« powrót do porównywarki zamów on-line

Alior Bank Megahipoteka

Alior Bank - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 3,34% PLN Stawka bazowa: 0,24% Marża: 3,10%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 55.56
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,56% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 26 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 213 600 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 83,3%, oprocentowanie zmienne: 4,22% (składa się na nie stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 1,73% wg stanu na 20.11.2017 r. oraz marża 2,49% która jest podwyższana o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 172 036,91 zł, w tym prowizja 2 136 zł (1%), odsetki: 140 111,60 zł, ubezpieczenie na życie: 10 680 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 16 404,79 zł, koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2051,60 zł, ubezpieczenie nieruchomości w pierwszym roku: 202,92 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 385 636,91 zł (płatna po ustanowieniu zabezpieczenia w 312 równych miesięcznych ratach po 1 130,64 zł).
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie, Konsolidacja, Pożyczka
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 90%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 80 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: obligatoryjne
w przypadku przekroczenia 80% LTV
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 1%-5%
W ofercie z ubezpieczeniem na życie prowizja 1%, z prowizją standardowo 2%.
Wycena nieruchomości: 0 zł
Ubezpieczenie pomostowe: 2,5%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0%
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe:
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0%-3%
nie więcej niż 3% spłacanej kwoty Kredytu
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0%-3%
nie więcej niż 3% spłacanej kwoty Kredytu
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: 0 PLN
Przewalutowanie - koszty: prowizja 1%
Zabezpieczenia
Docelowe: wpis hipoteki
Przejściowe: ubezpieczenie pomostowe
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): 1. Megahipoteka może być przeznaczona na:
1) sfinansowanie nabycia prawa do nieruchomości mieszkalnej,
2) sfinansowanie wykupu nieruchomości mieszkalnej,
3) sfinansowanie budowy /rozbudowy nieruchomości mieszkalnej systemem gospodarczym,
4) modernizacja/ adaptacja/ remont /wykończenie nieruchomości mieszkalnej,
5) sfinansowanie opłat związanych z transakcją nabycia prawa do nieruchomości i opłat związanych z kredytem,
6) refinansowanie kosztów własnych poniesionych w wyniku realizacji inwestycji określonych w pkt. 1-5, które zostały udokumentowane rachunkami, fakturami, potwierdzeniami wpłat wystawionymi przez banki lub innymi dokumentami (zapisami w akcie notarialnym) potwierdzającymi dokonanie płatności nie starszymi niż 2 lata od daty ich złożenia w banku,
7) spłatę kredytu udzielonego na cel mieszkaniowy,
8) sfinansowanie budowy/ rozbudowy domu letniskowego całorocznego ,
9) modernizacja/ adaptacja/ remont/ wykończenie domu letniskowego całorocznego,
10) spłatę zobowiązań nie związanych z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą lub rolniczą
11) cel konsumpcyjny nie związany z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): Kredytobiorcą może zostać osoba fizyczna, która spełnia kryteria banku tj.:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiada miejsce zameldowania w Polsce
3) jest obywatelem polskim (uzyskującym dochód na terenie Polski lub za granicą) lub cudzoziemcem uzyskującym dochód na terenie Polski
Ogólne informacje
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »