« powrót do porównywarki

mBankKredyt hipoteczny

mBank
Prowizja 3% PLN
Oprocentowanie 0.00% Max. kwota 4 000 000 zł
Parametry
Oprocentowanie: 0.00 - 0.00% | (Kredyt hipoteczny w PLN od 9,20% Kredyt hipoteczny denominowany w EUR od 5,74% Kredyt hipoteczny denominowany w USD od 5,23%)
Maksymalna kwota kredytu: 4 000 000 zł
Minimalny okres kredytowania: 12 miesięcy
Maksymalny okres kredytowania: 240 miesięcy
Prowizja: 2% | (Od 0% do 5%.)
Ogólne
Opis: mBank oferuje kredyt hipoteczny osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód, rozliczającym podatek dochodowy w formie uproszczonej (książki przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany) lub pełnej księgowości.


Przeznaczenie: Finansowanie działalności gospodarczej na okres maksymalnie 20 lat, w szczególności dotyczy: -> finansowania bieżących potrzeb, zwiększenia środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego -> finansowania nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w szczególności na: - zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie majątku trwałego - zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów - refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego - refinansowania kredytów/pożyczek zaciągniętych z przeznaczeniem na rozwój i finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności kredytów/pożyczek udzielonych przez instytucje i organizacje, działające na terenie Polski i Unii Europejskiej, wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Sprawdź, czy spełniasz poniższe warunki: o posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych, o prowadzisz działalności gospodarczą na terenie Polski, nieprzerwanie przez okres, co najmniej 24 miesięcy, o generujesz w badanym przez mBank okresie dodatni wynik finansowy, o posiadasz w chwili uruchomienia kredytu hipotecznego rachunek mBIZNES konto w mBanku, o dokonujesz rozliczeń finansowych za pośrednictwem rachunku bankowego, nieprzerwanie, przez co najmniej 12 miesięcy, o zadeklarujesz stałe wpływy na mBIZNES Konto w okresie obowiązywania umowy kredytowej.
Wymagane dokumenty: Ustalane z doradcą.
Prowizja: 2% | (Od 0% do 5%.)
« powrót do porównywarki

ZAMÓW BEZPŁATNY KONTAKT Z DORADCĄ

WPISZ POPRAWNIE DANE

+48