Ranking kont osobistych

Ranking kont osobistych - sierpień 2020

Data publikacji: 2020.08.20 godz. 00:00

Pomimo popularności transakcji bezgotówkowych, wiele osób nadal woli płacić gotówką. Dlatego w sierpniu przyjrzeliśmy się sytuacji niezamożnego klienta banku, który ma niskie wpływy i płaci kartą za zakupy o wartości tylko 250 zł miesięcznie.

Ranking 19 kont osobistych dla klienta z niewielkim miesięcznym wpływem (1600 zł). 

Zgodnie z naszymi sierpniowymi założeniami, nasz przykładowy klient:

 • otrzymuje co miesiąc 1 600 zł wpływu na swoje konto
 • posiada średnie saldo na koncie wynoszące 800 zł miesięcznie
 • 10 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 250 zł
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 2 przelewy zewnętrzne (ELIXIR)
 • w każdym miesiącu 2 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów (zawsze mniej niż 100 zł) oraz 2 razy z bankomatu należącego do sieci wybranego banku
 • raz w roku wypłaca gotówkę (100 euro) z bankomatu zagranicznego

Poniższa tabela pokazuje, jak dla dziesięciu najlepszych kont bankowych wygląda roczny bilans bonusów oraz opłat. Tylko w przypadku jednego konta zysk jest znacznie wyższy niż 100 zł rocznie.

Nasza propozycja

PEKAO S.A
Konto Przekorzystne to obecnie zdecydowanie najlepszy rachunek osobisty dla osób, które mają niskie wpływy i niewiele płacą kartą. Nawet tacy klienci Pekao mogą łatwo zyskać 200 zł - 300 zł rocznych premii. Warto się pospieszyć, bo obecna promocja dotycząca Konta Przekorzystnego z premią jest ograniczona czasowo.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne
+ 200 zł 200 zł 0 zł złóż wniosek
2. mBank - ranking kont
mBank
Konto Osobiste w promocji
+ 130 zł 190 zł 60 zł złóż wniosek
3. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 61 zł 150 zł 89 zł złóż wniosek
4. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
+ 11 zł 160 zł 149 zł złóż wniosek
5. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
6. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
7. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
- 60 zł 0 zl 60 zł złóż wniosek
8. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie z Kartą na eŚwiat
- 82 zł 0 zł 82 zł złóż wniosek
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Internetowe
- 192 zł 0 zł 192 zł złóż wniosek
10. PKO Bank Polski - ranking kont
PKO Bank Polski
Konto za Zero
- 240 zł 0 zł 240 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych rachunków bankowych: 

1. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta  0 zł/m-ce, prowadzenie karty debetowej do konta 0 zł/ m-ce w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay. W przypadku spełnieniu warunków Opłata za prowadzenie konta  6 zł/m-ce, prowadzenie karty debetowej do konta 3 zł/ m-ce. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Bank w ramach promocji dla nowych klientów trwającej do 30 września 2020 r., wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay, a także do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, zalogować się do aplikacji PeoPay oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. Bank dodatkowo wypłaca też 50 zł (po zawarciu umowy o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS) i 100 zł za skuteczne polecanie konta. Zapisując się do programu Mastercard® Bezcenne® Chwile klient może otrzymać punkty na start, które może wymienić na voucher o wartości 50 zł na zakupy online. Przyjęto, że klient nie otrzymuje tylko bonusu za polecanie konta. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych - nie dotyczy szybkich przelewów express elixir)):  0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty w miesiącu, a później 5 zł, jeżeli wpływy na konto jednorazowo wynoszą min. 500 zł miesięcznie oraz wykona min. 1 transakcję kartą  bezgotówkową kartą,. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł przy wpływach na konto min. 500 zł miesięcznie. Oprocentowanie konta: 0,00%
2. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 40 zł można uzyskać w kolejnym miesiącu po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych. Bank płaci też 50 zł za otwarcie konta na selfie i wykonanie min. jednej transakcji kartą debetową. Do promocji można przystąpić najpóźniej 31 sierpnia 2020 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
3. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: stała 3 zł/m-c lub 0 zł/m-c jeśli klient wykona przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych miesięcznie (w przeciwnym razie opłata to 5 zł/m-c). W ramach obliczeń uwzględniono drugi wariant.  
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank wypłaca 150 zł za otwarcie konta, a także wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł/m-c), co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie oraz comiesięczne logowanie do aplikacji Santander mobile w każdym z trzech miesięcy. Dodatkowo można też otrzymać 50 zł za polecenie konta. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata z bankomatów na terenie EOG (w EUR): 5 zł. Wypłata darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
4. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 100 zł premii, gdy nowy klient do 30 września 2020 r. otworzy konto osobiste przez Internet i do 31 grudnia 2020 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 60 zł jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 31 grudnia 2020 r.) i jeśli na konto klienta wpłynęło wynagrodzenie od pracodawcy (min. 1000 zł miesięcznie przez trzy miesiące do 31 grudnia 2020 r.). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i bankomatów w krajach SEPA (waluta: EUR): 5,00 zł (wyjątek: 0,00 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00% 
5. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.  Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w  Polsce i bankomatów w krajach EOG (wypłata w EUR): 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
6. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata z bankomatów w UE (waluta EUR): 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c.
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 2% lub 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 6 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata z bankomatów zagranicznych: bankomaty Grupy BNP Paribas i Global Alliance - 0 zł/pozostałe bankomaty - 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł (wyjątek: 0 zł za wypłatę z bankomatów Euronetu jeśli jej wartość przekracza 100 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10. PKO BP - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za obsługę karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie opłata 10 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów PKO BP: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 10 zł (wypłata BLIK - 0 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%               

Stan na: 10.08.2020 r. 

Podsumowanie
Analiza oferty najlepszych kont potwierdza, że w ostatnim czasie miało miejsce kilka zmian dotyczących tabel opłat i prowizji. Nie zmieniły się natomiast warunki promocyjnej oferty Pekao. Mowa o Koncie Przekorzystnym, którego posiadacz obecnie może łatwo zarobić 200 zł - 300 zł rocznie przy zerowych kosztach. W ramach aktualnej promocji, drugi największy bank w Polsce wypłaca premie za następujące czynności:

 • 100 zł za otwarcie konta i aktywność na nim (trzeba przez cztery kolejne miesiące zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, zalogować się do aplikacji PeoPay oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay)
 • 50 zł za zawarcie umowy o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne dla młodych, rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i aplikację mobilną PeoPay KIDS)
 • 100 zł za skuteczne polecenie konta krewnemu lub znajomemu (łącznie z tytułu poleceń można zarobić nawet 1500 zł)
 • 50 zł na zakupy online po zapisaniu się do programu Mastercard Bezcenne Chwile (są to punkty, które można wymienić na voucher o wartości 50 zł)

Warto również nadmienić, że Konto Przekorzystne zapewnia łatwe zwolnienie z comiesięcznych opłat. Dotyczy to także sytuacji przykładowego klienta, który płaci niewiele kartą debetową i posiada niewysokie miesięczne wpływy. Otwórz Konto Przekorzystne online »

 

Advertisement

Ranking kont osobistych - lipiec 2020

Data publikacji: 2020.07.14 godz. 13:15

Na skutek epidemii koronawirusa prawdopodobnie zwiększy się liczba osób z niższym dochodem pracujących tylko na część etatu. Niewielkie dochody mają też dorabiający studenci oraz niektórzy emeryci. Z myślą o wszystkich takich osobach, przygotowaliśmy lipcowy ranking kont.

Ranking 19 kont osobistych dla klienta z niskimi dochodami (1 400 zł miesięcznie) 

Mając na uwaze powyższe warunki, przyjęliśmy, że nasz przykładowy klient:

 • otrzymuje co miesiąc 1 400 zł wpływu na swoje konto
 • posiada średnie saldo na koncie wynoszące 600 zł miesięcznie
 • 15 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 500 zł
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 1 przelew zewnętrzny (ELIXIR)
 • w każdym miesiącu 2 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów (zawsze mniej niż 100 zł) oraz 3 razy z bankomatu należącego do sieci wybranego banku
 • raz w roku wypłaca gotówkę (50 euro) z bankomatu za granicą

Poniższa tabela przedstawia roczny zysk lub stratę dotyczącą dziesięciu najlepszych kont bankowych. Warto zwrócić uwagę, że tylko mniej niż połowa z nich pozwala klientowi zarobić na nagrodach i premiach.

Nasza propozycja

PEKAO S.A
Konto Przekorzystne to bardzo dobra i sprawdzona już propozycja Banku Pekao, która w ramach nowej promocji pozwala otrzymać całkiem sporą premię. Posiadacz zwycięskiego konta może liczyć na łatwe zwolnienie z opłat. Warto też wspomnieć o promocyjnym oprocentowaniu oszczędności - 2% do 20 000 zł.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne
+ 200 zł 200 zł 0 zł złóż wniosek
2. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Osobiste w Promocji
+ 130 zł 190 zł 60 zł złóż wniosek
3. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
+ 95 zł 160 zł 65 zł złóż wniosek
4. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Stantander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 61 zł 150 zł 89 zł złóż wniosek
5. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
6. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
7. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na eŚwiat
- 82 zł 0 zł 82 zł złóż wniosek
8. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
- 120 zł 0 zł 120 zł złóż wniosek
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Internetowe
- 120 zł 0 zł 120 zł złóż wniosek
10. PKO Bank Polski - ranking kont
PKO Bank Polski
Konto za Zero
- 240 zł 0 zł 240 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont osobistych: 

1. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano min. 4 transakcje bezgotówkowe w miesiącu - w przeciwnym razie opłata wynosi 3 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Bank w ramach promocji dla nowych klientów trwającej do 30 września 2020 r., wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay, a także do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, zalogować się do aplikacji PeoPay oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. Bank dodatkowo wypłaca też 50 zł (po zawarciu umowy o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS) i 100 zł za polecanie konta. Bank dodatkowo wypłaca też 50 zł na zakupy online (po zapisaniu się do programu Mastercard Bezcenne Chwile). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty w miesiącu, a później 2,3% min. 5 zł, jeżeli wpływy na konto wynoszą od 500 zł do 5000 zł miesięcznie i wykonano min. 1 transakcję bezgotówkową kartą. Przy niższych wpływach, każda wypłata kosztuje 2,3% min. 5 zł. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, a także od osób otrzymujących na konto min. 5000 zł miesięcznie. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł przy wpływach na konto min. 500 zł miesięcznie. Oprocentowanie konta: 0,00% 
2. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 40 zł można uzyskać w kolejnym miesiącu po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych. Bank płaci też 50 zł za otwarcie konta na selfie i wykonanie min. jednej transakcji kartą debetową. Do promocji można przystąpić najpóźniej 31 sierpnia 2020 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
3. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 100 zł premii, gdy nowy klient do 30 września 2020 r. otworzy konto osobiste przez Internet i do 31 grudnia 2020 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 60 zł jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 31 grudnia 2020 r.) i jeśli na konto klienta wpłynęło wynagrodzenie od pracodawcy (min. 1000 zł miesięcznie przez trzy miesiące do 31 grudnia 2020 r.). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i bankomatów w krajach SEPA (waluta: EUR): 5,00 zł (wyjątek: 0,00 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00% 
4. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: stała 3 zł/m-c lub 0 zł/m-c jeśli klient wykona przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych miesięcznie (w przeciwnym razie opłata to 5 zł/m-c) 
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank wypłaca 150 zł za otwarcie konta, a także wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł/m-c), co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie oraz comiesięczne logowanie do aplikacji Santander mobile w każdym z trzech miesięcy. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata z bankomatów na terenie EOG (w EUR): 5 zł. Wypłata darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.  
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w  Polsce i bankomatów w krajach EOG (wypłata w EUR): 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
6. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł . Wypłata z bankomatów w UE (waluta EUR): 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 6 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata z bankomatów zagranicznych: bankomaty Grupy BNP Paribas i Global Alliance - 0 zł/pozostałe bankomaty - 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
W ramach promocji, bank zapewnia premię o wysokości 300 zł. Aby otrzymać 100 zł, trzeba złożyć przez Internet wniosek o konto i kartę do 31 lipca 2020 r. oraz podpisać umowę w ciągu 30 dni. Premia 200 zł (25 zł x 8 miesięcy) jest wypłacana jeśli w miesiącu klient spełni następujące warunki: wpływ min. 1500 zł, 3 transakcje bezgotówkowe oraz jedno logowanie do aplikacji mobilnej. Przyjęto, że klient nie spełnia warunków promocji (zbyt niskie wpływy). 
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 2% lub 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych bankomatów i przelewy natychmiastowe.   Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł (wyjątek: 0 zł za wypłatę z bankomatów Euronetu jeśli jej wartość przekracza 100 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10. PKO Bank Polski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za obsługę karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie opłata 10 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów PKO BP: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 10 zł (wypłata BLIK - 0 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%               

Stan na: 02.07.2020 r. 

Podsumowanie
Po wykonaniu odpowiednich obliczeń okazuje się, że nasz przykładowy klient banku powinien wybrać propozycję Pekao. Konto Przekorzystne oferowane przez ten bank zapewnia bowiem największy roczny zysk i jednocześnie nie generuje żadnych kosztów.
Warto wspomnieć, że w ramach aktualnej promocji posiadacz zwycięskiego konta może łatwo otrzymać nawet 250 zł. Pekao płaci bowiem 100 zł za założenie konta i niewielką aktywność na nim. Kolejne 50 zł otrzymają rodzice zakładający dziecku konto z kartą i aplikacją mobilną (pakiet PeoPay KIDS). Warto dodać, że Pekao płaci też 100 zł za skuteczne polecenie konta rodzinie lub znajomym. W ramach zupełnie innej promocji, bank wypłaca 50 zł na zakupy online po zapisaniu się do programu Mastercard Bezcenne Chwile.
Niezależnie od promocji, atutem Konta Przekorzystnego jest możliwość łatwego uniknięcia comiesięcznych kosztów. W przeciwieństwie do innych rachunków z premią, Konto Przekorzystne nie wygenerowało żadnych kosztów dla przykładowego klienta. Właśnie dlatego wspomniany rachunek zajął pierwsze miejsce z dużą przewagą. Warto dodać, że zaletą Konta Przekorzystnego jest również bardzo dobra bankowość mobilna i dostępność zupełnie bezpłatnych bankomatów z logo Pekao. Wspomniany bank obecnie zapewnia też możliwość otwarcia konta „na selfie” i dobre oprocentowanie oszczędności (2% na koncie oszczędnościowym przez 120 dni do salda 20 000 zł). Dowiedz się więcej »

Advertisement

Ranking kont osobistych - czerwiec 2020

Data publikacji: 2020.06.26 godz. 14:15

Obecnie oferta kont osobistych zmienia się często. Chodzi nie tylko o opłaty, ale również o promocje specjalne. Właśnie dlatego w czerwcu przygotowaliśmy kolejny ranking rachunków bankowych. 

Ranking 21 kont osobistych dla klienta z wpływem 3 600 zł

Tym razem do naszych obliczeń wzięliśmy za przykład przeciętnie zarabiającego klienta banku, który:

 • otrzymuje co miesiąc 3 600 zł wpływu na swoje konto
 • posiada średnie saldo na koncie wynoszące 1 200 zł
 • 18 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 1 100 zł
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 6 przelewów zewnętrznych (ELIXIR) i 2 przelewy wewnętrzne (2 przelewy zewnętrzne są zlecane poprzez bankowość mobilną)
 • w każdym miesiącu 12 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów (zawsze mniej niż 100 zł) oraz jednokrotnie z bankomatu należącego do sieci wybranego banku

Poniższa tabela przedstawia 10 najlepszych propozycji kont osobistych. Warto zwrócić uwagę na ogromną różnicę pomiędzy rachunkiem zajmującym pierwsze miejsce (roczny zysk 300 zł) oraz dziesiątą pozycję (strata aż 720 zł rocznie). 

Nasza propozycja

Alior Bank
Konto Jakże Osobiste już od dawna należy do rynkowej czołówki. Ten rachunek wyróżnia się nie tylko możliwością wyboru darmowych korzyści (np. wypłat z „obcych” bankomatów bez prowizji i przelewów natychmiastowych za darmo). Teraz posiadacz Konta Jakże Osobistego łatwo otrzyma premię wynoszącą 300 zł.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
+ 300 zł 300 zł 0 zł złóż wniosek
2. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
+ 200 zł 200 zł 0 zł złóż wniosek
3. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na eŚwiat
+ 78 zł 150 zł 72 zł złóż wniosek
4. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
5. Bank Credit Agricole - ranking kont
Credit Agricole
Konto dla Ciebie
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
6. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
- 84 zł 0 zł 84 zł złóż wniosek
7. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Osobiste
- 220 zł 140 zł 360 zł złóż wniosek
8. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne
- 450 zł 150 zł 600 zł złóż wniosek
9. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto osobiste Direct
- 500 zł 160 zł 660 zł złóż wniosek
10. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Internetowe
- 720 zł 0 zł 720 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont bankowych: 

1. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
W ramach promocji, bank zapewnia premię o wysokości 300 zł. Aby otrzymać 100 zł, trzeba złożyć przez Internet wniosek o konto i kartę do 31 lipca 2020 r. oraz podpisać umowę w ciągu 30 dni. Premia 200 zł (25 zł x 8 miesięcy) jest wypłacana jeśli w miesiącu klient spełni następujące warunki: wpływ min. 1500 zł, 3 transakcje bezgotówkowe oraz jedno logowanie do aplikacji mobilnej. 
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 2% lub 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych bankomatów i przelewy natychmiastowe.   Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
2. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.  
W ramach promocji, bank wypłaca 200 zł premii dla osób, które założą konto przez Internet, do 30 września 2020 r. aktywują aplikację mobilną oraz w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. zasilą konto kwotą min. 1000 zł i wykonają co najmniej 1 transakcję bezgotówkową (karta/BLIK). Do promocji można przystąpić najpóźniej 22 czerwca 2020 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w  Polsce: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
3. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 6 zł/m-c
W ramach promocji, bank oferuje 150 zł premii pieniężnej lub 250 zł na karcie paliwowej Orlen. Warunki otrzymania 150 zł premii są następujące: wykonanie w lipcu 2020 r. 3 przelewów internetowych oraz min. 3 transakcji BLIK (premia 75 zł), a także wykonanie w sierpniu 2020 r. 3 przelewów internetowych i otrzymanie łącznych wpływów min. 1000 zł (premia 75 zł). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
4. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. Credit Agricole - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 7 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta/BLIK) i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 9 zł/m-c. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z pozostałych bankomatów w Polsce: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%.
6. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: stała 3 zł/m-c lub 0 zł/m-c jeśli klient wykona przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych miesięcznie (w przeciwnym razie opłata to 5 zł/m-c) 
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Bank nalicza także promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego (1,20% do salda 20 000 zł) i dodatkowo wypłaca pieniądze za polecanie konta (max. 500 zł). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 40 zł można uzyskać w kolejnym miesiącu po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych. Do promocji można przystąpić najpóźniej 30 września 2020 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
8. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c
Bank w ramach promocji dla nowych klientów trwającej do 30 czerwca 2020 r., wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay, a także do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, zalogować się do aplikacji PeoPay oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. Bank dodatkowo wypłaca też 50 zł na zakupy online (po zapisaniu się do programu Mastercard Bezcenne Chwile) i 100 zł za polecanie konta. Przyjęto, że klient nie otrzymuje tylko bonusu za polecanie konta. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty, a później 5 zł, jeżeli wpływy na konto wynoszą od 500 zł do 5000 zł miesięcznie i wykonano min. 1 transakcję bezgotówkową kartą. Przy niższych wpływach, każda wypłata kosztuje 5 zł. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, a także od osób otrzymujących na konto min. 5000 zł miesięcznie. Oprocentowanie konta: 0,00% 
9. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 100 zł premii, gdy nowy klient do 30 czerwca 2020 r. otworzy konto osobiste przez Internet i do 30 września 2020 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 60 zł jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 30 września 2020 r.) i jeśli na konto klienta wpłynęło wynagrodzenie od pracodawcy (min. 1000 zł miesięcznie przez trzy miesiące do 30 września 2020 r.). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 5,00 zł (0,00 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00% 
10. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł (wyjątek: 0 zł za wypłatę z bankomatów Euronetu jeśli jej wartość przekracza 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 18.06.2020 r. 

Podsumowanie
Odpowiednie obliczenia potwierdziły, że Konto Jakże Osobiste nadal może być świetnym wyborem. Ten rachunek osobisty już od dłuższego czasu znajduje się w rynkowej ofercie Alior Banku. Nadal zapewnia on bezpłatne korzyści (dwie w miesiącu). Klient Alior Banku za darmo może wybrać:

 • wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł)
 • pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą
 • punkty dla graczy w grze League of Legends
 • limit na koncie bez odsetek przez 10 dni
 • zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie
 • ubezpieczenie w podróży za granicą
 • pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance
 • pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną
 • pakiet wielowalutowy dotyczący 152 walut

Każda kolejna korzyść (np. trzecia lub czwarta) wiąże się z opłatą wynoszącą jedynie 3,50 zł miesięcznie. Obecnie nie tylko wymienione korzyści są bardzo ważnym atutem oferty Alior Banku. Wspomniany bank zaoferował swoim klientom łatwą do uzyskania premię za założenie Konta Jakże Osobistego i aktywność na nim. Nagroda o wartości 300 zł w połączeniu z możliwością łatwego zwolnienia z miesięcznych opłat sprawiła, że Konto Jakże Osobiste jest zdecydowanym zwycięzcą czerwcowego rankingu. Otwórz Konto Jakże Osobiste przez internet »

Ranking kont osobistych - maj 2020

Data publikacji: 2020.05.27 godz. 10:18

W ostatnich tygodniach wiele osób było zmuszonych do pozostawania w domu ze względu na sytuację epidemiczną. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, które konta nie generują strat dla mało aktywnego klienta banku.

W maju przyjęliśmy, że nasz przykładowy klient rzadko wychodzi z domu, dlatego jego aktywność na koncie przedstawia się następujący sposób:

 • otrzymuje co miesiąc 3 400 zł wpływu z wynagrodzenia na swoje konto
 • 3 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 100 zł
 • posiada 10 000 zł oszczędności, które chce ulokować na 3 miesiące na promocyjnym depozycie powiązanym z nowym kontem bankowym
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 13 przelewów zewnętrznych (ELIXIR) i 3 przelewy wewnętrzne

Poniżej prezentujemy wyniki 10 najlepszych rachunków bankowych porównywanych na eBroker.pl. Warto odnotować, że tylko jedno takie konto zapewnia zysk większy niż 200 zł rocznie.

Nasza propozycja

PEKAO S.A
Konto Przekorzystne obecnie jest bardzo atrakcyjne dzięki licznym promocjom. Posiadacz tego rachunku, może otrzymać między innymi 100 zł za aktywność oraz 50 zł na zakupy online. Warto również wspomnieć o promocyjnej lokacie powiązanej z Kontem Przekorzystnym. Zapewnia ona 3% w skali roku przez 3 miesiące.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne
+ 211 zł 211 zł 0 zł złóż wniosek
2. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Osobiste w Promocji
+ 150 zł 150 zł 0 zł złóż wniosek
3. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
+71 zł 71 zł 0 zł złóż wniosek
4. Bank Credit Agricole - ranking kont
Credit Agricole
Konto dla Ciebie
+ 61 zł 61 zł 0 zł złóż wniosek
5. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
+ 27 zł 27 zł 0 zł złóż wniosek
6. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
- 12 zł 24 zł 36 zł złóż wniosek
7. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
- 34 zł 26 zł 60 zł złóż wniosek
8. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
- 64 zł 20 zł 84 zł złóż wniosek
9. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na eŚwiat
- 72 zł 0 zł 72 zł złóż wniosek
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Internetowe
- 72 zł 0 zł 72 zł złóż wniosek

Szczegółówe dane dot. powyższych kont bankowych: 

1. Pekao SA - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c
Bank w ramach promocji dla nowych klientów trwającej do 30 czerwca 2020 r., wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay, a także do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, zalogować się do aplikacji PeoPay oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. Bank dodatkowo wypłaca też 50 zł na zakupy online (po zapisaniu się do programu Mastercard Bezcenne Chwile) i 100 zł za polecanie konta. Przyjęto, że klient nie otrzymuje tylko bonusu za polecanie konta. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty, a później 5 zł, jeżeli wpływy na konto wynoszą od 500 zł do 5000 zł miesięcznie. Przy niższych wpływach, każda wypłata kosztuje 5 zł. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, a także od osób otrzymujących na konto min. 5000 zł miesięcznie. Oprocentowanie konta: 0,00%. Z kontem jest powiązana lokata PeoPay (3% na 3 miesiące do 10 000 zł). 
2. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 50 zł można uzyskać w kolejnym miesiącu po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych. Do promocji można przystąpić najpóźniej 27 maja 2020 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
3. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%, oprocentowanie powiązanego konta oszczędnościowego: 3,50% przez 12 miesięcy dla osób, które zapewnią wpływ wynagrodzenia wynoszącego min. 1000 zł miesięcznie. 
4. Credit Agricole - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 7 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta/BLIK) i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 9 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z pozostałych bankomatów w Polsce: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%. Z rachunkiem jest powiązane konto oszczędnościowe zapewniające oprocentowanie 3,00% przez 3 miesiące (do kwoty 20 000 zł).
5. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w  Polsce: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%. Z rachunkiem jest powiązane konto oszczędnościowe zapewniające oprocentowanie 2,00% przez 62 dni (do kwoty 100 000 zł). 
6. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: stała 3 zł/m-c lub 0 zł/m-c jeśli klient wykona przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych miesięcznie (w przeciwnym razie opłata to 5 zł/m-c) 
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Bank nalicza także promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego (1,20% do salda 20 000 zł) i dodatkowo wypłaca pieniądze za polecanie konta (max. 500 zł). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 2% lub 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera zwrot za zakupy i promocyjne oprocentowanie oszczędności (2% do 30 czerwca 2020 r.).   
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 100 zł premii, gdy nowy klient do 30 czerwca 2020 r. otworzy konto osobiste przez Internet i do 30 września 2020 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 60 zł jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 30 września 2020 r.) i jeśli na konto klienta łącznie wpłynęło wynagrodzenie od pracodawcy (min. 1000 zł miesięcznie przez trzy miesiące do 30 września 2020 r.). Przyjęto, że klient nie spełnia warunków promocji (zbyt mała wartość transakcji bezgotówkowych). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 5,00 zł (0,00 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00%. Powiązane konto oszczędnościowe zapewnia oprocentowanie 1,00% przez 4 miesiące (do kwoty 100 000 zł). 
9. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 6 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł (wyjątek: 0 zł za wypłatę z bankomatów Euronetu jeśli jej wartość przekracza 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 22.05.2020 r. 

Podsumowanie
Konto Przekorzystne z Banku Pekao okazało się zdecydowanym zwycięzcą naszego majowego rankingu. Ten rachunek obecnie zapewnia nawet 250 zł premii. Mowa o następujących bonusach:

 • premia 100 zł za otwarcie konta przez Internet i spełnienie warunków aktywności w 4 kolejnych miesiącach (warunki: pojedynczy wpływ min. 500 zł miesięcznie, comiesięczne zalogowanie się do aplikacji PeoPay oraz wykonanie w miesiącu 1 transakcji kartą lub aplikacją PeoPay)
 • premia 100 zł za polecanie konta znajomym
 • premia 50 zł na zakupy online za przystąpienie do programu Mastercard Bezcenne Chwile

Jak widać, nowy posiadacz Konta Przekorzystnego łatwo może otrzymać 150 zł. W naszym rankingu uwzględniliśmy również zyski związane z Lokatą PeoPay. Ten promocyjny depozyt jest dostępny dla osób, które właśnie otworzyły Konto Przekorzystne. Lokata PeoPay zapewnia oprocentowanie wynoszące 3,00% przez 3 miesiące (do kwoty 10 000 zł).

Konto Przekorzystne wygrało nasz ranking również dzięki innym zaletom. Ten rachunek zapewnia m.in. łatwe zwolnienie z opłaty za jego prowadzenie i bezwarunkową obsługę karty debetowej za darmo. Nie można także zapominać o wygodnym pakiecie wielowalutowym i zerowej prowizji za pobieranie gotówki z zagranicznych bankomatów. Otwórz Konto Przekorzystne bez wychodzenia z domu »

Advertisement

 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »