 7 miast

Średnia z 10 miast

Średnia z 7 miast

Średnia z 10 miast

I kw. 2011

6 785

4 866

6 285

4 216

II kw. 2011

6 620

4 626

6 318

4 179

III kw. 2011

6 532

4 751

6 292

4 129

IV kw. 2011

6 473

4 601

6 236

4 099

I kw. 2012

6 261

4 601

6 099

4 017

II kw. 2012

6 280

4 570

5 909

3 963

III kw. 2012

6 098

4 653

5 801

3 962

IV kw. 2012

5 843

4 594

5 772

3 803

I kw. 2013

6 060

4 634

5 452

3 779

Źródło: Opracowanie własne na podst. Rynek nieruchomości I kwartał 2013 r. NBP

 

Na rynku wtórnym ceny spadały. Średnie ceny ofertowe w I kw. 2013 r. w 7 miastach były o 1,3 tys. zł wyższe niż ceny transakcyjne, a średnia cena z 10 miast była natomiast większa od transakcyjnej o 533 zł. W porównaniu z końcem 2012 r., w I kw. 2013 r. średnia cena ofertowa w 7 miastach spadła o 40 zł, a w 10 o 67 zł. W przypadku cen transakcyjnych zmniejszyły się one odpowiednio o: 320 zł(7 miast) i 24 zł(10 miast).

Ceny według miast

Poniżej przedstawiono, jak kształtowały się ceny ofertowe i transakcyjne na rynku pierwotnym i wtórnym w czterech największych miastach. Za przykłady posłużą ceny w: Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. Do analizy wykorzystano dane z pierwszych kwartałów pięciu minionych lat. 

Na rynku pierwotnym odnotowano zarówno wzrosty, jak i spadki w cenach ofertowych i transakcyjnych. Tendencje spadkowe cen ofertowych, w I kwartale 2013 r. występowały w: Krakowie i Wrocławiu, natomiast wzrosty odnotowano w Warszawie i Gdańsku. W przypadku cen transakcyjnych, te wzrosły tylko w Warszawie, w pozostałych miastach spadły.

Rynek pierwotny

 

I kw. 2009

I kw. 2010

I kw. 2011

I kw. 2012

I kw. 2013

Kraków

Ceny ofertowe

7 675

7 595

7 517

7 112

6 305

Ceny transakcyjne

7 373

6 985

6 886

6 637

5 847

Warszawa

Ceny ofertowe

9 880

9 119

8 211

7 879

8 076

Ceny transakcyjne

7 543

8 173

8 037

6 967

6 990

Gdańsk

Ceny ofertowe

6 800

6 078

5 732

6 248

6 453

Ceny transakcyjne

5 309

5 839

5 692

5 594

5 292

 Wrocław

Ceny ofertowe

5 014

6 020

6 129

6 406

6 031

Ceny transakcyjne

5 063

5 628

5 909

5546

5 381

Źródło: Opracowanie własne na podst. Rynek nieruchomości I kwartał 2013 r. NBP 

Na rynku wtórnym, w ostatnich trzech pierwszych kwartałach widać wyraźne spadki. Dotyczą one i cen ofertowych, i transakcyjnych we wszystkich uwzględnionych miastach. Najniższy poziom, ceny transakcyjne osiągnęły w Katowicach 3,1 tys. z oraz Wrocławiu 4,9 tys. zł. A najwyższy w Warszawie 6,6 tys. zł i Krakowie 5,9 tys. zł.

Rynek wtórny

 

I kw. 2009

I kw. 2010

I kw. 2011

I kw. 2012

I kw. 2013

Kraków

Ceny ofertowe

6 864

6 916

7 206

6 776

6 644

Ceny transakcyjne

6 110

6 182

6 394

6 489

5 931

Warszawa

Ceny ofertowe

9 626

9 901

9 706

9 111

8 606

Ceny transakcyjne

8 406

8 620

7 915

7 601

6 687

Gdańsk

Ceny ofertowe

6 648

6 465

6 536

6 384

6 278

Ceny transakcyjne

6 166

6052

5 383

5 295

5 020

Wrocław

Ceny ofertowe

6 785

6 725

6 576

6 367

5 959

Ceny transakcyjne

5 753

5 871

5 883

5533

4 999

Źródło: Opracowanie własne na podst. Rynek nieruchomości I kwartał 2013 r. NBP 

Osiągnięcie przez rynek nieruchomości stanu równowagi, jak wynika z raportu NBP nie jest łatwe. Do głównych czynników kształtujących rynek, a więc niższych cen mieszkań i wyższych stóp procentowych dochodzą bowiem trudne do przewidzenia czynniki zewnętrzne. Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest częścią gospodarczej rzeczywistości, więc nie jest w stanie odizolować się i uchronić przed kolejnymi próbami, na jakie jest wystawiany. 

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »
  • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »