Ranking kont osobistych

Ranking kont osobistych - grudzień 2017

Data publikacji: 2017.12.22 godz. 13:05

Czasem konto w banku potrzebne jest tylko do opłacania rachunków za media i sporadycznych płatności kartą. W takich przypadkach, jedną z najważniejszych rzeczy jest brak kosztów za korzystanie z rachunku. Sprawdziliśmy, które banki oferują takie warunki.

Wiele rankingów kont osobistych uwzględnia sytuację klienta banku, w szczególności wysokie wpływy i obrót kartą debetową. Jednakże nie wszyscy posiadacze rachunków, wykonują transakcje kartą o dużej wartości. W grudniu sprawdziliśmy, które konta osobiste są najlepsze dla każdego Klienta, niezależnie od wysokości środków na Koncie. Zgodnie z naszymi założeniami, taka osoba:

 • co miesiąc otrzymuje 800 zł wpływu na swój rachunek
 • posiada średnie miesięczne saldo na koncie wynoszące 100 zł
 • wykonuje 3 transakcje kartą debetową o łącznej wartości 50 zł/m-c
 • 1 raz w miesiącu wypłaca gotówkę z bankomatów należących do sieci banku lub sieci partnerskiej
 • 4 razy w miesiącu wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów (każdorazowo wypłaty powyżej 100 zł)
 • co miesiąc zleca 2 przelewy zewnętrzne przez system bankowości internetowej

Po uwzględnieniu wszystkich powyższych założeń okazało się, że tylko w czterech bankach przykładowy posiadacz konta nie poniesie żadnych rocznych kosztów:

Nasza propozycja

Getin Noble Bank
Konto Proste Zasady to bardzo przejrzysta oferta Getin Noble Bank S.A.. Posiadacze tego konta zapłacą za jego prowadzenie 0 zł/m-c pod warunkiem wykonania jednej lub więcej transakcji kartą debetową lub BLIKiem. Taki wymóg nie dotyczy klientów poniżej 26 roku życia. Wszyscy posiadacze Konta Proste Zasady mogą liczyć na brak opłat za obsługę karty debetowej, standardowe krajowe przelewy internetowe i wypłaty z krajowych bankomatów.

konta bilans roczny bonus opłaty
1. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Noble Bank S.A.
Konto Proste Zasady
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
2. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Idealne
0 zł 0 zł 0 zł
3. Nest Bank - ranking kont
Nest Bank
Nest Konto
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
4. Orange Finanse - ranking kont
Orange Finanse
Konto Osobiste
0 zł 0 zł 0 zł
5. mBank - ranking kont
mBank
Konto standard w promocji
- 60 zł 0 zł 60 zł złóż wniosek
6. Bank Ochrony Środowiska - ranking kont
BOŚ Bank
EKOkonto bez kosztów
- 60 zł 0 zł 60 zł
7. mBank - ranking kont
mBank
Konto mobilne Plus
- 60 zł 0 zł 60 zł
8. eurobank - ranking kont
eurobank
Konto Active
- 137 zł 30 zł 137 zł złóż wniosek
9. BGŻ BNP Paribas - ranking kont
BGŻ BNP Paribas
Konto Maksymalne
- 144 zł 0 zł 144 zł
10. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
- 180 zł 0 zł 180 zł złóż wniosek

Szczegółowe informacje dot. powyższych kont bankowych: 

1. Getin Noble Bank S.A. - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
2. Idea Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
3. Nest Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej w banku): 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
4. Orange Finanse - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
5. mBank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł (promocyjna stawka obowiązująca do 31 marca 2020 r.)
Bank przez 5 miesięcy zwraca nowym klientom (osobom nieposiadającym konta w mBanku po 1 stycznia 2016 r.) 4% transakcji opłaconych kartą debetową oraz 4% płatności BLIK. Miesięczny limit zwrotu to 130 zł. Zwrot jest naliczany, gdy miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wyniesie przynajmniej 250 zł, jednorazowy wpływ na konto wyniesie przynajmniej 1000 zł/m-c i klient raz w miesiącu zaloguje się do bankowości mobilnej. Ostateczny termin przystąpienia do promocji to 10 styczeń 2018 r. 
W ramach promocji, bank gwarantuje też dwuletnią niezmienność opłat za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów i przelewy w PLN. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,3 zł (poniżej 100 zł). Podane warunki obowiązują przy wykupieniu usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” (koszt: 5 zł/m-c). Oprocentowanie konta: 0,00%
7. BOŚ Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%. 
8. mBank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wpływ na konto wynosi min. 1000 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł (promocyjna stawka obowiązująca do 31 marca 2020 r.)
Bank przez 5 miesięcy zwraca nowym klientom (osobom nieposiadającym konta w mBanku po 1 stycznia 2016 r.) 4% transakcji opłaconych kartą debetową oraz 4% płatności BLIK. Miesięczny limit zwrotu to 130 zł. Zwrot jest naliczany, gdy miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wyniesie przynajmniej 250 zł, jednorazowy wpływ na konto wyniesie przynajmniej 1000 zł/m-c i klient raz w miesiącu zaloguje się do bankowości mobilnej. Ostateczny termin przystąpienia do promocji to 10 styczeń 2018 r. 
W ramach promocji, bank gwarantuje też dwuletnią niezmienność opłat za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów i przelewy w PLN. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,3 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta: 0,00%
8. eurobank - opłata za prowadzenie konta to 9 zł/m-c. Bank nie pobiera opłaty za konto, jeżeli suma wpływów na ROR wynosi min. 1500 zł/m-c lub średnie saldo konta wynosi min. 15 000 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli kwota transakcji opłaconych bezgotówkowo to min. 400 zł/m-c. W przeciwnym razie, miesięczny koszt obsługi karty wynosi 4,90 zł (Visa Electron, MasterCard Debit).
W ramach programu „Rodzina i Przyjaciele”, bank zwraca 5% wydatków na rozrywkę, sport i rekreację. Limit zwrotu to 60 zł/m-c i 720 zł/rok. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Eurobanku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,9 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta: 0,00%
9. BGŻ BNP Paribas - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 12 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
10. Alior Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, program Mastercard priceless specials, pomoc w nagłych wypadkach – pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną. Oprocentowanie konta: 0,00%

Stan na: 30.11.2017 r. 

Podsumowanie
Po sprawdzeniu 68 kont osobistych okazuje się, że znalezienie dobrej oferty dla klientów, którzy cenią sobie elastyczność usług bankowych nie jest łatwe. Na szczęście niektóre banki proponują rachunki nie generujące żadnych rocznych kosztów nawet w przypadku różnej aktywności ich posiadacza. Wśród tych czterech bezpłatnych rachunków, na największą uwagę zasługuje nowa propozycja Getin Noble Bank S.A.. Zgodnie ze swoją nazwą, Konto Proste Zasady cechuje się prostą konstrukcją oferty. Posiadacze tego konta, którzy wykonają przynajmniej jedną transakcję kartą debetową w miesiącu (o dowolnej wartości), mogą liczyć na brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku. Konto Proste Zasady jest też całkowicie bezpłatne dla klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Niezależnie od swojego wieku posiadacze Konta Proste Zasady mogą liczyć na bezwarunkowy brak opłat za obsługę karty debetowej, standardowe krajowe przelewy internetowe i wypłatę gotówki z krajowych bankomatów. Otwórz Konto Proste Zasady »
Warto również wspomnieć o dodatkowych korzyściach, które wiążą się z posiadaniem konta w Getin Noble Bank S.A.. Klienci wspomnianej instytucji mogą liczyć m.in. na dostęp do bardzo dobrego systemu bankowości internetowej, ciekawych ofert i programów rabatowych. 

Advertisement

Ranking kont osobistych - grudzień 2017

Data publikacji: 2017.12.13 godz. 12:25

Coraz większa liczba posiadaczy kont osobistych wykorzystuje płatności mobilne. Z myślą o takich osobach, przygotowaliśmy listopadowy ranking kont bankowych.

W ramach naszej analizy, wzięliśmy pod uwagę sytuację przykładowego klienta, który chętnie płaci za zakupy przy pomocy smartfona. Taka osoba:

 • co miesiąc otrzymuje 2200 zł na swój rachunek
 • posiada średnie miesięczne saldo na koncie wynoszące 800 zł
 • wykonuje 10 płatności kartą debetową o łącznej wartości 200 zł/m-c
 • wykonuje 25 płatności mobilnych o łącznej wartości 300 zł/m-c (o ile bank udostępnia opcję płatności mobilnych)
 • 6 razy w miesiącu wypłaca gotówkę z bankomatów należących do sieci banku i sieci partnerskiej (każdorazowo wypłaty powyżej 100 zł)
 • co miesiąc zleca 2 przelewy wewnętrzne przez Internet i 8 przelewów zewnętrznych przez system bankowości internetowej

Po uwzględnieniu powyższych założeń okazuje się, że tylko bank BGŻ BNP Paribas ma dobrą propozycję premii dla osób często płacących telefonem za swoje zakupy:

Nasza propozycja

BGŻ BNP Paribas
Konto Optymalne z BGŻ BNP Paribas w ramach aktualnej promocji jest bardzo atrakcyjne dla osób, które często wykonują płatności mobilne. Wspomniany bank płaci bowiem 1 zł za każdą płatność mobilną. Dzięki takiej premii, można zarobić nawet 25 zł miesięcznie, czyli aż 300 zł rocznie. Co więcej, Konto Optymalne zapewnia bezwarunkowy brak miesięcznych opłat.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. BGŻ BNP Paribas - ranking kont
BGŻ BNP Paribas
Konto Optymalne
300 zł 300 zł 0 zł złóż wniosek
2. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Plus w promocji
100 zł 100 zł 0 zł złóż wniosek
3. eurobank - ranking kont
eurobank
Konto Active
61 zł 120 zł 59 zł złóż wniosek
4. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Standard w promocji
40 zł 100 zł 60 zł złóż wniosek
5. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
6. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Idealne
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
7. Nest Bank - ranking kont
Nest Bank
Nest Konto
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
8. Orange Finanse - ranking kont
Orange Finanse
Konto Osobiste
0 zł 0 zł 0 zł
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
-24 zł 36 zł 60 zł złóż wniosek
10. Bank Ochrony Środowiska - ranking kont
BOŚ Bank
EKOkonto bez Kosztów
- 60 zł 0 zł 60 zł

Szczegółowe informacje dot. powyższych rachunków bankowych: 

