Ranking kont firmowych

Ranking kont firmowych - sierpień 2018

Data publikacji: 2018.08.09 godz. 16:02

W obecnych warunkach, premie dla posiadaczy kont firmowych są już prawdziwą rzadkością. Postanowiliśmy sprawdzić, czy na takie bonusy może jeszcze liczyć właściciel mikrofirmy.

Zgodnie z naszymi założeniami, taka osoba korzysta z rachunku bankowego w następujący sposób:

 • wpływy na konto: 6500 zł miesięcznie
 • średnie saldo na koncie: 3500 zł miesięcznie
 • płatności kartą: 800 zł miesięcznie (5 transakcji)
 • internetowe przelewy wewnętrzne: 2 operacje w miesiącu
 • internetowe przelewy zewnętrzne (ELIXIR): 8 operacji w miesiącu
 • internetowe przelewy natychmiastowe: 1 operacja w miesiącu (min. 500 zł)
 • wypłaty z bankomatów banku i sieci partnerskiej: 2 wypłaty w miesiącu (2 x min. 100 zł)
 • wypłaty z pozostałych krajowych bankomatów: 4 wypłaty w miesiącu
 • z konta regularnie są wykonywane przelewy do ZUS-u (jeden w miesiącu powyżej 400 zł) i urzędu skarbowego (jeden w miesiącu powyżej 500 zł)

Po uwzględnieniu powyższych założeń okazało się, że jedno konto generuje zaskakująco wysoką premię (aż 1 100 zł rocznie).

Nasza propozycja

Alior Bank
iKonto Biznes z Alior Banku ze względu na poziom premii, stanowi prawdziwą rzadkość na rynku. Posiadacze wspomnianego rachunku dla małych firm, w skali roku mogą otrzymać aż 1500 zł premii i dodatkowe 200 zł nagrody za otwarcie konta online. Warto dodać, że Alior Bank nie pobiera miesięcznej opłaty za prowadzenie iKonta Biznes i zapewnia m.in. pięć darmowych przelewów natychmiastowych w miesiącu.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
iKonto Biznes
1 100 zł 1 100 zł 0 zł złóż wniosek
2. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Firma To Ja
360 zł 360 zł 0 zł złóż wniosek
3. PKO Bank Polski - ranking kont
PKO BP
PKO Konto Firmowe
240 zł 600 zł 360 zł
4. Bank Pocztowy - ranking kont
Bank Pocztowy
Pocztowe Konto Firmowe
- 120 zł 0 zł 120 zł
5. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Pakiet Mój Biznes Mobilny
- 156 zł 0 zł 156 zł
6. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
- 210 zł 0 zł 210 zł złóż wniosek
7. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Rachunek Partner
- 276 zł 0 zł 276 zł złóż wniosek
8. Inteligo - ranking kont
Inteligo
Konto Firmowe
- 300 zł 0 zł 300 zł
9. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto Mój Biznes
- 360 zł 0 zł 360 zł
10. mBank - ranking kont
mBank
mBiznes konto Standard
- 540 zł 0 zł 540 zł złóż wniosek

Szczegółowe informacje dot. powyższych rachunków bankowych dla firm: 

1. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 10 zł (0 zł za pierwsze pięć przelewów w miesiącu). Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł . Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł (0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu). Oprocentowanie: 0,00%
W ramach promocji „1500 zł dla firm” przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 500 zł - premia 25 zł/m-c, transakcje kartą debetową o wartości min. 500 zł/m-c - premia 10 zł, średniomiesięczne saldo od 2500 zł do 10 000 zł - premia 5 zł, pierwszy w miesiącu przelew natychmiastowy o wartości min. 500 zł - premia 10 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c i 1500 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i US, średnie saldo, przelew natychmiastowy oraz transakcje wykonane kartą debetową (razem: 75 zł miesięcznie). Dodatkowo od 1 czerwca 2018 r. Alior Bank przyznaje nagrodę o wysokości 200 zł za otwarcie iKonta Biznes przez Internet. 
2. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 4,99 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 3,5 zł (0 zł za pierwsze dwa przelewy w miesiącu). Koszt wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
W ramach promocji „Premiowanie za bankowanie”, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy przelew do ZUS min. 250 zł lub pierwszy przelew do urzędu skarbowego min. 250 zł - premia 30 zł/m-c). Maksymalna wartość premii to 50 zł/m-c i 600 zł/rok. 
3. PKO BP - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przynajmniej jeden przelew do ZUS-u w miesiącu i wykonał płatności kartą debetową o wartości przynajmniej 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł. Rachunek jest bezpłatny przez 6 miesięcy od momentu otwarcia (bez dodatkowych warunków) jeśli firma działa krócej niż 12 miesięcy. Opłata za obsługę karty: 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy. Koszt przelewu wewnętrznego (IKO): 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł za pierwsze 30 przelewów w miesiącu (w tym przelewy do ZUS i US). Każdy kolejny przelew poza pakietem kosztuje 1 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 10 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 3,50%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
W ramach promocji „2 000 dla Twojej firmy”, bank wypłaca premie nowym klientom za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 250 zł - premia 25 zł/m-c). Maksymalna wartość premii to 2000 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i US (razem: 50 zł miesięcznie). Do promocji można przystąpić najpóźniej 14 sierpnia 2018 r.   
4. Bank Pocztowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient otrzymuje przynajmniej 2000 zł/m-c i posiada aktywną kartę debetową - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 5 zł. Koszt wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
5. Pekao SA - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli wpływy na rachunek klienta wyniosą min. 2000 zł/m-c i wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 15 zł/m-c. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,50 zł (pierwsze dziesięć przelewów w miesiącu: 0 zł). Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt przelewu pilnego: 3 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Pekao: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju:    2%, min. 5 zł (pierwsze dwie wypłaty w miesiącu są darmowe). Oprocentowanie: 0,00%
6. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za konto - w przeciwnym razie: 0,90 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 10 zł. Koszt wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych: 2,50 zł (pierwsza wypłata w miesiącu - 0 zł). Oprocentowanie: 0,00%
7. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego (US) i miał wpływy min. 2500 zł/m-c lub posiada kredyt firmowy w Alior Banku. W przeciwnym razie, opłata wynosi 25 zł/m-c. Przez pierwsze pół roku posiadania konta, do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku wystarczy spełnienie warunku dotyczącego przelewów do US/ZUS. Ta zasada dotyczy firm, które założyły Rachunek Partner przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Opłata za obsługę karty: 3 zł (w ramach promocji trwającej do odwołania, bank nie pobiera opłaty za obsługę karty). Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 15 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł. Oprocentowanie: 0,00%
8. Inteligo - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 5 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i BZ WBK: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
9. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto 1000 zł/m-c - w przeciwnym razie 15 zł. Przez pierwsze 12 miesięcy od otwarcia konta, klient jest zwolniony z opłaty, jeśli założył rachunek przed rokiem od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Opłata za obsługę karty: 7 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych jest niższa od 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 0 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1 zł (pierwsze 20 przelewów w miesiącu - 0 zł). Przelewy do ZUS i US zwolnione z opłat. Koszt przelewu natychmiastowego: 10 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Millennium/BZ WBK i Planet Cash: 0 zł/1 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów: 3,00%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
10. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykona w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS - w przeciwnym razie opłata to 9 zł. Opłata za użytkowanie karty: 5 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych jest niższa od 500 zł/m-c - w przeciwnym razie 0 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 1,5 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,5 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 10 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet i BZ WBK: 0 zł - wypłata co najmniej 100 zł, 1,3 zł - wypłata poniżej 100 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 3% min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%. 

Stan na: 21.06.2018 r. 

Podsumowanie
Informacje z powyższego zestawienia wskazują, że Alior Bank w ramach iKonta Biznes zupełnie zdystansował swoich konkurentów. Wspomniany rachunek Aliora zapewnia bowiem trz razy wyższy zysk roczny (1 100 zł), niż konkurencyjne konto z Idea Banku zajmujące drugą pozycję. Siedem porównywanych kont firmowych, wygenerowało roczne koszty dla przedsiębiorcy zamiast zysków. W przypadku rachunku zajmującego dziesiąte miejsce, taki roczny koszt wyniósł aż 540 zł.
Warto wspomnieć, że najbardziej aktywni posiadacze iKonta Biznes mogą zarobić nawet 125 zł miesięcznie i 1500 zł rocznie. Dodatkowo od 1 czerwca 2018 r. Alior Bank przyznaje nagrodę o wysokości 200 zł za otwarcie iKonta Biznes przez Internet. Tak duże bonusy są prawdziwą rzadkością na całym rynku kont osobistych w Polsce. Oprócz bardzo dużej premii dla właścicieli iKonta Biznes, Alior Bank oferuje również dodatkowe korzyści. Warto tutaj wspomnieć o bezwarunkowym braku miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku, pięciu bezpłatnych przelewach natychmiastowych dostępnych co miesiąc i możliwości wykonania pięciu darmowych wypłat w miesiącu z „obcych” bankomatów. Otwórz iKonto Biznes i zyskaj do 1 500 zł premii »

Ranking kont firmowych - grudzień 2017

Data publikacji: 2017.12.14 godz. 13:38

Niektórzy przedsiębiorcy używają konta bankowego głównie do otrzymywania wpłat od swoich kontrahentów. W ramach grudniowego rankingu, postanowiliśmy wyłonić najlepsze rachunki dla takich właścicieli firm.

Zgodnie z naszymi rankingowymi założeniami, aktywność przedsiębiorcy jest następująca:

 • wpływy na konto: 2 000 zł/m-c
 • średnie saldo na koncie: 100 zł/m-c
 • płatności kartą: 300 zł/m-c (2 transakcje)
 • internetowe przelewy wewnętrzne: 1 operacja w miesiącu
 • internetowe przelewy zewnętrzne (ELIXIR): 3 operacje w miesiącu
 • wypłaty z bankomatów banku i sieci partnerskiej: 5 wypłat w miesiącu

Warto zwrócić uwagę, że dla przyjętych założeń tylko trzy konta firmowe nie generują rocznych kosztów.

Nasza propozycja

ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy to sprawdzony rachunek, którego posiadacze mogą łatwo uniknąć miesięcznych opłat. ING Bank Śląski dodatkowo zachęca klientów bardzo dobrym systemem bankowości internetowej i możliwością korzystania z platformy zakupowej Aleo oraz przenośnych terminali płatniczych.

bilans roczny bonus opłaty
1. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
2. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto Mój Biznes
0 zł 0 zł 0 zł
3. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao SA
Pakiet Mój Biznes Mobilny
0 zł 0 zł 0 zł
4. Inteligo - ranking kont
Inteligo
Konto Firmowe
- 36 zł 0 zł 36 zł
5. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Firma To Ja
- 60 zł 0 zł 60 zł złóż wniosek
6. Bank BPS - ranking kont
Bank BPS
startKonto
- 60 zł 0 zł 60 zł
7. Bank Pocztowy - ranking kont
Bank Pocztowy
Pocztowe Konto Firmowe
- 60 zł 0 zł 60 zł
8. Bank Ochrony Środowiska - ranking kont
BOŚ Bank
Konto EkoStarter
- 60 zł 0 zł 60 zł
9. Raiffeisen Polbank - ranking kont
Raiffeisen Polbank
Wymarzone Konto dla Biznesu
- 60 zł 0 zł 60 zł
10. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
iKonto Biznes
- 96 zł 0 zł 96 zł złóż wniosek

Szczegółowe informacje dot. powyższych kont firmowych: 

1. ING Bank Śląski - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za konto - w przeciwnym razie: 0,90 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych: 2,50 zł (pierwsza wypłata w miesiącu - 0 zł). Oprocentowanie: 0,00%
2. Bank Millennium - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przynajmniej jeden w miesiącu przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 1000 zł/m-c - w przeciwnym razie 15 zł. Przez pierwsze 12 miesięcy od otwarcia konta, klient jest zwolniony z opłaty jeśli założył rachunek przed rokiem od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1 zł (pierwsze 20 przelewów w miesiącu - 0 zł). Przelewy do ZUS i US zwolnione z opłat. Koszt wypłaty z bankomatów Millennium: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów BZ WBK i PlanetCash: 1 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów: 3%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
3. Pekao SA - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli wpływy na rachunek klienta wyniosą min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 15 zł/m-c. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,50 zł (pierwsze dziesięć przelewów w miesiącu: 0 zł). Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
4. Inteligo - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i BZ WBK: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
5. Idea Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c albo wartość wpłat we wpłatomatach wynosi 1000 zł/mkw. - w przeciwnym razie 4,99 zł. W ramach promocji „Premiowanie za bankowanie”, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy przelew do ZUS min. 250 zł lub pierwszy przelew do urzędu skarbowego min. 250 zł - premia 30 zł/m-c). Maksymalna wartość premii to 50 zł/m-c i 600 zł/rok. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
6. Bank BPS - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Oplata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: przez pierwszy rok 10 przelewów w miesiącu jest darmowych. Opłata za pozostałe wynosi 1 zł/szt. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów BPS: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2,5%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
7. Bank Pocztowy - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient otrzymuje przynajmniej 2000 zł/m-c i posiada aktywną kartę debetową - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
8. BOŚ Bank - konto dla firm, które prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Opłata za prowadzenie konta: konto prowadzone jest bezpłatnie przez 18 miesięcy, a potem automatycznie zostanie zmienione na Konto Elastyczne Taryfa Optymalna. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Euronetu w placówkach BOŚ: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 3%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,01%
9. Raiffeisen Polbank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,5 zł (20 pierwszych przelewów w miesiącu za darmo). Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Euronetu i urządzeń w placówce Raiffeisen Polbanku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 1,5%, min. 5 zł
10. Alior Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez rok w ramach promocji „1500 zł dla firm”. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł. W ramach promocji „1500 zł dla firm” przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 500 zł - premia 25 zł/m-c, transakcje kartą debetową o wartości min. 500 zł/m-c - premia 10 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c i 1500 zł/rok. Bank wypłaca premię 200 zł za otwarcie iKonta Biznes tym klientom, którzy posiadają już rachunek prywatny w Alior Banku. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł (0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu). Oprocentowanie: 0,00%

Stan na: 30.11.2017 r. 

Podsumowanie
Jeżeli uwzględnimy założenia z grudniowego rankingu kont firmowych, to okaże się, że tylko trzy takie rachunki nie wygenerują rocznego kosztu dla przedsiębiorcy. Wśród tych darmowych kont, na największą uwagę zasługuje Konto Direct dla Firmy z oferty ING Banku Śląskiego. Zwycięski rachunek pozwala na łatwe uniknięcie miesięcznych opłat (tak jak w analizowanym przypadku). Do zwolnienia z opłaty za konto wystarczy wykonanie jednego przelewu do ZUS-u/urzędu skarbowego w miesiącu albo wpływ przynajmniej 2000 zł/m-c. Karta debetowa jest bezpłatna w przypadku płatności bezgotówkowych wynoszących co najmniej 300 zł miesięcznie.
Warto zwrócić uwagę, że Konto Direct dla Firmy poza korzystnymi warunkami kosztowymi zapewnia również możliwość korzystania z wygodnej bankowości internetowej i mobilnej oraz platformy zakupowej Aleo. ING Bank Śląski dodatkowo oferuje darmowy pakiet 100 wizytówek, które z pewnością przydadzą się właścicielom nowych firm. Dowiedz się więcej »

Ranking kont firmowych - październik 2017

Data publikacji: 2017.10.20 godz. 10:08

Dobrze dobrane konto firmowe gwarantuje przedsiębiorcy szereg korzyści. Sprawdź nasz październikowy ranking kont dla firm i dowiedz się, gdzie można otrzymać ponad 1 000 zł premii!

Wielu polskich przedsiębiorców wydaje sporo pieniędzy na zakup paliwa. W ramach październikowego rankingu sprawdziliśmy, czy takie osoby mogą liczyć na jakieś bonusy od banków prowadzących konta firmowe. Zgodnie z naszymi założeniami, aktywność często podróżującego przedsiębiorcy jest następująca:

 • wpływy na konto: 6000 zł/m-c
 • średnie saldo na koncie: 2000 zł/m-c
 • płatności kartą: 1000 zł/m-c
  z czego część tej kwoty jest przeznaczane na zakup 120 litrów miesięcznie
  (do obliczeń przyjęliśmy średnią cenę paliwa 4,60 zł/litr)
 • internetowe przelewy wewnętrzne: 2 operacje w miesiącu
 • internetowe przelewy zewnętrzne (ELIXIR): 10 operacji w miesiącu
 • wypłaty z bankomatów banku i sieci partnerskiej: 3 wypłaty w miesiącu
 • wypłaty z pozostałych krajowych bankomatów: 2 wypłaty w miesiącu (wartość: 2 x 100 zł)
 • z konta regularnie są wykonywane przelewy do ZUS-u i urzędu skarbowego (po jednym w miesiącu)

Po uwzględnieniu takich założeń okazuje się, że tylko trzy banki zapewniają premię dla przedsiębiorcy. W jednym przypadku, taki roczny bonus może wynosić ponad 1000 zł!

Nasza propozycja

Alior Bank
Rachunek Partner Alior Banku z kartą debetową MasterCard Debit Commercial to świetna propozycja dla przedsiębiorcy przeznaczającego znaczne kwoty na eksploatację pojazdu firmowego. W ramach promocji, wspomniany bank zwraca nawet 100 zł miesięcznie za zakup paliwa na potrzeby firmowe. Zwrot jest naliczany jako różnica między średnią ceną i stawką 3,90 zł/litr. Promocyjna oferta Alior Banku dla nowych klientów, przewiduje również bezwarunkowe zwolnienie z opłaty za kartę debetową.

nazwa konta bilans roczny bonus roczny opłaty roczne
1. Alior Bank
Alior Bank
Rachunek Partner
960 zł 1008 zł 48 zł złóż wniosek
2. Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
420 zł 420 zł 0 zł złóż wniosek
3. Idea Bank
Idea Bank
Konto Firma to Ja
360 zł 360 zł 0 zł złóż wniosek
4. PEKAO S.A
Pekao SA
Pakiet Mój Biznes Mobilny
0 zł 0 zł 0 zł
5. ING Bank Śląski
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
- 30 zł 0 zł 30 zł złóż wniosek
6. T-Mobile Usługi Bankowe
T-Mobile Usługi Bankowe
T-Mobile Konto Biznes
- 60 zł 0 zł 60 zł
7. Bank Pocztowy
Bank Pocztowy
Pocztowe Konto Firmowe
- 60 zł 0 zł 60 zł
8. PKO Bank Polski
PKO BP
PKO Konto FIrmowe
- 120 zł 0 zł 120 zł
9. Inteligo
Inteligo
Konto Firmowe
- 120 zł 0 zł 120 zł
10. Bank Ochrony Środowiska
BOŚ Bank
Konto EkoStarter
- 120 zł 0 zł 120 zł

Szczegółowe informacje dot. powyższych kont dla firm: 

