Ranking kont osobistych

Ranking kont dla młodych - październik 2019

Data publikacji: 2019.10.17 godz. 12:03

Kilka krajowych banków w ostatnim czasie zmieniło warunki prowadzenia kont osobistych. Właśnie dlatego ponownie sprawdziliśmy, jakie konto jest najlepsze dla młodego i aktywnego klienta do 26 roku życia!

Ranking 23 kont osobistych dla młodego i aktywnego klienta z wpływem miesięcznym 1500 zł

Ranking przygotowaliśmy w oparciu o poniższe założenia. Nasz przykładowy klient to osoba pełnoletnia do 26 roku życia, która:

 • otrzymuje co miesiąc 1 500 zł wpływu na swoje konto
 • dysponuje średnim miesięcznym saldem na koncie wynoszącym 700 zł
 • 40 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 1200 zł
 • 2 razy w miesiącu wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (wypłata 50 zł i 20 zł)
 • 3 razy w roku wypłaca gotówkę z zagranicznego bankomatu (3 x równowartość 100 zł)
 • wykonuje przez Internet 3 przelewy zewnętrzne (ELIXIR) miesięcznie

Poniższa tabela prezentuje TOP 10 najlepszych spośród 23 porównanych rachunków bankowych. Warto podkreślić, że tylko jedno konto osobiste zapewnia roczny zysk znacznie przekraczający 100 zł.

Nasza propozycja

Santander Bank Polska S.A.
Konto Jakie Chcę z Santander Banku Polska nadal pozostaje najlepszą propozycją dla młodych klientów. Mogą oni łatwo otrzymać 150 zł w ramach premii za trzymiesięczne wpływy na rachunek (min. 1000 zł miesięcznie). Co więcej, Konto Jakie Chcę zapewnia młodym również bezwarunkowy brak opłat za korzystanie z krajowych i zagranicznych bankomatów.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 150 zł 150 zł 0 zł złóż wniosek
2. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
+ 101 zł 140 zł 39 zł złóż wniosek
3. mBank - ranking kont
mBank
eKonto w Promocji
+ 90 zł 150 zł 60 zł złóż wniosek
4. T-Mobile Usługi Bankowe - ranking kont
T-Mobile Usługi Bankowe
T-Mobile konto Freemnium
+ 90 zł 90 zł 0 zł złóż wniosek
5. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne z Kartą Rewolucyjną
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
6. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
7. Nest Bank - ranking kont
Nest Bank
Nest Konto
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
8. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 30 zł 0 zł 30 zł złóż wniosek
9. PKO Bank Polski - ranking kont
PKO BP
Konto za Zero
- 150 zł 0 zł 150 zł złóż wniosek
10. Inteligo - ranking kont
Inteligo
Konto indywidualne Inteligo
- 150 zł 0 zł 150 zł złóż wniosek

Szczególowe dane dot. powyższych kont osobistych dla osób do 26 roku życia:

1. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Stała opłata miesięczna za kartę, obowiązująca w dniu zawarcia umowy to 3 zł. 0 zł opłaty miesięcznej za kartę występuje pod warunkiem zmiany przez klienta opcji opłaty stałej na opłatę warunkową oraz następnie wykonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash). W przypadku niewykonania pięciu transakcji opłata wyniesie 5 zł miesięcznie.
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji „150 zł za konto z wynagrodzeniem IV edycja” bank wypłaca 150 zł za otwarcie konta, dyspozycję przelewu wynagrodzenia min. 1000 zł/m-c oraz wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł) w każdym z trzech miesięcy. Bank nalicza także podwyższone oprocentowanie konta oszczędnościowego (1,50% do salda 20 000 zł). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatach w Polsce i za granicą: 0zł opłaty bankowej w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata BLIK-iem: 0zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
2. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 100 zł premii, gdy klient do 31 grudnia 2019 r. otworzy konto osobiste przez Internet (wraz z kontem oszczędnościowym -2,50% przez 4 m-ce) i do 2 marca 2020 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 20 zł jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie oraz kolejne 20 zł, gdy na konto klienta wpłynie wynagrodzenie od pracodawcy (min. 1000 zł). Promocyjne odsetki z konta oszczędnościowego uwzględniono w rankingu. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 2,50 zł (0,00 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 3,0%. Oprocentowanie konta: 0,00%
3. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 50 zł można uzyskać w kolejnym miesiącu po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej pięciu transakcji bezgotówkowych. Do promocji można przystąpić najpóźniej 30 października 2019 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 10 zł (0 zł za pierwsze trzy wypłaty w miesiącu). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
4. T-Mobile Usługi Bankowe - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 200 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Z opłaty są zwolnione osoby do 19 roku życia.
Bank wypłaca premię o wartości 5% wartości transakcji kartą (premia maksymalna 15 zł/m-c) przez pierwsze 6 miesięcy jeśli wartość transakcji bezgotówkowych wyniesie min. 200 zł/m-c. Premię wypłaca się przez kolejne miesiące (po szóstym) jeśli klient posiada w banku produkt kredytowy. W obliczeniach przyjęto, że klient nie posiada takiego kredytu.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów w kraju i za granicą: 6 zł (pierwsze trzy wypłaty w miesiącu - 0 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za obsługę karty debetowej: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 3 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty, a później 2% min. 5,00 zł, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c. W przeciwnym razie, opłata za każdą transakcję wynosi 2% min. 5,00 zł. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Wypłata z bankomatów za granicą: 0 zł jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c. W przeciwnym razie, opłata za każdą transakcję wynosi 2% min. 5,00 zł. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Oprocentowanie konta: 0,00%               
6. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł i końca 2019 r.), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. Nest Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej w banku): 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
8. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 4,5%, min. 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
9. PKO BP - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli rachunek posiada kartę debetową (8 zł w pozostałych przypadkach). Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 8 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów PKO BP: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 3,00%, min. 5,00 zł. Wypłata z bankomatów za granicą: 3,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%               
10. Inteligo - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i Santander Banku Polska: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Wypłata z bankomatów za granicą: 3,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 12.10.2019 r. 

Podsumowanie
Nie wszystkie krajowe banki w ostatnim czasie zmieniły swoją ofertę kont osobistych dla młodych klientów. Przykład stanowi Santander Bank Polska, którego rachunek po raz kolejny wygrał nasz ranking. Mowa o Koncie Jakie Chcę. Nadal zapewnia ono premię o wartości 150 zł. Co ważne, ta nagroda jest łatwa do uzyskania. Wystarczy otworzyć zwycięskie konto, zadeklarować miesięczny wpływ wynagrodzenia na poziomie przynajmniej 1000 zł i przez 3 kolejne miesiące otrzymać taki wpływ miesięczny. Nie są to warunki trudne do spełnienia nawet dla młodych klientów. Warto podkreślić, że Konto Jakie Chcę zapewnia również inne korzyści, które podobnie jak premia (150 zł) są niezależne od wieku klienta. Przykład stanowi zwrot 1% wydatków na domowe rachunki (za prąd, gaz, Internet, telewizję i telefon). Taki zwrot wynosi nawet 25 zł miesięcznie oraz 300 zł rocznie. Kolejny bonus to promocyjne oprocentowanie środków w ramach konta oszczędnościowego (1,50%). Sprawdź ofertę i złóż wniosek o konto »

Trzeba wspomnieć, że Konto Jakie Chcę gwarantuje również pewne korzyści dostępne wyłącznie dla młodszych klientów. Mianowicie osoby do 26 roku życia nie zapłacą za wypłaty ze wszystkich krajowych i zagranicznych bankomatów. Dowiedz się więcej »

Advertisement

Ranking kont studenckich - wrzesień 2019

Data publikacji: 2019.09.23 godz. 12:49

Wielu młodych posiadaczy rachunków bankowych, pomimo niewielkich dochodów bardzo aktywnie wykorzystuje swoje konta. We wrześniu 2019 postanowiliśmy wybrać najlepsze rachunki dla takich klientów.

Ranking 49 kont osobistych dla młodego i aktywnego klienta z wpływem miesięcznym 1 300 zł

Wedle naszych założeń, przykładowy klient banku jest w wieku 18- 26 lat i wykorzystuje swój rachunek bankowy w następujący sposób:

 • otrzymuje co miesiąc 1 300 zł wpływu na swoje konto
 • dysponuje średnim miesięcznym saldem na koncie wynoszącym 450 zł
 • 50 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 1 000 zł
 • 1 raz w miesiącu wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (wypłata poniżej 100 zł)
 • 2 razy w roku wypłaca gotówkę z zagranicznego bankomatu (2 x równowartość 100 zł
 • wykonuje 2 przelewy zewnętrzne przez Internet (ELIXIR) miesięcznie

Poniższa tabela prezentuje wyniki obliczeń zgodne z powyższymi założeniami. Warto zwrócić uwagę, że tylko trzy rachunki generują roczny zysk.

Nasza propozycja

Santander Bank Polska S.A.
Konto Jakie Chcę to bardzo dobra propozycja dla młodych osób. Posiadacz wspomnianego konta do 26 roku życia nie zapłaci za jego prowadzenie oraz za korzystanie ze wszystkich krajowych i zagranicznych bankomatów. Warto również wspomnieć o: łatwej do uzyskania premii za wpływ na konto (150 zł), zwrocie 1% za domowe rachunki (do 300 zł rocznie), atrakcyjnym oprocentowaniu oszczędności oraz nagrodzie za każdorazowe polecanie konta (80 zł).

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 150 zł 150 zł 0 zł złóż wniosek
2. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Osobiste w Promocji
+ 120 zł 150 zł 30 zł złóż wniosek
3. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne z Kartą Rewolucyjną
+ 100 zł 100 zł 0 zł złóż wniosek
4. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
5. PKO Bank Polski - ranking kont
PKO BP
PKO Konto dla Młodych
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
6. Nest Bank - ranking kont
Nest Bank
Nest Konto
- 10 zł 0 zł 10 zł złóż wniosek
7. EnveloBank - ranking kont
EnveloBank
EnveloKonto
- 10 zł 0 zł 10 zł
8. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 20 zł 0 zł 20 zł złóż wniosek
9. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Idealne
- 20 zł 0 zł 20 zł
10. Inteligo - ranking kont
Inteligo
Konto indywidualne Inteligo
- 80 zł 0 zł 80 zł złóż wniosek

Szczegółowe informacje dot. powyższych rachunków bankowych: 

1. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Stała opłata miesięczna za kartę, obowiązująca w dniu zawarcia umowy to 3 zł. 0 zł opłaty miesięcznej za kartę występuje pod warunkiem zmiany przez klienta opcji opłaty stałej na opłatę warunkową oraz następnie wykonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash). W przypadku niewykonania pięciu transakcji opłata wyniesie 5 zł miesięcznie.
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank wypłaca 150 zł za otwarcie konta, dyspozycję przelewu wynagrodzenia min. 1000 zł/m-c oraz wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł) w każdym z trzech miesięcy. Bank nalicza także promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego (1,50% do salda 20 000 zł). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce: 0 zł, wypłata BLIK-iem: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w Polsce jest darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata ze wszystkich zagranicznych bankomatów jest darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
2. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 50 zł można uzyskać w kolejnym miesiącu po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej pięciu transakcji bezgotówkowych. Do promocji można przystąpić najpóźniej 30 października 2019 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 10 zł (0 zł za pierwsze trzy wypłaty w miesiącu). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
3. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za obsługę karty debetowej: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 3 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Bank wypłaca 100 zł dla nowych klientów (osób, które od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. nie posiadały konta osobistego w Pekao). Zasady uzyskania premii są następujące: potrzebne będzie założenie przez Internet Konta Przekorzystnego z kartą lub aplikacją PeoPay (we wrześniu 2019 r.) i spełnienie dwóch warunków aktywności w październiku 2019 r. Warunki aktywności to otrzymanie na nowo otwarte konto jednorazowo min. 500 zł oraz wykonanie przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej przy pomocy karty debetowej lub aplikacji mobilnej. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty, a później 2% min. 5,00 zł, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c. W przeciwnym razie, opłata za każdą transakcję wynosi 2% min. 5,00 zł. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Wypłata z bankomatów za granicą: 0 zł jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c. W przeciwnym razie, opłata za każdą transakcję wynosi 2% min. 5,00 zł. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Oprocentowanie konta: 0,00%               
4. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł i końca 2019 r.), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. PKO Bank Polski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej cztery transakcje bezgotówkowe (karta/BLIK) - w przeciwnym razie opłata wynosi 5 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
6. Nest Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej w banku): 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 5 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. Envelo Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli suma wpływów na konto wynosi przynajmniej 1000 zł/m-c, a klient wykonał co najmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 1,0%, min. 5 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. Getin Noble Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł . Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 4,5%, min. 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 5 transakcji w miesiącu. Począwszy od szóstej transakcji, prowizja wynosi 1,00%. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10. Inteligo - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i Santander Banku Polska: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 3,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 08.09.2019 r. 

Podsumowanie
Wyniki naszego wrześniowego rankingu wskazują, że Konto Jakie Chcę z Santander Banku Polska jest najlepszą propozycją dla młodych klientów z niewielkim wpływem. Takie osoby oraz pozostali klienci Santandera, mogą łatwo otrzymać premię o łącznej wysokości 150 zł. Warunkiem jest wpływ na rachunek wynoszący min. 1000 zł przez kolejne trzy miesiące. Trzeba także wspomnieć o zwolnieniach z opłat dla młodych klientów Santander Banku Polska (do 26 lat). Takie osoby nie zapłacą między innymi za comiesięczną obsługę Konta Jakie Chcę oraz korzystanie ze wszystkich krajowych i zagranicznych bankomatów.

Okazuje się, że to nie są wszystkie korzyści dla młodych klientów, które proponuje Santander Bank Polska. Posiadacze Konta Jakie Chcę (niezależnie od wieku), mogą bowiem liczyć na zwrot 1,0% domowych rachunków (za prąd, gaz, Internet, TV oraz telefon). Taki zwrot rocznie wynosi nawet 300 zł. Dla wszystkich posiadaczy zwycięskiego konta przewidziano także podwyższone oprocentowanie na Koncie Systematycznym (1,5% do 20 000 zł). Kolejny bonus polega na premii (80 zł) wypłacanej za każdorazowe polecenie Konta Jakie Chcę. Warto dodać, że identyczną nagrodę o wartości 80 zł otrzyma także osoba, która założyła wspomniany rachunek „z polecenia”. Otwórz Konto Jakie Chcę przez internet »

Advertisement

Ranking kont osobistych - wrzesień 2019

Data publikacji: 2019.09.23 godz. 12:45

Ze względu na wzrost wynagrodzeń, coraz więcej Polaków otrzymuje pensje przekraczające nawet 6 000 zł netto. We wrześniu sprawdziliśmy, jakie konta są najlepsze dla osoby zarabiającej 5 800 zł, która często wypłaca gotówkę z bankomatów i korzysta z przelewów natychmiastowych.

Ranking 48 kont osobistych dla klienta z wpływem miesięcznym 5800 zł 

W tym miesiącu nasz przykładowy klient banku:

 • otrzymuje co miesiąc 5 800 zł wpływu na swoje konto
 • dysponuje średnim miesięcznym saldem na koncie oszczędnościowym wynoszącym 18 000 zł
 • 10 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 800 zł
 • za pośrednictwem konta opłaca rachunki o łącznej wartości 800 zł miesięcznie (prąd, gaz, Internet, telewizję i telefon)
 • 7 razy miesięcznie wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (każdorazowo wypłaty powyżej 100 zł)
 • 5 razy w miesiącu wypłaca gotówkę z bankomatów swojego banku i sieci partnerskich (każdorazowo wypłaty powyżej 100 zł)
 • 7 razy w miesiącu wykonuje przelewy zewnętrzne przez Internet (ELIXIR), a także 6 przelewów natychmiastowych

Wyniki obliczeń widoczne w poniższej tabeli wskazują, że tylko jedno konto zapewni przykładowemu klientowi banku wysoki roczny zysk (465 zł). Pozostałe rachunki nie mogą konkurować ze zwycięzcą rankingu.

Nasza propozycja

Santander Bank Polska S.A.
Konto Jakie Chcę po raz kolejny zdecydowanie wygrało nasz ranking. Trudno się temu dziwić, ponieważ użytkownicy wspomnianego konta mogą liczyć na takie bonusy jak premia 150 zł za przelew wynagrodzenia, zwrot 1% rachunków i promocyjne oprocentowanie oszczędności.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
465 zł 465 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
81 zł 183 zł 102 zł złóż wniosek
3. Nest Bank - ranking kont
Nest Bank
Nest Konto
- 72 zł 0 zł 72 zł złóż wniosek
4. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 73 zł 287 zł 360 zł złóż wniosek
5. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Idealne
- 312 zł 0 zł 312 zł
6. eurobank - ranking kont
eurobank
Konto w Pełni
- 312 zł 0 zł 312 zł
7. mBank - ranking kont
mBank
eKonto osobiste
- 360 zł 0 zł 360 zł złóż wniosek
8. EnveloBank - ranking kont
EnveloBank
EnveloKonto
- 360 zł 0 zł 360 zł
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Internetowe
- 780 zł 0 zł 780 zł złóż wniosek
10. Inteligo - ranking kont
Inteligo
Konto indywidualne Inteligo
- 780 zł 0 zł 780 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont bankowych: 

1. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Stała opłata miesięczna za kartę, obowiązująca w dniu zawarcia umowy to 3 zł. 0 zł opłaty miesięcznej za kartę występuje pod warunkiem zmiany przez klienta opcji opłaty stałej na opłatę warunkową oraz następnie wykonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash). W przypadku niewykonania pięciu transakcji opłata wyniesie 5 zł miesięcznie. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych przy pomocy systemu BLIK jest bezpłatna. Przyjęto, że posiadacz konta wybiera takie rozwiązanie. 
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank wypłaca 150 zł za otwarcie konta, dyspozycję przelewu wynagrodzenia min. 1000 zł/m-c oraz wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł) w każdym z trzech miesięcy. Bank nalicza także promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego (1,50% do salda 20 000 zł). Promocyjne zyski z konta oszczędnościowego uwzględniono w rankingu. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
2. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. 
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł i końca 2019 r.), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Każda dodatkowa korzyść to koszt 3,50 zł/m-c. Przyjęto, że klient za 3,50 zł miesięcznie wybiera promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego. Promocyjne zyski z konta oszczędnościowego uwzględniono w rankingu.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt pięciu przelewów natychmiastowych w miesiącu: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Koszt szóstego przelewu natychmiastowego w miesiącu: 5 zł.
Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
3. Nest Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej w banku): 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 1 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
4. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c
Bank oferuje osobom wpłacającym na ROR przynajmniej 1000 zł miesięcznie podwyższone oprocentowanie konta oszczędnościowego (3,50% przez rok do kwoty 10 000 zł). Promocyjne zyski z konta oszczędnościowego uwzględniono w rankingu. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 5 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 3,50 zł (pierwsze dwa przelewy miesięcznie za 0 zł)
Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 5 transakcji w miesiącu. Począwszy od szóstej transakcji, prowizja wynosi 1%. Przyjęto, że szósta - dwunasta wypłata ma wartość 200 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
6. eurobank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 8 zł/m-c (MasterCard Debit Prestige)
W ramach programu „Codziennie Zyskuję”, bank zwraca 5% wydatków na rozrywkę, sport, urodę i rekreację. Limit zwrotu to 60 zł/m-c i 720 zł/rok. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 3 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewu ekspresowego: 5 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,3 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
8. EnveloBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli suma wpływów na konto wynosi przynajmniej 1000 zł/m-c, a klient wykonał co najmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 5 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 5 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł (wyjątek: 0 zł za wypłatę z bankomatów Euronetu jeśli jej wartość przekracza 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10. Inteligo - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 5 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i Santander Banku Polska: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 12.08.2019 r.

Podsumowanie
Zwycięstwo Konta Jakie Chcę w naszym wrześniowym rankingu nie wzbudza żadnych wątpliwości. Ten rachunek wygenerował bowiem roczny zysk wynoszący aż 465 zł. Konto zajmujące drugie miejsce zapewniło o wiele mniejszy dochód przykładowemu klientowi banku (81 zł). Pozostałe rachunki z pierwszej dziesiątki wygenerowały natomiast straty w ujęciu rocznym.
Niekwestionowane zwycięstwo Konta Jakie Chcę wynika z faktu, że ten rachunek od zapewnia kilka ciekawych bonusów:

 • nową edycję promocji zapewniającej 150 zł za otwarcie konta, dyspozycję przelewu wynagrodzenia min. 1000 zł/m-c oraz wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł) w każdym z trzech miesięcy
 • zwrot 1% za rachunki domowe (prąd, gaz, Internet, TV, telefon) - do 25 zł/m-c i 300 zł/rok
 • promocyjne oprocentowanie oszczędności (1,50% do 20 000 zł) na Koncie Systematycznym

Warto również pamiętać o dodatkowych korzyściach dla posiadaczy Konta Jakie Chcę. Użytkownik wspomnianego rachunku nie płaci za przelewy natychmiastowe zlecane przez Internet i dodatkowo może otrzymać 80 zł za każde polecenie konta. Złóż wniosek o Konto Jakie Chcę »

Advertisement

Ranking kont osobistych - wrzesień 2019

Data publikacji: 2019.09.11 godz. 00:00

Nasze ostatnie rankingi kont bankowych przedstawiały głównie rachunki dla osób posiadających dość duże wpływy miesięczne. Z związku z tym, postanowiliśmy, że nasz wrześniowy ranking będzie dotyczył mniej zamożnych użytkowników kont osobistych.

Ranking 49 kont osobistych dla klienta z wpływami miesięcznymi w kwocie 1 200 zł miesięcznie.

W tym miesiącu przyjęliśmy, że nasz przykładowy klient banku:

 • otrzymuje co miesiąc 1 200 zł na swoje konto
 • dysponuje średnim miesięcznym saldem na koncie wynoszącym 200 zł
 • 2 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 50 zł
 • 2 razy w miesiącu wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (każdorazowo wypłaty powyżej 100 zł)
 • 1 raz w miesiącu wypłaca gotówkę z bankomatów swojego banku i sieci partnerskich (wypłata powyżej 100 zł)
 • 1 raz w miesiącu wypłaca gotówkę z zagranicznego bankomatu (równowartość 100 zł)
 • wykonuje 3 przelewy zewnętrzne (ELIXIR) miesięcznie przez Internet 

Poniższa tabela prezentuje dokładne informacje na temat 10 kont, które charakteryzują się najlepszą relacją pomiędzy poziomem bonusów i opłat. Warto podkreślić, że tylko jeden rachunek osobisty zapewnia całkiem spory roczny zysk:

Nasza propozycja

PEKAO S.A
Konto Przekorzystne z Kartą Rewolucyjną to rachunek, którego posiadacz nawet przy niewielkich wpływach miesięcznych może liczyć na roczną premię wynoszącą 100 zł. Posiadacze tego konta w wieku poniżej 26 lat dodatkowo są zwolnieni z comiesięcznych opłat, a także z prowizji za obsługę wszystkich bankomatów (w Polsce i na świecie). Dodatkowy atut oferty Banku Pekao S.A. to podwyższone oprocentowanie Konta Oszczędnościowego (3,00% do 30 000 zł przez pół roku).

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. PEKAO S.A - ranking kont
Bank Pekao S.A.
Konto Przekorzystne z Kartą Rewolucyjną
+ 100 zł 100 zł 0 zł złóż wniosek
2. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 60 zł 300 zł 240 zł złóż wniosek
3. mBank - ranking kont
mBank
eKonto w Promocji
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
4. Nest Bank - ranking kont
Nest Bank
Nest Konto
- 60 zł 0 zł 60 zł złóż wniosek
5. EnveloBank - ranking kont
EnveloBank
EnveloKonto
- 60 zł 0 zł 60 zł
6. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 120 zł 0 zł 120 zł złóż wniosek
7. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Idealne
- 120 zł 0 zł 120 zł
8. eurobank - ranking kont
eurobank
Konto w Pełni
- 144 zł 0 zł 144 zł
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
- 180 zł 0 zł 180 zł złóż wniosek
10. Inteligo - ranking kont
Inteligo
Konto indywidualne Inteligo
- 288 zł 0 zł 288 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych rachunków bankowych: 

1. Bank Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za obsługę karty debetowej: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 3 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Bank wypłaca 200 zł dla nowych klientów (osób, które od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. nie posiadały konta osobistego w Pekao). Warunki uzyskania premii są następujące: pierwsze 100 zł - założenie przez Internet Konta Przekorzystnego z kartą lub aplikacją PeoPay i spełnienie dwóch warunków aktywności do końca września br. Warunki aktywności to otrzymanie na nowo otwarte konto min. 500 zł oraz wykonanie przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej przy pomocy karty debetowej lub aplikacji mobilnej. Wypłata kolejnych 100 zł następuje jeśli spełniono obydwa powyższe warunki aktywności w każdym z kolejnych trzech miesięcy (październik, listopad i grudzień 2019 r.). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty, a później 2% min. 5,00 zł, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c. W przeciwnym razie, opłata za każdą transakcję wynosi 2% min. 5,00 zł. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Wypłata z bankomatów za granicą: 0 zł jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c. W przeciwnym razie, opłata za każdą transakcję wynosi 2% min. 5,00 zł. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Oprocentowanie konta: 0,00%               
2. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: stała 3 zł/m-c lub 0 zł/m-c jeśli klient wykona przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych miesięcznie (w przeciwnym razie opłata to 5 zł/m-c) 
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank wypłaca 150 zł za otwarcie konta, dyspozycję przelewu wynagrodzenia min. 1000 zł/m-c oraz wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł) w każdym z trzech miesięcy. Inny bonus polega na przyznaniu klientowi 150 zł do wykorzystania w sieci Biedronka (w zamian za wyrażenie zgód marketingowych i aktywność na koncie). Bank nalicza także promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego (1,50% do salda 20 000 zł). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 10 zł. Wypłata ze wszystkich zagranicznych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
3. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 50 zł można uzyskać w kolejnym miesiącu po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej pięciu transakcji bezgotówkowych. Do promocji można przystąpić najpóźniej 30 października 2019 r. W ramach rankingu przyjęto, że klient nie spełnia warunków do uzyskania premii. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 10 zł (0 zł za pierwsze trzy wypłaty w miesiącu). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
4. Nest Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej w banku): 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 5 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. EnveloBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli suma wpływów na konto wynosi przynajmniej 1000 zł/m-c, a klient wykonał co najmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 0 zł po aktywowaniu abonamentu kosztującego 5 zł miesięcznie. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
6. Getin Noble Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 4,5%, min. 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. Idea Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 5 transakcji w miesiącu. Począwszy od szóstej transakcji, prowizja wynosi 1,00%. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 2,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. eurobank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 8 zł/m-c (MasterCard Debit Prestige). 
W ramach programu „Codziennie Zyskuję”, bank zwraca 5% wydatków na rozrywkę, sport, urodę i rekreację. Limit zwrotu to 60 zł/m-c i 720 zł/rok. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 4 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł i końca 2019 r.), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10. Inteligo - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 100 zł/m-c - w przeciwnym razie 4 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów PKO BP i Santander Banku Polska: 0 zł. Koszt wypłaty z bankomatów innych sieci w kraju: 5 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów za granicą: 3,00%, min. 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 30.08.2019 r. 

Podsumowanie
Wyniki naszego wrześniowego rankingu wskazują, że nawet osoba posiadająca niewielkie miesięczne wpływy, może otrzymać od banku 100 zł premii. Właśnie takim poziomem zysku cechuje się Konto Przekorzystne z Kartą Rewolucyjną. Posiadacze tego zwycięskiego konta z Banku Pekao S.A. łatwo otrzymają nagrodę o wartości 100 zł. W tym celu wystarczy jedynie otworzyć konto online! 

Warto dodać, że posiadacz Konta Przekorzystnego, który nie ukończył 26 lat, oprócz premii o wartości 200 zł, może również liczyć na bezwarunkowe zwolnienie z miesięcznych opłat za prowadzenie rachunku i obsługę karty debetowej. Takiemu młodemu klientowi Pekao zapewnia też darmową obsługę bankomatów w kraju oraz za granicą.

Trzeba nadmienić, że promocyjne Konto Przekorzystne kusi nie tylko niskimi kosztami i sporą premią. Jego posiadacze przez 180 dni mogą liczyć na podwyższone oprocentowanie (3,00%) Konta Oszczędnościowego. Takie wyższe odsetki dotyczą kwoty nieprzekraczającej 30 000 zł. Odsetkowy bonus stanowi kolejny argument na rzecz założenia konta w drugim największym polskim banku. Sprawdź ofertę Banku Pekao S.A. »

 

Advertisement

 • Szybki kredyt gotówkowy w EnveloBank »
 • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »
 • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »
 • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »
 • Konto Proste Zasady 18 do 26 lat w Getin Noble Bank »