1. BGŻ BNP Paribas - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c 
W ramach promocji, bank płaci klientowi 1 zł za wykonaną płatność mobilną. Maksymalny limit premii to 25 zł miesięcznie i 300 zł rocznie. Promocja jest przeznaczona dla osób, które przez ostatnie 3 lata nie miały konta w BGŻ BNP Paribas/BGŻ/BNP Paribas. Do promocji można przystąpić najpóźniej 29 grudnia 2017 r.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z krajowych bankomatów BGŻ BNP i Planet Cash: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 5 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%.
2. mBank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wpływ na konto wynosi min. 1000 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł (promocyjna stawka obowiązująca do 31 marca 2020 r.)
Bank przez 5 miesięcy zwraca nowym klientom (osobom nieposiadającym konta w mBanku po 1 stycznia 2016 r.) 4% transakcji opłaconych kartą debetową oraz 4% płatności BLIK. Miesięczny limit zwrotu to 130 zł. Zwrot jest naliczany, gdy miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wyniesie przynajmniej 250 zł, jednorazowy wpływ na konto wyniesie przynajmniej 1000 zł/m-c i klient raz w miesiącu zaloguje się do bankowości mobilnej. Ostateczny termin przystąpienia do promocji to 10 styczeń 2018 r. W ramach promocji, bank gwarantuje też dwuletnią niezmienność opłat za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów i przelewy w PLN. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,3 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta: 0,00%
3. eurobank - opłata za prowadzenie konta to 9 zł/m-c. Bank nie pobiera opłaty za konto, jeżeli suma wpływów na ROR wynosi min. 1500 zł/m-c lub średnie saldo konta wynosi min. 15 000 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli kwota transakcji opłaconych bezgotówkowo to min. 400 zł/m-c. W przeciwnym razie, miesięczny koszt obsługi karty wynosi 4,90 zł (Visa Electron, MasterCard Debit).
W ramach programu „Rodzina i Przyjaciele”, bank zwraca 5% wydatków na rozrywkę, sport i rekreację. Limit zwrotu to 60 zł/m-c i 720 zł/rok. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł
Wypłata z bankomatów Eurobanku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,9 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta: 0,00%
4. mBank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł (promocyjna stawka obowiązująca do 31 marca 2020 r.)
Bank przez 5 miesięcy zwraca nowym klientom (osobom nieposiadającym konta w mBanku po 1 stycznia 2016 r.) 4% transakcji opłaconych kartą debetową oraz 4% płatności BLIK. Miesięczny limit zwrotu to 130 zł. Zwrot jest naliczany, gdy miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wyniesie przynajmniej 250 zł, jednorazowy wpływ na konto wyniesie przynajmniej 1000 zł/m-c i klient raz w miesiącu zaloguje się do bankowości mobilnej. Ostateczny termin przystąpienia do promocji to 10 styczeń 2018 r. W ramach promocji, bank gwarantuje też dwuletnią niezmienność opłat za prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów i przelewy w PLN. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,3 zł (poniżej 100 zł). Podane warunki obowiązują przy wykupieniu usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” (koszt: 5 zł/m-c). Oprocentowanie konta: 0,00%
5. Getin Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
6. Idea Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
7. Nest Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej w banku): 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
8. Orange Finanse - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
9. Alior Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, program Mastercard priceless specials, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną. Przyjęto, że przykładowy posiadacz konta korzysta ze zwrotu za płatności telefonem i darmowej obsługi krajowych bankomatów. Oprocentowanie konta: 0,00%
10. BOŚ Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%. 

Stan na: 12.12.2017 r. 

Podsumowanie
Po uwzględnieniu sytuacji osoby często płacącej smartfonem za zakupy okazało się, że tylko jedno konto osobiste zapewni sporą premię dla takiego klienta. Mowa o Koncie Optymalnym z BGŻ BNP Paribas. Osoba otwierająca wspomniany rachunek do 29 grudnia 2017 roku, może liczyć na zwrot 1 zł za każdą płatność mobilną. Taka premia (do 25 zł miesięcznie) będzie przyznawana przez cały rok. To oznacza, że posiadacz Konta Optymalnego zarobi nawet 300 zł za same płatności mobilne. Co ważne, nie muszą być to operacje o dużej wartości.
Otwórz konto i zacznij zbierać premie za płatności mobilne »
Trzeba zwrócić uwagę, że Konto Optymalne posiada również inne atuty poza wspomnianym zwrotem za płatności mobilne. Osoby otwierające ten rachunek z oferty BGŻ BNP Paribas, nie muszą się obawiać miesięcznych opłat. Konto Optymalne (razem z kartą debetową) będzie zupełnie bezpłatne nawet jeśli jego posiadacz nie wykonuje żadnych transakcji bezgotówkowych oraz przelewów. Dlatego zwycięski rachunek jest też dobrą propozycją dla osób szukających typowego „konta za 0 zł”. Sprawdź »

Ranking kont młodzieżowych - październik 2017

Data publikacji: 2017.10.24 godz. 11:20

Osoby młode korzystają z konta osobistego w inny sposób niż dorośli. Zazwyczaj nie mają regularnych wpływów na rachunek. Które banki oferują bezpłatne konta dla młodych? Sprawdź w rankingu!

Posiadanie konta osobistego jest obecnie normą nawet wśród młodych osób, które nie mają jeszcze regularnych dochodów i otrzymują tylko kieszonkowe. W ramach październikowego rankingu, sprawdziliśmy propozycje rachunków osobistych dla takich klientów banku. Według naszych założeń, przykładowa osoba poszukująca konta na kieszonkowe:

 • co miesiąc otrzymuje 200 zł na swój rachunek
 • posiada średnie miesięczne saldo na koncie wynoszące 0 zł
  (zakładamy, że całość środków jest wydawana lub wypłacana na początku miesiąca)
 • wykonuje 2 transakcje kartą debetową o łącznej wartości 40 zł/m-c
 • 2 razy w miesiącu wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów
 • co miesiąc zleca 3 przelewy zewnętrzne przez system bankowości internetowej

Po uwzględnieniu powyższych założeń okazuje się, że osiem rachunków będzie zupełnie darmowych i nie wygeneruje żadnych kosztów dla młodego klienta.

Nasza propozycja

Getin Noble Bank
Konto Proste Zasady dla osób w wieku 18 lat - 26 lat to nowa propozycja Getin Banku. Wspomniany bank oferuje młodym klientom rachunek, który jest zupełnie bezpłatny. Posiadacz Konta Proste Zasady od 18 lat do 26 lat, nie zapłaci za obsługę rachunku i karty debetowej, standardowe przelewy online i pobieranie gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady od 18 lat do 26 lat
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
2. Nest Bank - ranking kont
Nest Bank
Nest Konto
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
3. Idea Bank - ranking kont
Idea Bank
Konto Idealne
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
4. Orange Finanse - ranking kont
Orange Finanse
Konto Osobiste
0 zł 0 zł 0 zł
5. BZ WBK - ranking kont
BZ WBK
Konto <20
0 zł 0 zł 0 zł
6. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360° Student
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
7. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360° Junior
0 zł 0 zł 0 zł
8. mBank - ranking kont
mBank
eKonto m dla osób w wieku 13 lat - 20 lat
0 zł 0 zł 0 zł
9. Bank Ochrony Środowiska - ranking kont
BOŚ Bank
EKOkonto bez Kosztów
- 60 zł 0 zł 60 zł
10. Credit Agricole - ranking kont
Credit Agricole
1 Konto
- 72 zł 0 zł 72 zł

Szczegółowe informacje dot. powyższych kont osobistych dla osób w wieku 18 - 26 r.ż.:

1. Getin Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c dla Klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Po ukończeniu 26 lat, Klient zostanie zwolniony z opłaty, jeżeli wykonana przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt krajowych przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%.
2. Nest Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej w banku): 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
3. Idea Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł 
Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
4. Orange Finanse - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
5. BZ WBK - konto <20 jest dedykowane dla klientów powyżej 13 lat. Obsługa konta i karty jest bezpłatna dla klientów w wieku 13 lat - 20 lat. Bank zwraca 10% za wydatki realizowane kartą MasterCard<20 na bilety do kina i teatru. Miesięczny limit zwrotu to 50 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,70% dla salda do 3000 zł (nadwyżka powyżej 3000 zł - 0,00%). 
6. Bank Millennium - konto dla osób w wieku 18 lat - 26 lat. Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 4 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Millennium: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash: 0 zł, jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie koszt wynosi 1 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł, jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie koszt wynosi 5 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%.
7. Bank Millennium - konto dla osób w wieku 13 lat - 18 lat. Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 4 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Millennium: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów BZ WBK i Planet Cash: 0 zł, jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie koszt wynosi 1 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł, jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie koszt wynosi 5 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
8. mBank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c
W ramach promocji, bank płaci dwie miesięcznie premie (2 x 55 zł) osobom, które w każdym miesiącu wykonają przynajmniej 8 transakcji kartą i zalogują się do bankowości mobilnej. Do promocji można przystąpić najpóźniej 30 listopada 2017 r.  
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,70%
9. BOŚ Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
10 . Credit Agricole - konto jest przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 27 roku życia. Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 1 zł. W przeciwnym razie opłata to 2,90 zł.
W ramach promocji, Credit Agricole wypłaca premię o wartości 20 zł przez 10 kolejnych miesięcy osobom, które w każdym miesiącu zapewnią wpływy na konto wynoszące min. 500 zł i wykonają trzy przelewy za pomocą aplikacji CA24 Mobile. Do promocji można przystąpić najpóźniej 31 grudnia 2017 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Credit Agricole, BZ WBK i Euronet: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł. Po zapłaceniu 6 zł/m-c, klient może wypłacać gotówkę ze wszystkich krajowych bankomatów bez prowizji. Oprocentowanie konta: 0,00%

Stan na: 15.10.2017 r. 

Podsumowanie
W ramach naszego październikowego rankingu, wzięliśmy pod uwagę bardzo różne propozycje kont osobistych dla młodego klienta. Naszym zdaniem, na szczególne wyróżnienie zasługuje nowa oferta Getin Banku. Mowa o Koncie Proste Zasady od 18 lat do 26 lat. Wspomniany rachunek zgodnie ze swoją nazwą, cechuje się bardzo prostą konstrukcją oferty. Młodzi klienci Getin Bank (w wieku od 18 lat do 26 lat), mogą liczyć na bezwarunkowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku. Takie osoby (podobnie jak posiadacze Konta Proste Zasady przeznaczonego dla starszych klientów), nie zapłacą również za standardowe przelewy wykonywane przez Internet, comiesięczną obsługę karty debetowej oraz wypłatę gotówki ze wszystkich krajowych bankomatów. Otwórz bezpłatne konto »
Warto wspomnieć, że posiadanie konta osobistego w Getin Banku, zapewnia dodatkowe korzyści dla młodych klientów. Takie osoby będą korzystały z bardzo dobrej bankowości internetowej oraz mobilnej. Getin Bank zachęca również najlepszą na rynku ofertą kont oszczędnościowych i lokat bankowych. Posiadacze Konta Proste Zasady od 18 lat do 26 lat, mogą wpłacać środki na rachunek oszczędnościowy z oprocentowaniem wynoszącym nawet 2,70%. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z systemu rabatów (np. 10% zniżki w Cinema City).
Sprawdź szczegóły »

Advertisement

Ranking kont osobistych premium - październik 2017

Data publikacji: 2017.10.10 godz. 10:58

Chcesz poczuć się w banku wyjątkowo? Otwórz konto premium! Wbrew powszechnej opinii takie konta nie muszą generować samych kosztów, a czasami nawet mogą pozwolić na pokaźny zysk!

Coraz większa liczba Polaków regularnie przebywa poza granicami kraju i tam wypłaca gotówkę z bankomatów. Dlatego przygotowaliśmy październikowy ranking kont osobistych, który uwzględnia sytuację dość zamożnej osoby często przebywającej za granicą. Taki przykładowy klient banku:

 • co miesiąc otrzymuje 7000 zł wpływu na rachunek
 • posiada średnie miesięczne saldo na koncie wynoszące 32 000 zł
 • wykonuje 5 transakcji kartą debetową o łącznej wartości 400 zł/mies. z czego:
  1. 300 zł/ mies. - wydatki związane z rozrywką
  2. 100 zł/mies. - pozostałe wydatki
 • 4 razy w miesiącu wypłaca gotówkę (min. 100 zł jednorazowo) z bankomatów krajowych należących do sieci banku lub sieci partnerskiej banku
 • 8 razy w miesiącu wypłaca pieniądze z „obcych” bankomatów krajowych (min. 100 zł jednorazowo)
 • 5 razy w miesiącu wypłaca środki z zagranicznych bankomatów (5 x równowartość 100 zł)
 • wykonuje 15 przelewów zewnętrznych miesięcznie (ELIXIR) przez system bankowości internetowej

Po uwzględnieniu powyższych założeń okazało się, że tylko jedno z analizowanych kont może zapewnić swojemu posiadaczowi wysoki roczny zysk.  

Nasza propozycja

Deutsche Bank Polska
Konto dbNET Premium to bardzo dobra propozycja nie tylko dla osób, które często przebywają poza granicami Polski. Wspomniany rachunek cechuje się brakiem opłat za prowadzenie do końca 2017 r. (bez żadnych dodatkowych warunków). Inne atuty konta dbNET Premium to bezwarunkowy brak miesięcznej opłaty za kartę debetową oraz brak opłat za korzystanie z krajowych i zagranicznych bankomatów. Warto również wspomnieć o dość wysokim oprocentowaniu środków (1,30%).

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Deutsche Bank Polska - ranking kont
Deutsche Bank Polska
dbNET Premium
339 zł 339 zł 0 zł złóż wniosek
2. eurobank - ranking kont
eurobank
Konto Prestige
121 zł 180 zł 59 zł
3. Bank Ochrony Środowiska - ranking kont
BOŚ Bank
EKOkonto VIP
3 zł 3 zł 0 zł
4. BGŻ BNP Paribas - ranking kont
BGŻ BNP Paribas
Konto Maksymalne
0 zł 0 zł 0 zł
5. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Plus
0 zł 0 zł 0 zł
6. eurobank - ranking kont
eurobank
Konto Active
-120 zł 180 zł 300 zł złóż wniosek
7. Bank BPS - ranking kont
Bank BPS
VIPKonto
-180 zł 0 zł 180 zł
8. Credit Agricole - ranking kont
Credit Agricole
Konto osobiste PROSTO oszczędzające PLUS
-195 zł 200 zł 395 zł
9. PKO Bank Polski - ranking kont
PKO Bank Polski
Konto Bez Granic
-215 zł 0 zł 215 zł złóż wniosek
10. Nest Bank - ranking kont
Nest Bank
Nest Konto
-300 zł 0 zł 300 zł złóż wniosek

Szczegółowe informacje dot. powyższych kont osobistych premium:

1. Deutsche Bank Polska - opłata za prowadzenie konta to 0 zł/m-c (bezwarunkowo) do 31 grudnia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. do utrzymania zerowej opłaty będzie potrzebne spełnienie przynajmniej jednego z następujących warunków: wpływ na konto przynajmniej 5000 zł/m-c lub suma depozytów oraz inwestycji przynajmniej 50 000 zł. Niespełnienie powyższych warunków, będzie skutkowało naliczeniem opłaty równej 20 zł/m-c. 
Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie: 0 zł. Oprocentowanie konta: 1,30% (kapitalizacja miesięczna)
2. eurobank - opłata za prowadzenie konta to 21 zł/m-c. Bank nie pobiera opłaty za konto, jeżeli: suma wpływów na ROR wynosi min. 4000 zł/m-c lub średnie saldo konta wynosi min. 50 000 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli kwota transakcji opłaconych bezgotówkowo to min. 500 zł/m-c. W przeciwnym razie, miesięczny koszt obsługi karty wynosi 4,90 zł (Visa Electron, MasterCard Debit Prestige).
W ramach programu „Rodzina i Przyjaciele”, bank zwraca 5% wydatków na rozrywkę, sport i rekreację. Limit zwrotu to 60 zł/m-c i 720 zł/rok. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł
Wypłata z bankomatów Eurobanku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,9 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta: 0,00%
3. BOŚ Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli wpływ na konto wynosi przynajmniej 5000 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata to 50 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,01%
4. BGŻ BNP Paribas - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 12 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i na świecie: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
5. mBank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wpływ na konto wynosi min. 1000 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie opłata 4 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,3 zł (poniżej 100 zł) 
Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%.
6. eurobank - opłata za prowadzenie konta to 9 zł/m-c. Bank nie pobiera opłaty za konto, jeżeli: suma wpływów na ROR wynosi min. 1500 zł/m-c lub średnie saldo konta wynosi min. 15 000 zł lub na konto wpływa świadczenie z programu „Rodzina 500 Plus”. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli kwota transakcji opłaconych bezgotówkowo to min. 400 zł/m-c. W przeciwnym razie, miesięczny koszt obsługi karty wynosi 4,90 zł (Visa Electron, MasterCard Debit).
W ramach programu „Rodzina i Przyjaciele”, bank zwraca 5% wydatków na rozrywkę, sport i rekreację. Limit zwrotu to 60 zł/m-c i 720 zł/rok. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Eurobanku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 1,9 zł (poniżej 100 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 5 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
7. Bank BPS - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli wpływ na konto wynosi przynajmniej 10 000 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata to 15 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%
8. Credit Agricole - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli wartość wpływów na konto wynosi przynajmniej 1500 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 9,90 zł/m-c. Dla osób poniżej 30 roku życia, limit wpływów jest obniżony do 1000 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli kwota transakcji opłaconych bezgotówkowo to min. 500 zł/m-c. W przeciwnym razie, miesięczny koszt obsługi karty wynosi 7,90 zł.
Bank wypłaca premię o wartości 100 zł osobom, które przeniosą konto z kartą i zapewnią wpływy wynoszące przynajmniej 1500 zł przez 3 kolejne miesiące. W przypadku wpływów wynoszących przynajmniej 3000 zł/m-c przez 3 kolejne miesiące, bonus wzrasta do 200 zł. Promocja z wyższą premią jest dostępna do 31 grudnia 2017 r.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata gotówki z bankomatów za granicą: 5 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%. 
9. PKO BP - opłata za prowadzenie konta: 17,90 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%. 
10. Nest Bank - opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej w banku): 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata gotówki z bankomatów za granicą: 5 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%

Stan na: 04.10.2017 r. 

Podsumowanie
Po wykonaniu odpowiednich obliczeń okazało się, że tylko jedno z analizowanych kont może zapewnić spory zysk dla przykładowego klienta banku. Mowa o rachunku dbNET Premium z Deutsche Banku. Wspomniane konto stanowi świetny wybór dla wszystkich bardziej wymagających klientów. Osoby często wyjeżdzające za granicę, na pewno docenią fakt, że Deutsche Bank w ramach zwycięskiego konta nie pobiera opłat za obsługę bankomatów z całego świata. Warto również wspomnieć o braku miesięcznej opłaty za obsługę karty debetowej dołączonej do konta dbNET Premium. Kolejnym ciekawym akcentem jest promocja trwająca do końca 2017 r. W ramach tej specjalnej oferty, posiadacz konta dbNET Premium nie zapłaci za comiesięczną obsługę swojego rachunku. Później miesięczna opłata za konto będzie uzależniona od wpływów na rachunek lub sumy posiadanych depozytów oraz inwestycji.
Z punktu widzenia osób przechowujących w banku większe środki, ważną kwestią wydaje się oprocentowanie konta dbNET Premium. Wspomniane konto zapewnia stawkę oprocentowania wynoszącą 1,30% w skali roku. Takim oprocentowaniem obecnie nie może się pochwalić nawet wiele lokat i kont oszczędnościowych. Zwycięskie konto Deutsche Banku to jeden z najbardziej zyskownych ROR-ów, jakie obecnie znajdują się na polskim rynku. Dowiedz się więcej o rachunku dbNET Premium »

Advertisement

 • Kredyt gotówkowy w Getin Noble Bank »
 • iKredyt w Getin Noble Bank »
 • Konto Direct z aplikacją Moje ING w ING Bank Śląski »
 • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »
 • Konto Maksymalne w BGŻ BNP Paribas »