1. Alior Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego (US) i miał wpływy min. 2500 zł/m-c lub posiada kredyt firmowy w Alior Banku. W przeciwnym razie, opłata wynosi 25 zł/m-c. Przez pierwsze pół roku posiadania konta, do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku wystarczy spełnienie warunku dotyczącego przelewów do US/ZUS. Ta zasada dotyczy firm, które założyły Rachunek Partner przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Opłata za obsługę karty: 3 zł miesięcznie (w ramach promocji trwającej do odwołania, bank nie pobiera dopłaty za prowadzenie karty)
W ramach promocji trwającej do odwołania, bank zwraca nowym klientom różnicę pomiędzy średnią ceną paliwa za litr podawaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych, a ceną 3,90 zł/litr. Miesięczny limit zwrotu to 100 zł. Bank naliczy zwrot jeśli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: przynajmniej jedna płatność w miesiącu na stacjach benzynowych w Polsce, przynajmniej jeden przelew do ZUS lub US w miesiącu, wartość transakcji bezgotówkowych wynosząca przynajmniej 500 zł/m-c. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł. Oprocentowanie: 0,00%
2. Alior Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez rok w ramach promocji „1500 zł dla firm”. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł miesięcznie.
W ramach promocji „1500 zł dla firm” przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 500 zł - premia 25 zł/m-c, transakcje kartą debetową o wartości min. 500 zł/m-c - premia 10 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c i 1500 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i transakcje wykonane kartą debetową (razem: 35 zł miesięcznie).
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł (0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu). Oprocentowanie: 0,00%
3. Idea Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 4,99 zł
W ramach promocji „Premiowanie za bankowanie”, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy przelew do ZUS min. 250 zł lub pierwszy przelew do urzędu skarbowego min. 250 zł - premia 30 zł/m-c). Maksymalna wartość premii to 50 zł/m-c i 600 zł/rok. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
4. Pekao SA - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli wpływy na rachunek klienta wyniosą min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 15 zł/m-c. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,50 zł (pierwsze dziesięć przelewów w miesiącu: 0 zł). Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
5. ING Bank Śląski - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za konto - w przeciwnym razie: 0,90 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych: 2,50 zł (pierwsza wypłata w miesiącu - 0 zł). Oprocentowanie: 0,00%
6. T-Mobile Usługi Bankowe - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego (US) i miał wpływy min. 2000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 15 zł/m-c. Przez pierwsze pół roku posiadania konta, do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku wystarczy spełnienie warunku dotyczącego przelewów do US/ZUS. Ta zasada dotyczy firm, które założyły konto przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł. Koszt wypłaty z krajowych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
7. Bank Pocztowy - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient otrzymuje przynajmniej 2000 zł/m-c i posiada aktywną kartę debetową - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł. Koszt wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
8. PKO BP - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przynajmniej jeden przelew do ZUS-u w miesiącu i wykonał płatności kartą debetową o wartości przynajmniej 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł. Rachunek jest bezpłatny przez 6 miesięcy od momentu otwarcia (bez dodatkowych warunków) jeśli firma działa krócej niż 12 miesięcy. Opłata za obsługę karty: 0 zł
W ramach promocji trwającej do 31 października 2017 roku, klient otrzymuje roczny dostęp do Internetu mobilnego za darmo. Limit transferu danych w ramach promocyjnego pakietu internetowego to 10 GB miesięcznie. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł za pierwsze 30 przelewów w miesiącu (przelewy do ZUS i US oraz przelewy przez aplikację IKO: 0 zł). Każdy kolejny przelew poza pakietem kosztuje 1 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 3,50%, min. 5 zł
Bank dodatkowo nie pobiera opłat za korzystanie z platformy do prowadzenia księgowości przez 6 miesięcy oraz za powiadomienia SMS przez 3 miesiące od momentu otwarcia rachunku. Oprocentowanie: 0,00%
9. Inteligo - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i BZ WBK: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
10. BOŚ Bank - konto dla firm, które prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Opłata za prowadzenie konta: konto prowadzone jest bezpłatnie przez 18 miesięcy, a potem automatycznie zostanie zmienione na Konto Elastyczne Taryfa Optymalna. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Euronetu w placówkach BOŚ: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 3%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,01%

Stan na: 12.10.2017 r. 

Podsumowanie
Mogłoby się wydawać, że czasy wysokich premii dla przedsiębiorców posiadających konta już minęły. Tymczasem przedsiębiorcy korzystający z Rachunku Partner, mogą otrzymać premię nawet 1200 zł rocznie. W ramach promocji dotyczącej tego konta firmowego, Alior Bank zwraca koszt zakupu paliwa (do 100 zł miesięcznie). Ten zwrot jest wyliczany jako różnica pomiędzy średnią ceną paliwa (podawaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych) oraz stawką wynoszącą 3,90 zł/litr.
Paliwowa premia z Alior Banku będzie naliczana, jeżeli klient łącznie spełni następujące warunki: wykona przynajmniej jedną płatność kartą miesięcznie na stacjach benzynowych w Polsce, zleci co najmniej jeden przelew do ZUS-u lub Urzędu Skarbowego w miesiącu i zapłaci kartą za zakupy o wartości przynajmniej 500 zł/m-c. Warto dodać, że w ramach opisywanej promocji, która trwa do odwołania, Alior Bank bezwarunkowo rezygnuje z opłaty za kartę debetową do Rachunku Partner (standardowa opłata: 3 zł miesięcznie). Otwórz Rachunek Partner i odbieraj zwrot za paliwo »
Oprócz opisywanego Rachunku Partner, na uwagę zasługuje również inna propozycja Alior Banku. Mowa o iKoncie Biznes, którego posiadacz może otrzymać roczną premię wynoszącą nawet 1500 zł. W ramach promocji, Alior Bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 500 zł - premia 25 zł/m-c, transakcje kartą debetową o wartości min. 500 zł/m-c - premia 10 zł).

Ranking kont firmowych - wrzesień 2017

Data publikacji: 2017.09.03 godz. 08:15

Wśród 55 kont firmowych, które są dostępne na rynku tylko 3 pozwolą klientowi na czerpanie wymiernych korzyści. Co można zyskać? Sprawdź we wrześniowym rankingu kont dla firm!

W obecnych czasach, konto bankowe dla przedsiębiorcy jest już koniecznością. Dlatego sprawdziliśmy, jak w kontekście wzrastających opłat i prowizji, prezentują się koszty prowadzenia konta firmowego. W ramach naszej analizy, przyjęliśmy następujące założenia odnośnie aktywności przykładowego przedsiębiorcy:

 • wpływy na konto: 3000 zł/m-c
 • średnie saldo na koncie: 900 zł/m-c
 • płatności kartą: trzy transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości 500 zł
 • internetowe przelewy wewnętrzne: 2 operacje w miesiącu
 • internetowe przelewy zewnętrzne (ELIXIR): 5 operacji w miesiącu
 • wypłaty z własnych bankomatów: 5 wypłat w miesiącu
 • z konta regularnie są wykonywane przelewy do ZUS-u i Urzędu Skarbowego (po jednym w miesiącu)

Po uwzględnieniu naszych założeń okazało się, że posiadacze trzech kont firmowych mogą liczyć na ciekawe bonusy:

Nasza propozycja

PKO Bank Polski
Nowa, atrakcyjna oferta PKO Banku Polskiego. 10 GB internetu miesięcznie przez rok w prezencie dla zakładających PKO Konto Firmowe! Dodatkowo klient otrzyma do swojej dyspozycji 1 000 zł już od chwili podpisania umowy o konto w ramach Dopuszczalnego salda debetowego. W pakiecie 0 zł za 30 internetowych przelewów miesięcznie, 0 zł za karty debetowe w PLN, EUR i USD, 0 zł za platformę on-line do księgowości przez 6 miesięcy i wiele innych!

bilans roczny bonus opłaty
1. Idea Bank
Idea Bank
Konto Firma To Ja
360 zł 360 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
324 zł 420 zł 96 zł złóż wniosek
3. PKO Bank Polski
PKO BP
PKO Konto Firmowe
10 GB
Internetu mobilnego
co miesiąc przez rok
10 GB
Internetu mobilnego
co miesiąc przez rok
0 zł złóż wniosek
4. ING Bank Śląski
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
5. Inteligo
Inteligo
Konto Firmowe
0 zł 0 zł 0 zł
6. Bank Ochrony Środowiska
BOŚ Bank
Konto EkoStarter
0 zł 0 zł 0 zł
7. PEKAO S.A
Pekao SA
Pakiet Mój Biznes Mobilny
0 zł 0 zł 0 zł
8. Bank Millennium
Bank Millennnium
Konto Mój Biznes
0 zł 0 zł 0 zł
9. Alior Bank
Alior Bank
Rachunek Partner
- 36 zł 0 zł 36 zł złóż wniosek
10. Raiffeisen Polbank
Raiffeisen Polbank
Wymarzone Konto dla Biznesu
- 60 zł 0 zł 60 zł złóż wniosek

Szczegółowe informacje dot. powyższych kont firmowych: 

1. Idea Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 4,99 zł
W ramach promocji „Premiowanie za bankowanie”, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy przelew do ZUS min. 250 zł lub pierwszy przelew do urzędu skarbowego min. 250 zł - premia 30 zł/m-c). Maksymalna wartość premii to 50 zł/m-c i 600 zł/rok. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
2. Alior Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez rok w ramach promocji „1500 zł dla firm”. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł 
W ramach promocji „1500 zł dla firm” przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 500 zł - premia 25 zł/m-c, transakcje kartą debetową o wartości min. 500 zł/m-c - premia 10 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c i 1500 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i transakcje wykonane kartą debetową (razem: 35 zł miesięcznie).
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł (0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu). Oprocentowanie: 0,00%
3. PKO BP - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przynajmniej jeden przelew do ZUS-u w miesiącu i wykonał płatności kartą debetową o wartości przynajmniej 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł. Rachunek jest bezpłatny przez 6 miesięcy od momentu otwarcia (bez dodatkowych warunków) jeśli firma działa krócej niż 12 miesięcy. Opłata za obsługę karty: 0 zł
W ramach promocji trwającej od 11 września do 31    października 2017 roku, klient otrzymuje roczny dostęp do Internetu mobilnego za darmo. Limit transferu danych w ramach promocyjnego pakietu internetowego to 10 GB miesięcznie. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł za pierwsze 30 przelewów w miesiącu (przelewy do ZUS i US oraz przelewy przez aplikację IKO: 0 zł). Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP: 0 zł. 
Bank dodatkowo nie pobiera opłat za korzystanie z platformy do prowadzenia księgowości przez 6 miesięcy oraz za powiadomienia SMS przez 3 miesiące od momentu otwarcia rachunku.
4. ING Bank Śląski - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za konto - w przeciwnym razie: 0,90 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych: 2,50 zł (pierwsza wypłata w miesiącu - 0 zł). Oprocentowanie: 0,00%. 
5. Inteligo - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i BZ WBK: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%. 
6. BOŚ Bank - konto dla firm, które prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Opłata za prowadzenie konta: konto prowadzone jest bezpłatnie przez 18 miesięcy, a potem automatycznie zostanie zmienione na Konto Elastyczne Taryfa Optymalna. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Euronetu w placówkach BOŚ: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 3%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,01%.
7. Pekao SA - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli wpływy na rachunek klienta wyniosą min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 15 zł/m-c. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,50 zł (pierwsze dziesięć przelewów w miesiącu: 0 zł). Wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%. 
8. Bank Millennium - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przynajmniej jeden w miesiącu przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 1000 zł/m-c - w przeciwnym razie 15 zł. Przez pierwsze 12 miesięcy od otwarcia konta, klient jest zwolniony z opłaty jeśli założył rachunek przed rokiem od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1 zł (pierwsze 20 przelewów w miesiącu - 0 zł). Przelewy do ZUS i US zwolnione z opłat. Koszt wypłaty z bankomatów Millennium: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów BZ WBK i PlanetCash: 1 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów: 3%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%. 
9. Alior Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego i miał wpływy min. 2500 zł/m-c lub posiada kredyt firmowy w Alior Banku. W przeciwnym razie, opłata wynosi 25 zł/m-c. Przez pierwsze 6 miesięcy posiadania konta i prowadzenia firmy, do zwolnienia z opłaty wystarcza spełnienie tylko warunku dotyczącego przelewów do ZUS-u/urzędu skarbowego. Opłata za obsługę karty: 3 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł. Oprocentowanie: 0,00%. 
10. Raiffeisen Polbank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,5 zł (20 pierwszych przelewów w miesiącu za darmo). Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Euronetu i urządzeń w placówce Raiffeisen Polbanku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 1,5%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%.

Stan na: 11.08.2017 r. 

Podsumowanie
W ramach naszego podsumowania, chcielibyśmy wyróżnić nową promocję dla posiadaczy rachunków firmowych. Mowa o ofercie PKO Banku Polskiego, która jest związana z PKO Kontem Firmowym. Nowi posiadacze tego rachunku zupełnie otrzymają w pakiecie roczny dostęp do mobilnego Internetu (z limitem 10 GB miesięcznie). Wspomniany limit wystarczy np. do wygodnego załatwiania wielu firmowych spraw za pośrednictwem Internetu w smartfonie. Taki profit otrzymają osoby przystępujące do promocji PKO Banku Polskiego od 11 września do 31 października 2017 roku.
Warto również wspomnieć, że w ramach swojej promocji PKO przez pierwsze 6 miesięcy nie będzie naliczał opłat za korzystanie z platformy do prowadzenia księgowości.
Możliwość łatwego uniknięcia miesięcznych opłat jest kolejnym atutem promocyjnego konta z PKO. Wspomniany bank w ogóle nie nalicza kosztów obsługi karty debetowej. Na zwolnienie z miesięcznej opłaty za konto, mogą liczyć wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykonają:

 1. przynajmniej jeden przelew do ZUS-u w miesiącu oraz
 2. zakupy kartą debetową o wartości co najmniej 500 zł/m-c.

Warto dodać, że jeśli firma działa krócej niż rok, PKO Konto Firmowe jest bezpłatne przez 6 miesięcy od momentu otwarcia (bez dodatkowych warunków). Dowiedz się więcej na stronie banku »

Advertisement

 • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »