Ranking kont firmowych

Ranking kont dla firm - wrzesień 2019

Data publikacji: 2019.09.04 godz. 11:25

Konto posiadające dobry system bankowości internetowej oraz mobilnej obecnie wydaje się niezbędne dla praktycznie każdego przedsiębiorcy. Niestety niektóre rachunki firmowe stają się z miesiąca na miesiąc coraz droższe...

Ranking 38 kont dla przedsiębiorcy z wpływami 9 600 zł miesięcznie 

We wrześniu zmieniają się tabele opłat i prowizji m.in. kont firmowych Idea Banku. Postanowiliśmy sprawdzić, jak ten fakt wpłynął na opłacalność kont dla przedsiębiorców. Ranking przygotowaliśmy dla przykładowego klienta, który:

 • otrzymuje wpływy na poziomie 9 600 zł
 • dysponuje średnim saldem na rachunku wynoszącym 4 900 zł
 • wykonuje płatności kartą na kwotę 4 000 zł miesięcznie (22 operacje w miesiącu)
 • co miesiąc zleca 5 internetowych przelewów wewnętrznych
 • co miesiąc zleca 9 internetowych przelewów zewnętrznych (ELIXIR)
 • 3 razy w miesiącu dokonuje wypłaty z bankomatów zagranicznych (3 x równowartość 200 zł)
 • 11 razy w miesiącu dokonuje wypłaty z „obcych” bankomatów krajowych (11 x 100 zł)

Wyniki naszego rankingu pokazują, większą niż miesiąc temu, różnicę pomiędzy zwycięskim kontem, a jego konkurentami. Wynika to z wrześniowych podwyżek opłat niektórych banków:

Nasza propozycja

Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska do końca 2019 r. oferuje promocyjne Konto Firmowe Godne Polecenia. Posiadacz tego rachunku przez dwa kolejne lata będzie zwolniony z najważniejszych opłat. Co więcej, użytkownik Konta Firmowego Godnego Polecenia łatwo może otrzymać aż 900 zł premii. Żaden inny bank nie oferuje posiadaczom konta firmowego podobnej nagrody.

nazwa konta zysk/ strata roczna wartość premii i bonusów suma opłat rocznych
1. Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
+ 900 zł 900 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
+ 348 zł 780 zł 432 zł złóż wniosek
3. Idea Bank
Idea Bank
Konto Branżowe
+ 48 zł 480 zł 432 zł
4. Bank Pocztowy
Bank Pocztowy
Pocztowe Konto Firmowe
- 60 zł 0 zł 60 zł
5. Idea Bank
Idea Bank
Konto Firma To Ja
- 72 zł 360 zł 432 zł
6. Alior Bank
Alior Bank
Rachunek 4x4
- 462 zł 0 zł 462 zł złóż wniosek
7. ING Bank Śląski
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
- 516 zł 0 zł 516 zł złóż wniosek
8. PEKAO S.A
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne Biznes
- 520 zł 200 zł 720 zł złóż wniosek
9. Alior Bank
Alior Bank
Rachunek Partner
- 864 zł 0 zł 864 zł złóż wniosek
10. Inteligo
Inteligo
Konto firmowe Inteligo
- 1020 zł 0 zł 1 020 zł

Szczegółowe dane dot. powyższych kont firmowych: 

1. Santander Bank Polska - Konto dostępne w ramach promocji trwającej do końca 2019 r. (graniczny termin przystąpienia) Promocja dla osób nieposiadających konta firmowego w Santander Banku Polska od 31 marca 2019 r. do dnia przystąpienia do promocji. W ramach „Promocji dla przedsiębiorców”, bank zwraca 4% transakcji wykonanych kartą debetową (do 150 zł miesięcznie). Zwrot trwa maksymalnie przez 6 miesięcy. Warunkiem naliczenia zwrotu jest wykonywanie min. jednego przelewu miesięcznie na rzecz urzędu skarbowego lub ZUS-u o wartości przynajmniej 200 zł. 
Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł przez 24 miesiące. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł przez 24 miesiące. Koszt wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł przez 24 miesiące. Oprocentowanie: 0,00%
2. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł 
W ramach promocji „1500 zł dla firm” przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 500 zł - premia 25 zł/m-c, transakcje kartą debetową o wartości min. 500 zł/m-c - premia 10 zł, średniomiesięczne saldo od 2500 zł do 10 000 zł - premia 5 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c i 1500 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i US, średnie saldo oraz transakcje wykonane kartą debetową (razem: 65 zł miesięcznie). 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł (0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu). Koszt wypłaty z bankomatów zagranicznych: 3,00%, min. 8 zł. Oprocentowanie: 0,00%
3. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c lub wpłaty we wpłatomatach wynoszą min. 1000 zł/m-c - w przeciwnym razie 8 zł
Bank w ramach promocji „Konto Branżowe” wypłaca klientowi zwrot 10% transakcji wykonanych kartą debetową (do 40 zł miesięcznie). Nagroda jest naliczana jeśli klient w danym miesiącu dokona min. jednej transakcji bezgotówkowej i jednego przelewu do ZUS-u lub urzędu skarbowego. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 2,00% (pierwsze 5 transakcji miesięcznie za darmo). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%
4. Bank Pocztowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient otrzymuje przynajmniej 2000 zł/m-c i posiada aktywną kartę debetową - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
5. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c lub wpłaty we wpłatomatach wynoszą min. 1000 zł/m-c - w przeciwnym razie 8 zł
W ramach promocji „Premiowanie za bankowanie”, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy przelew do ZUS min. 250 zł lub pierwszy przelew do urzędu skarbowego min. 250 zł - premia 30 zł/m-c, średnie saldo na koncie od 5000 zł do 10 000 zł - premia - 10 zł/m-c). Maksymalna wartość premii to 50 zł/m-c i 600 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u lub US (razem: 30 zł miesięcznie).
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 2,00% (pierwsze 5 transakcji miesięcznie za darmo). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%
6. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0,50 zł (bez dodatkowego pakietu). Koszt przelewu do ZUS i US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 0 zł w ramach pakietu kosztującego 10 zł miesięcznie. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%, min. 8,00 zł. Oprocentowanie: 0,00%
7. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za konto - w przeciwnym razie: 0,90 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych: 2,50 zł (pierwsza wypłata w miesiącu - 0 zł). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%. Oprocentowanie: 0,00%
8. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: wpływy na rachunek klienta wyniosą min. 2000 zł/m-c, z rachunku wykonany zostanie min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, na rachunku wykonana zostanie min. 1 transakcja wymiany walut w banku, z rachunku wykonana zostanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Konto jest darmowe dla nowych firm przez 12 miesięcy. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł
Bank w ramach promocji trwającej do 30 września 2019 r. wypłaca 200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes. Warunkiem wypłaty premii jest dokonanie następujących czynności w ciągu 3 miesięcy po miesiącu otwarcia rachunku: przelewu do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie przez 3 kolejne miesiące, przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej na kwotę min. 100 zł oraz jednego przelewu przez aplikację PeoPay lub stronę mobilną m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł. Premie są wypłacane też za zawarcie umowy o terminal płatniczy (200 zł) i skorzystanie z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej (200 zł). Promocja nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy 1 sierpnia 2019 r. posiadali rachunek rozliczeniowy w Banku Pekao S.A.
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,50 zł (pierwsze piętnaście przelewów w miesiącu: 0 zł). Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Pekao: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju:    2%, min. 5 zł (pierwsze dwie wypłaty w miesiącu są darmowe). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego (US) i miał wpływy min. 2500 zł/m-c lub posiada kredyt firmowy w Alior Banku. W przeciwnym razie, opłata wynosi 25 zł/m-c. Przez pierwsze pół roku posiadania konta, do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku wystarczy spełnienie warunku dotyczącego przelewów do US/ZUS. Ta zasada dotyczy firm, które założyły Rachunek Partner przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Opłata za obsługę karty: 3 zł (9 zł jeżeli klient nie wykona min. 4 transakcji bezgotówkowych w miesiącu). Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 3 zł. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 5,00%, min. 12 zł. Oprocentowanie: 0,00%
10. Inteligo - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i Santander Banku Polska: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%

Stan na: 03.09.2019 r. 

Podsumowanie
Wrześniowy ranking kont firmowych potwierdza bardzo dużą przewagę Konta Firmowego Godnego Polecenia nad konkurentami. Nawet rachunek iKonto Biznes z Alior Banku zapewniający rocznie 348 zł zysku, wygląda bardzo skromnie na tle propozycji Santander Banku Polska. Konto oferowane przez Santander Bank Polska, wygenerowało w naszym rankingu aż 900 zł premii przy zerowym poziomie kosztów! Stanowi to dowód, że klient Santander Banku Polska może łatwo otrzymać maksymalną premię polegającą na zwrocie 4% transakcji wykonanych kartą debetową (do 150 zł miesięcznie przez pół roku) oraz dodatkowo w promocji "W podróży 2-4-6" z kartą Mastercard Business Debit nawet:

 • 6% zwrotu wydatków za opłaty autostradowe 
 • 4% zwrotu wydatków za hotele
 • 2% zwrotu wydatków za paliwo na stacjach CircleK

Świetny wynik Konta Firmowego Godnego Polecenia to również kwestia dwuletniego zwolnienia z licznych opłat. Przedsiębiorcy otwierający opisywane konto do końca 2019 roku, przez dwa kolejne lata nie zapłacą między innymi za obsługę rachunku i karty debetowej, standardowe przelewy przez Internet (ELIXIR) oraz wypłaty ze wszystkich krajowych i zagranicznych bankomatów. Bardzo przydatny będzie również pakiet dziesięciu bezpłatnych przelewów natychmiastowych w miesiącu. Nie można także zapominać o darmowych smsKodach autoryzacyjnych oraz zleceniach stałych i poleceniach zapłaty składanych przez Internet.
Okazuje się, że comiesięczne premie i zwolnienia z opłat nie są jedynymi korzyściami, które czekają na posiadacza promocyjnego konta firmowego w Santander Banku Polska. Wspomniana instytucja proponuje również zerowy abonament (na zawsze) za mobilny terminal płatniczy. Kolejny bonus to możliwość korzystania z księgowości internetowej InFakt za darmo. Warto także dodać, że Santander Bank Polska niezależnie od obecnej promocji, prowadzi za darmo jeden pomocniczy rachunek walutowy do Konta Firmowego Godnego Polecenia (w USD, EUR lub GBP).
Dowiedz się więcej o Koncie Firmowym Godnym Polecenia »

Advertisement

Ranking kont firmowych- sierpień 2019

Data publikacji: 2019.08.16 godz. 10:35


Na rynku kont firmowych od pewnego czasu widoczne są podwyżki prowizji i opłat. Właśnie dlatego w sierpniu postanowiliśmy sprawdzić, jaki będzie najlepszy rachunek dla małego przedsiębiorcy z miesięcznym obrotem wynoszącym prawie 9 600 zł.

W ramach sierpniowego rankingu kont firmowych założyliśmy, że będzie ono wykorzystywane w następujący sposób:

 • wpływy na rachunek: 9 600 zł miesięcznie
 • średnie saldo na rachunku: 4 900 zł miesięcznie
 • płatności kartą: 4 000 zł miesięcznie (22 operacje w miesiącu)
 • internetowe przelewy wewnętrzne: 5 operacji w miesiącu
 • internetowe przelewy zewnętrzne (ELIXIR): 9 operacji w miesiącu
 • wypłaty z bankomatów zagranicznych: 3 operacje w miesiącu (3 x równowartość 200 zł)
 • wypłaty z pozostałych krajowych bankomatów: 11 operacji w miesiącu (11 x 100 zł)

Poniższa tabela informuje, które rachunki po uwzględnieniu powyższych założeń cechują się zyskiem (nadwyżką benefitów nad kosztami rachunku). Warto zwrócić uwagę, że zwycięskie konto odnotowało prawie trzy razy lepszy wynik niż rachunek zajmujący drugie miejsce.

Nasza propozycja

Santander Bank Polska S.A.
Konto Firmowe Godne Polecenia po raz kolejny zdystansowało konkurencję. Warto wiedzieć, że Santander Bank Polska niedawno przedłużył promocję dotyczącą tego konta, która zapewnia dwuletnie zwolnienie z wielu opłat i premię do 900 zł. Posiadacze zwycięskiego konta mogą też liczyć na inne bonusy (m.in. mobilny terminal płatniczy za darmo).

nazwa rachunku bilans roczny bonus opłaty
1. Santander Bank Polska S.A.
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
900 zł 900 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
348 zł 780 zł 432 zł złóż wniosek
3. Idea Bank
Idea Bank
Konto Branżowe
48 zł 480 zł 432 zł
4. Bank Pocztowy
Bank Pocztowy
Pocztowe Konto Firmowe
- 60 zł 0 zł 60 zł
5. Idea Bank
Idea Bank
Konto Firma To Ja
-72 zł 360 zł 432 zł
6. Alior Bank
Alior Bank
Rachunek 4x4
- 462 zł 0 zł 462 zł złóż wniosek
7. ING Bank Śląski
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
- 516 zł 0 zł 516 zł złóż wniosek
8. PEKAO S.A
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne Biznes
- 520 zł 200 zł 720 zł
9. Alior Bank
Alior Bank
Rachunek Partner
- 864 zł 0 zł 864 zł złóż wniosek
10. Inteligo
Inteligo
Konto firmowe Inteligo
- 1020 zł 0 zł 1 020 zł

Szczegółowe dane dot. powyższych rachunków firmowych: 

1. Santander Bank Polska - Konto dostępne w ramach promocji trwającej do końca 2019 r. (graniczny termin przystąpienia) Promocja dla osób nieposiadających konta firmowego w Santander Banku Polska od 31 marca 2019 r. do dnia przystąpienia do promocji. Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł przez 24 miesiące.
W ramach „Promocji dla przedsiębiorców”, bank zwraca 4% transakcji wykonanych kartą debetową (do 150 zł miesięcznie). Zwrot trwa maksymalnie przez 6 miesięcy. Warunkiem naliczenia zwrotu jest wykonywanie min. jednego przelewu miesięcznie na rzecz urzędu skarbowego lub ZUS-u o wartości przynajmniej 200 zł. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł przez 24 miesiące. Koszt wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł przez 24 miesiące. Oprocentowanie: 0,00%
2. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł 
W ramach promocji „1500 zł dla firm” przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 500 zł - premia 25 zł/m-c, transakcje kartą debetową o wartości min. 500 zł/m-c - premia 10 zł, średniomiesięczne saldo od 2500 zł do 10 000 zł - premia 5 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c i 1500 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i US, średnie saldo oraz transakcje wykonane kartą debetową (razem: 65 zł miesięcznie). 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł (0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu). Koszt wypłaty z bankomatów zagranicznych: 3,00%, min. 8 zł. Oprocentowanie: 0,00%
3. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 8 zł
Bank w ramach promocji „Konto Branżowe” wypłaca klientowi zwrot 10% transakcji wykonanych kartą debetową (do 40 zł miesięcznie). Nagroda jest naliczana jeśli klient w danym miesiącu dokona min. jednej transakcji bezgotówkowej i jednego przelewu do ZUS-u lub urzędu skarbowego. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 1,00% (pierwsze 5 transakcji miesięcznie za darmo). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%
4. Bank Pocztowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient otrzymuje przynajmniej 2000 zł/m-c i posiada aktywną kartę debetową - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
5. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 8 zł
W ramach promocji „Premiowanie za bankowanie”, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy przelew do ZUS min. 250 zł lub pierwszy przelew do urzędu skarbowego min. 250 zł - premia 30 zł/m-c, średnie saldo na koncie od 5000 zł do 10 000 zł - premia - 10 zł/m-c). Maksymalna wartość premii to 50 zł/m-c i 600 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u lub US (razem: 30 zł miesięcznie).
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 1,00% (pierwsze 5 transakcji miesięcznie za darmo). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%
6. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0,50 zł (bez dodatkowego pakietu). Koszt przelewu do ZUS i US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 0 zł w ramach pakietu kosztującego 10 zł miesięcznie. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%, min. 8,00 zł. Oprocentowanie: 0,00%
7. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za konto - w przeciwnym razie: 0,90 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych: 2,50 zł (pierwsza wypłata w miesiącu - 0 zł). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%. Oprocentowanie: 0,00%
8. Pekao SA - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: wpływy na rachunek klienta wyniosą min. 2000 zł/m-c, z rachunku wykonany zostanie min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, na rachunku wykonana zostanie min. 1 transakcja wymiany walut w banku, z rachunku wykonana zostanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Konto jest darmowe dla nowych firm przez 12 miesięcy. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł
Bank w ramach promocji trwającej do 30 września 2019 r. wypłaca 200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes. Warunkiem wypłaty premii jest dokonanie następujących czynności w ciągu 3 miesięcy po miesiącu otwarcia rachunku: przelewu do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie przez 3 kolejne miesiące, przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej na kwotę min. 100 zł oraz jednego przelewu przez aplikację PeoPay lub stronę mobilną m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł. Premie są wypłacane też za zawarcie umowy o terminal płatniczy (200 zł) i skorzystanie z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej (200 zł). Promocja nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy 1 sierpnia 2019 r. posiadali rachunek rozliczeniowy w Banku Pekao S.A.
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,50 zł (pierwsze piętnaście przelewów w miesiącu: 0 zł). Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Pekao: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju:    2%, min. 5 zł (pierwsze dwie wypłaty w miesiącu są darmowe). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego (US) i miał wpływy min. 2500 zł/m-c lub posiada kredyt firmowy w Alior Banku. W przeciwnym razie, opłata wynosi 25 zł/m-c. Przez pierwsze pół roku posiadania konta, do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku wystarczy spełnienie warunku dotyczącego przelewów do US/ZUS. Ta zasada dotyczy firm, które założyły Rachunek Partner przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Opłata za obsługę karty: 3 zł (9 zł jeżeli klient nie wykona min. 4 transakcji bezgotówkowych w miesiącu). Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 3 zł. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 5,00%, min. 12 zł. Oprocentowanie: 0,00%
10. Inteligo - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i Santander Banku Polska: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%

Stan na: 10.08.2019 r. 

Podsumowanie
Bardzo atrakcyjna promocja dotycząca Konta Firmowego Godnego Polecenia, została niedawno przedłużona do końca 2019 roku! Właśnie dlatego nie można się dziwić, że wspomniany rachunek w naszym rankingu znów zupełnie zdystansował konkurentów. Konto Firmowe Godne Polecenia wygenerowało aż 900 zł rocznego zysku przy zerowych kosztach. Ten zysk został osiągnięty dzięki 6-miesięcznemu zwrotowi wynoszącemu 4% transakcji wykonanych kartą debetową (do 150 zł miesięcznie). Osoby składające wniosek o promocyjne konto do końca 2019 roku, mogą liczyć nie tylko na wspomnianą premię. W ramach aktualnej promocji, Santander Bank Polska przez dwa kolejne lata gwarantuje brak opłat za:

 • prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia
 • obsługę pierwszej karty debetowej do Konta Firmowego Godnego Polecenia
 • internetowe przelewy zewnętrzne (ELIXIR)
 • wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
 • 10 przelewów natychmiastowych (przez Internet) miesięcznie
 • zlecenia stałe i polecenia zapłaty składane przez Internet
 • smsKody autoryzacyjne

Posiadacze promocyjnego konta dodatkowo mogą otrzymać mobilny terminal płatniczy z abonamentem wynoszącym 0 zł (na zawsze). Inny bonus to darmowy dostęp do wygodnego systemu eKsięgowości inFakt. Takie dodatki z pewnością są użyteczne dla statystycznego przedsiębiorcy. Sprawdź »

Ranking kont firmowych - lipiec 2019

Data publikacji: 2019.07.11 godz. 13:35

Podwyżki opłat i prowizji nie omijają także kont firmowych. Przykład stanowią chociażby ostatnie zmiany w ofercie mBanku. Właśnie dlatego na początku lipca 2019 r. po raz kolejny sprawdziliśmy najlepsze oferty kont dla przykładowego przedsiębiorcy.

Ranking 37 kont dla przedsiębiorcy z miesięcznym wpływem 9500 zł. 

Nasz przykładowy właściciel mikrofirmy wykorzystuje swój rachunek bankowy w poniższy sposób:

 • wpływy na konto: 9 500 zł miesięcznie
 • średnie saldo na koncie: 4 800 zł miesięcznie
 • płatności kartą: 3 800 zł miesięcznie (21 operacji w miesiącu)
 • internetowe przelewy wewnętrzne: 4 operacje w miesiącu
 • internetowe przelewy zewnętrzne (ELIXIR): 8 operacji w miesiącu
 • wypłaty z bankomatów zagranicznych: 3 w miesiącu (3 x równowartość 200 zł)
 • wypłaty z pozostałych krajowych bankomatów: 10 w miesiącu (10 x 100 zł)

Poniższa tabela informuje nas o tym, w przypadku których kont roczny zysk jest większy od kosztów. Dodatnim bilansem cechują się tylko rachunki zajmujące miejsca na podium.

Nasza propozycja

Santander Bank Polska S.A.
Konto Firmowe Godne Polecenia po raz kolejny wygrało ranking rachunków osobistych dla przedsiębiorcy. Do końca lipca 2019 r. można otworzyć ten ROR na bardzo korzystnych warunkach promocyjnych. Zapewniają one dwuletnie zwolnienie z najważniejszych opłat i premię wynoszącą aż 900 zł.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
+ 900 zł 900 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
iKonto Biznes
+ 372 zł 780 zł 408 zł złóż wniosek
3. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Branżowe
+ 60 zł 480 zł 420 zł
4. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Firma To Ja
- 60 zł 360 zł 420 zł
5. Bank Pocztowy - ranking kont
Bank Pocztowy
Pocztowe Konto Firmowe
- 60 zł 0 zł 60 zł
6. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Rachunek 4x4
- 456 zł 0 zł 456 zł złóż wniosek
7. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao SA
Konto Przekorzystne Biznes
- 460 zł 200 zł 660 zł
8. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
- 486 zł 0 zł 486 zł złóż wniosek
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Rachunek Partner
- 828 zł 0 zł 828 zł złóż wniosek
10. mBank dla firm - ranking kont
mBank
mBiznes konto Standard
- 1 164 zł 0 zł 1 164 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont firmowych: 

1. Santander Bank Polska - Konto dostępne w ramach promocji trwającej do końca lipca 2019 r. (graniczny termin przystąpienia) Promocja jest dostępna dla osób nieposiadających konta firmowego w Santander Banku Polska na dzień 31 marca 2019 r. oraz na dzień przystąpienia do promocji. 
Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł przez 24 miesiące
W ramach „Promocji dla przedsiębiorców”, bank zwraca 4% transakcji wykonanych kartą debetową (do 150 zł miesięcznie). Zwrot trwa maksymalnie przez 6 miesięcy. Warunkiem naliczenia zwrotu jest wykonywanie min. jednego przelewu miesięcznie na rzecz urzędu skarbowego lub ZUS-u o wartości przynajmniej 200 zł. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł przez 24 miesiące. Koszt wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł przez 24 miesiące. Oprocentowanie: 0,00%
2. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł 
W ramach promocji „1500 zł dla firm” przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 500 zł - premia 25 zł/m-c, transakcje kartą debetową o wartości min. 500 zł/m-c - premia 10 zł, średniomiesięczne saldo od 2500 zł do 10 000 zł - premia 5 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c i 1500 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i US, średnie saldo oraz transakcje wykonane kartą debetową (razem: 65 zł miesięcznie). 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł (0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu). Koszt wypłaty z bankomatów zagranicznych: 3,00%, min. 8 zł. Oprocentowanie: 0,00%
3. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 8 zł
Bank w ramach promocji „Konto Branżowe” wypłaca klientowi zwrot 10% transakcji wykonanych kartą debetową (do 40 zł miesięcznie). Nagroda jest naliczana jeśli klient w danym miesiącu dokona min. jednej transakcji bezgotówkowej i jednego przelewu do ZUS-u lub urzędu skarbowego. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 1,00% (pierwsze 5 transakcji miesięcznie za darmo). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%
4. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 8 zł
W ramach promocji „Premiowanie za bankowanie”, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy przelew do ZUS min. 250 zł lub pierwszy przelew do urzędu skarbowego min. 250 zł - premia 30 zł/m-c, średnie saldo na koncie od 5000 zł do 10 000 zł - premia - 10 zł/m-c). Maksymalna wartość premii to 50 zł/m-c i 600 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u lub US (razem: 30 zł miesięcznie).
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 1,00% (pierwsze 5 transakcji miesięcznie za darmo). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%
5. Bank Pocztowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient otrzymuje przynajmniej 2000 zł/m-c i posiada aktywną kartę debetową - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
6. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0,50 zł (bez dodatkowego pakietu). Koszt przelewu do ZUS i US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 0 zł w ramach pakietu kosztującego 10 zł miesięcznie. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%, min. 8,00 zł. Oprocentowanie: 0,00%
7. Pekao SA - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: wpływy na rachunek klienta wyniosą min. 2000 zł/m-c, z rachunku wykonany zostanie min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, na rachunku wykonana zostanie min. 1 transakcja wymiany walut w banku, z rachunku wykonana zostanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Konto jest darmowe dla nowych firm przez 12 miesięcy. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł
Bank w ramach promocji trwającej do 31 lipca 2019 r. wypłaca 200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes. Warunkiem wypłaty premii jest dokonanie następujących czynności w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku: przelewu do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie przez 3 kolejne miesiące, przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej na kwotę min. 100 zł oraz jednego przelewu przez aplikację PeoPay na kwotę min. 100 zł. Premie są wypłacane też za zawarcie umowy o terminal płatniczy (200 zł) i skorzystanie z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej (200 zł). Promocja nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy od 1 lipca 2018 r. do 1 czerwca 2019 r posiadali rachunek rozliczeniowy w Banku Pekao S.A.
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,50 zł (pierwsze piętnaście przelewów w miesiącu: 0 zł). Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Pekao: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju:    2%, min. 5 zł (pierwsze dwie wypłaty w miesiącu są darmowe). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
8. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za konto - w przeciwnym razie: 0,90 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych: 2,50 zł (pierwsza wypłata w miesiącu - 0 zł). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%. Oprocentowanie: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego (US) i miał wpływy min. 2500 zł/m-c lub posiada kredyt firmowy w Alior Banku. W przeciwnym razie, opłata wynosi 25 zł/m-c. Przez pierwsze pół roku posiadania konta, do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku wystarczy spełnienie warunku dotyczącego przelewów do US/ZUS. Ta zasada dotyczy firm, które założyły Rachunek Partner przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Opłata za obsługę karty: 3 zł (9 zł jeżeli klient nie wykona min. 4 transakcji bezgotówkowych w miesiącu). Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 3 zł. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 5,00%, min. 12 zł. Oprocentowanie: 0,00%
10. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykona w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS - w przeciwnym razie opłata to 9 zł. Opłata za użytkowanie karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,5 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet i Santander Bank Polska: 0 zł - wypłata co najmniej 100 zł, 1,3 zł - wypłata poniżej 100 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 3% min. 5 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów zagranicznych: 3%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%

Stan na: 05.07.2019 r. 

Podsumowanie
Po uwzględnieniu lipcowych założeń do rankingu okazało się, że różnica zysku pomiędzy zwycięskim kontem oraz rachunkami zajmującymi kolejne pozycje jest bardzo duża. Pierwsze miejsce w naszym zestawieniu po raz kolejny zajęło konto Konto Firmowe Godne Polecenia z Santander Banku Polska (dawnego BZ WBK). Ten rachunek do końca lipca 2019 r. jest dostępny na bardzo korzystnych warunkach. Zakładają one między innymi możliwość łatwego otrzymania zwrotu 4% transakcji wykonanych kartą debetową (do 150 zł miesięcznie przez 6 miesięcy). Premia o maksymalnej wysokości 900 zł to nie wszystko. Santander Bank Polska w ramach promocyjnej oferty przez 2 lata rezygnuje bowiem z opłat za:

 • prowadzenie Konta Firmowego Godnego Polecenia i obsługę karty debetowej
 • przelewy zewnętrzne (ELIXIR) zlecane przez Internet
 • wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów
 • pierwsze 10 przelewów natychmiastowych w miesiącu
 • zlecenia stałe na konto w innym banku
 • polecenia zapłaty w innym banku
 • smsKody autoryzacyjne

Warto dodać, że wciąż nie są to wszystkie korzyści dla posiadacza Konta Firmowego Godnego Polecenia. Użytkownik tego rachunku dysponuje bowiem możliwością darmowego dostępu do księgowości internetowej inFakt. Trzeba także wspomnieć o mobilnym terminalu płatniczym z bezterminowym abonamentem 0 zł. Taki terminal przyda się wszystkim klientom banku prowadzącym np. sklepy oraz punkty usługowe.

Co ważne, posiadacz zwycięskiego konta może liczyć na dodatkowy bonus. Mowa o zwrocie wydatków wykonanych kartą Mastercard Business Debit. Przedsiębiorca otrzyma 2% zwrotu za płatności na polskich stacjach Circle K, 4% zwrotu za płatności w krajowych hotelach i motelach oraz 6% zwrotu płatności za polskie autostrady. Tylko zwrot ze stawką 4% i 6% jest limitowany (łącznie do 200 zł miesięcznie). Warto dodać, że zwrot dla posiadacza karty Mastercard Business Debit i Konta Firmowego Godnego Polecenia będzie naliczany przynajmniej do 31 marca 2020 r. 
Złóż wniosek online o Konto Firmowe Godne Polecenia »

Advertisement

Ranking kont firmowych - czerwiec 2019

Data publikacji: 2019.06.13 godz. 11:54

Przedsiębiorcy szukający konta firmowego do bieżących rozliczeń, mają obecnie dość duży wybór. W porównywarce eBroker.pl znajdziemy aż 36 takich rachunków. Na początku czerwca 2019 r. postanowiliśmy sprawdzić, które firmowe ROR-y są darmowe dla przykładowego przedsiębiorcy i dodatkowo generują pewne zyski.

Ranking 36 kont dla przedsiębiorcy z miesięcznym wpływem 10 000 zł. 

Nasz przykładowy właściciel firmy w następujący sposób wykorzystuje swój rachunek:

 • wpływy na konto: 10 000 zł miesięcznie
 • średnie saldo na koncie: 5 000 zł miesięcznie
 • płatności kartą: 4 000 zł miesięcznie (dwadzieścia operacji w miesiącu)
 • internetowe przelewy wewnętrzne: 3 operacje w miesiącu
 • internetowe przelewy zewnętrzne (ELIXIR): 10 operacji w miesiącu
 • wypłaty z bankomatów zagranicznych: 3 w miesiącu (3 x równowartość 200 zł)
 • wypłaty z pozostałych krajowych bankomatów: 8 w miesiącu (8 x 100 zł)

Poniższa tabela przedstawia dziesięć rachunków z najlepszym bilansem korzyści i kosztów. Warto odnotować, że tylko dwa konta zapewniły przykładowemu przedsiębiorcy spory roczny zysk.

Nasza propozycja

Santander Bank Polska S.A.
Promocyjne Konto Firmowe Godne Polecenia to oferta, która zupełnie dystansuje konkurencję. Posiadacz wspomnianego rachunku w Santander Banku Polska może liczyć nie tylko na dwuletnie zwolnienie z opłat za najważniejsze usługi (np. prowadzenie konta, obsługę karty i wypłaty z bankomatów na całym świecie). Konto Firmowe Godne Polecenia zapewnia również premię wynoszącą do 900 zł.

nazwa konta zysk/ strata rocznie bonusy opłaty
1. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
+ 900 zł 900 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
iKonto Biznes
+ 420 zł 780 zł 360 zł złóż wniosek
3. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Branżowe
+ 84 zł 480 zł 396 zł
4. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Firma To Ja
+ 84 zł 480 zł 396 zł
5. Bank Pocztowy - ranking kont
Bank Pocztowy
Pocztowe Konto Firmowe
- 60 zł 0 zł 60 zł
6. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne Biznes
- 340 zł 200 zł 540 zł
7. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
- 426 zł 0 zł 426 zł złóż wniosek
8. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Rachunek 4x4
- 468 zł 0 zł 468 zł złóż wniosek
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Rachunek Partner
- 756 zł 0 zł 765 zł złóż wniosek
10. mBank - ranking kont
mBank
mBiznes konto Standard
- 1020 zł 0 zł 1 020 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont firmowych: 

1. Santander Bank Polska - Konto dostępne w ramach promocji trwającej do końca lipca 2019 r. (graniczny termin przystąpienia) Promocja jest dostępna dla osób nieposiadających konta firmowego w Santander Banku Polska na dzień 31 marca 2019 r. oraz na dzień przystąpienia do promocji. 
Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł przez 24 miesiące
W ramach „Promocji dla przedsiębiorców”, bank zwraca 4% transakcji wykonanych kartą debetową (do 150 zł miesięcznie). Zwrot trwa maksymalnie przez 6 miesięcy. Warunkiem naliczenia zwrotu jest wykonywanie min. jednego przelewu miesięcznie na rzecz urzędu skarbowego lub ZUS-u o wartości przynajmniej 200 zł. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł przez 24 miesiące. Koszt wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł przez 24 miesiące. Oprocentowanie: 0,00%
2. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł 
W ramach promocji „1500 zł dla firm” przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 250 zł - premia 25 zł/m-c, pierwszy w miesiącu przelew do urzędu skarbowego min. 500 zł - premia 25 zł/m-c, transakcje kartą debetową o wartości min. 500 zł/m-c - premia 10 zł, średniomiesięczne saldo od 2500 zł do 10 000 zł - premia 5 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c i 1500 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i US, średnie saldo oraz transakcje wykonane kartą debetową (razem: 65 zł miesięcznie). 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 2 zł (0 zł za pierwsze pięć wypłat w miesiącu). Koszt wypłaty z bankomatów zagranicznych: 3,00%, min. 8 zł. Oprocentowanie: 0,00%
3. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 8 zł
Bank w ramach promocji „Konto Branżowe” wypłaca klientowi zwrot 10% transakcji wykonanych kartą debetową (do 40 zł miesięcznie). Nagroda jest naliczana jeśli klient w danym miesiącu dokona min. jednej transakcji bezgotówkowej i jednego przelewu do ZUS-u lub urzędu skarbowego. 
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 1,00% (pierwsze 5 transakcji miesięcznie za darmo). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%
4. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 400 zł/m-c - w przeciwnym razie 8 zł
W ramach promocji „Premiowanie za bankowanie”, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy przelew do ZUS min. 250 zł lub pierwszy przelew do urzędu skarbowego min. 250 zł - premia 30 zł/m-c, średnie saldo na koncie od 5000 zł do 10 000 zł - premia - 10 zł/m-c). Maksymalna wartość premii to 50 zł/m-c i 600 zł/rok. Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u lub US oraz średnie saldo (razem: 40 zł miesięcznie).
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów banku: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 1,00% (pierwsze 5 transakcji miesięcznie za darmo). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie: 0,00%
5. Bank Pocztowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient otrzymuje przynajmniej 2000 zł/m-c i posiada aktywną kartę debetową - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 5 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%
6. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: wpływy na rachunek klienta wyniosą min. 2000 zł/m-c, z rachunku wykonany zostanie min. 1 przelew do ZUS lub US (lub inny podatkowy), na rachunek rozliczona zostanie min. 1 transakcja z terminala wydanego przez bank, na rachunku wykonana zostanie min. 1 transakcja wymiany walut w banku, z rachunku wykonana zostanie min. 1 płatność na rzecz Pekao Leasing - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Konto jest darmowe dla nowych firm przez 12 miesięcy. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł
Bank w ramach promocji trwającej do 31 lipca 2019 r. wypłaca 200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes. Warunkiem wypłaty premii jest dokonanie następujących czynności w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku: przelewu do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie przez 3 kolejne miesiące, przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej na kwotę min. 100 zł oraz jednego przelewu przez aplikację PeoPay na kwotę min. 100 zł. Premie są wypłacane też za zawarcie umowy o terminal płatniczy (200 zł) i skorzystanie z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej (200 zł). Promocja nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy od 1 lipca 2018 r. do 1 czerwca 2019 r posiadali rachunek rozliczeniowy w Banku Pekao S.A.
Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,50 zł (pierwsze piętnaście przelewów w miesiącu: 0 zł). Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Pekao: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju:    2%, min. 5 zł (pierwsze dwie wypłaty w miesiącu są darmowe). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 2%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
7. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego lub otrzymał na konto min. 2000 zł/m-c - w przeciwnym razie 9 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za konto - w przeciwnym razie: 0,90 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów ING i Planet Cash: 0 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów krajowych: 2,50 zł (pierwsza wypłata w miesiącu - 0 zł). Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%. Oprocentowanie: 0,00%
8. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0,50 zł (bez dodatkowego pakietu). Koszt przelewu do ZUS i US: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 0 zł w ramach pakietu kosztującego 10 zł miesięcznie. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 3,00%, min. 8,00 zł. Oprocentowanie: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykonał przelew do ZUS-u/urzędu skarbowego (US) i miał wpływy min. 2500 zł/m-c lub posiada kredyt firmowy w Alior Banku. W przeciwnym razie, opłata wynosi 25 zł/m-c. Przez pierwsze pół roku posiadania konta, do zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku wystarczy spełnienie warunku dotyczącego przelewów do US/ZUS. Ta zasada dotyczy firm, które założyły Rachunek Partner przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.    
Opłata za obsługę karty: 3 zł (9 zł jeżeli klient nie wykona min. 4 transakcji bezgotówkowych w miesiącu). Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 3 zł. Koszt wypłaty z bankomatów za granicą: 5,00%, min. 12 zł. Oprocentowanie: 0,00%
10. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient wykona w miesiącu przynajmniej jeden przelew do ZUS - w przeciwnym razie opłata to 9 zł. Opłata za użytkowanie karty: 5 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych jest niższa od 500 zł/m-c - w przeciwnym razie 0 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,5 zł. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronet i Santander Bank Polska: 0 zł - wypłata co najmniej 100 zł, 1,3 zł - wypłata poniżej 100 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 3% min. 5 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów zagranicznych: 3%, min. 10 zł
Oprocentowanie: 0,00%

Stan na: 06.06.2019 r. Dane: eBroker.pl 

Podsumowanie
Informacje zaprezentowane w powyższej tabeli są jednoznaczne. Po uwzględnieniu założeń dotyczących sposobu wykorzystania kont firmowych okazało się, że tylko dwa takie rachunki w perspektywie roku mogą zapewnić spory zysk. Zdecydowanie najlepiej wypadło Konto Firmowe Godne Polecenia z Santander Banku Polska (zysk: 900 zł rocznie). Ten ROR do końca lipca 2019 r. jest dostępny w ramach specjalnej promocji, która zapewnia między innymi dwuletnie zwolnienie z opłat za wiele ważnych usług. Sprawdź »
Posiadacz promocyjnego konta od Santander Banku Polska, przez dwa lata nie zapłaci między innymi za prowadzenie wspomnianego rachunku, obsługę karty debetowej, standardowe przelewy przez Internet i wypłaty z bankomatów na całym świecie. Taka oferta bez wątpienia pozytywnie wyróżnia się na rynku. Ale to nie wszystko. Warto bowiem pamiętać, że posiadacze Konta Firmowego Godnego Polecenia otrzymują czteroprocentowy zwrot za zakupy kartą. Limit takiego zwrotu naliczanego przez pół roku to 150 zł miesięcznie. W związku z powyższym, zwycięskie konto zapewnia premię wynoszącą nawet 900 zł.
Trzeba nadmienić, że w ramach Konta Firmowego Godnego Polecenia, Santander Bank Polska oferuje również dodatkowe korzyści. Pierwszą z nich jest darmowy dostęp do księgowości inFakt. Kolejny bonus to bezpłatny mobilny terminal płatniczy, który pozwala na przyjmowanie płatności niezależnie od miejsca prowadzenia biznesu. Co ważne, abonament na taki mobilny terminal płatniczy bezterminowo wynosi 0 zł w ramach programu Polska Bezgotówkowa.
Warto też wspomnieć o promocji „W podróży 2-4-6” dla nowych posiadaczy karty firmowej Mastercard Business Debit. Ta promocja zapewnia dodatkowy zwrot transakcji bezgotówkowych wynoszący odpowiednio: 2% wydatków (stacje Circle K), 4% wydatków (hotele i motele) oraz 6% wydatków (przejazd autostradami). Zwrot ze stawką 4% i 6% jest limitowany do 200 zł miesięcznie. W przypadku zwrotu dwuprocentowego, nie ma żadnego limitu, co stanowi dodatkową zachętę. Dowiedz się więcej »

Advertisement

 • Szybki kredyt gotówkowy w EnveloBank »
 • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »
 • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »
 • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »
 • Konto Proste Zasady 18 do 26 lat w Getin Noble Bank »