Ranking kont osobistych

Ranking kont osobistych - listopad 2020

Data publikacji: 2020.11.16 godz. 11:50

Na skutek epidemii koronawirusa, comiesięczne dochody wielu osób znacząco spadły. W ramach odpowiedzi na bieżącą sytuację, postanowiliśmy zatem sprawdzić najlepsze propozycje kont dla osoby z niewielkimi miesięcznymi wpływami. 

Ranking 21 kont osobistych dla klienta z niewielkim miesięcznym wpływem (900 zł) 

W tym miesiącu nasz przykładowy klient banku:

 • otrzymuje co miesiąc 900 zł wpływu na swoje konto
 • posiada średnie saldo na koncie wynoszące 400 zł miesięcznie
 • 5 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 200 zł
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 4 przelewy zewnętrzne (ELIXIR)
 • w każdym miesiącu 2 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (2 x ponad 100 zł)
 • dwa razy w roku wypłaca gotówkę (100 euro) z bankomatu zagranicznego

Poniższa tabela rankingowa informuje, jak przedstawia się stosunek rocznych bonusów (premii) i opłat w przypadku dziesięciu spośród dwudziestu jeden porównanych kont.

Nasza propozycja

PEKAO S.A
Konto Przekorzystne to bardzo dobra i sprawdzona propozycja od Banku Pekao S.A. Ten rachunek wyróżnia się nie tylko łatwą do uzyskania premią o wartości 100 zł. Trzeba również zwrócić uwagę na łatwe zwolnienie z opłaty za konto i kartę.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A
Konto Przekorzystne
+ 100 zł 100 zł 0 zł złóż wniosek
2. Citi Handlowy - ranking kont
Citi Handlowy
CitiKonto
+ 100 zł 100 zł 0 zł złóż wniosek
3. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
+ 6 zł 160 zł 154 zł złóż wniosek
4. mBank - ranking kont
mBank
eKonto
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
5. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
6. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
- 94 zł 0 zł 94 zł złóż wniosek
7. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Świat
- 120 zł 0 zł 120 zł złóż wniosek
8. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 120 zł 0 zł 120 zł złóż wniosek
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
- 180 zł 0 zł 180 zł złóż wniosek
10. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Internetowe
- 192 zł 0 zł 192 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont bankowych: 

1. Pekao S.A - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 3 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Bank w ramach promocji dla nowych klientów trwającej do 31 października 2020 r., wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay, a także do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, zalogować się do aplikacji PeoPay oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty w miesiącu, a później 2,30%, min. 5,00 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. Oprocentowanie konta: 0,00% 
2. Citi Handlowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł 
W ramach promocji trwającej do 5 grudnia 2020 r., bank przyznaje nowym klientom do 150 zł premii. Warunki wypłaty nagrody są następujące: pierwsze 50 zł - wpływ wynagrodzenia przynajmniej raz w kwocie min. 2000 zł do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta, drugie 50 zł - wpłata na konto min. 100 zł i logowanie min. 1 raz do aplikacji mobilnej banku do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta, trzecie 50 zł - zapłata za zakupy poprzez Google/Apple Pay na kwotę min. 100 zł do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta. Przykładowy klient nie spełnia warunków otrzymania pierwszej premii. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów banku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 4 wypłaty w miesiącu - potem 8 zł. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł za pierwsze 4 wypłaty w miesiącu (zawsze darmowe jest korzystanie z bankomatów Citi za granicą). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
3. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 100 zł premii, gdy nowy klient do 31 grudnia 2020 r. otworzy konto osobiste przez Internet i do 31 marca 2021 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 60 zł jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 31 marca 2021 r.), na konto klienta wpłynęło min. 1000 zł miesięcznie (przez trzy miesiące do 31 marca 2021 r.) oraz klient otworzył cel oszczędnościowy i zgromadził na nim min. 300 zł (do 31 marca 2021 r). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i bankomatów w krajach SEPA (waluta: EUR): 5,00 zł (wyjątek: 0,00 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00% 
4. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 60 zł (2 x 30 zł) można uzyskać w kolejnych dwóch miesiącach po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą. Do promocji można przystąpić najpóźniej 27 stycznia 2021 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
5. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce i bankomatów w krajach EOG (wypłata w EUR): 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
6. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: stała 3 zł/m-c lub 0 zł/m-c jeśli klient wykona przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych miesięcznie (w przeciwnym razie opłata to 5 zł/m-c). W ramach obliczeń uwzględniono drugi wariant.  
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank wypłaca 200 zł za otwarcie konta, a także wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł/m-c), co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie oraz comiesięczne logowanie do aplikacji Santander mobile w każdym z trzech miesięcy. Dodatkowo można też otrzymać 50 zł za polecenie konta i 50 zł za konto dla dziecka. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata z bankomatów na terenie EOG (w EUR): 5 zł. Wypłata darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 10 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. Getin Noble Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki z bankomatów Planet Cash: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 3,5%, min. 5 zł. Wypłata z bankomatów w UE (waluta EUR): 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści 1% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10 Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł (wyjątek: 0 zł za wypłatę z bankomatów Euronetu jeśli jej wartość przekracza 100 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 09.11.2020 r. 

Podsumowanie
Ranking kont osobistych o dość podobnych założeniach przygotowaliśmy miesiąc wcześniej. Warto było powtórzyć zbliżoną analizę rynku kont w listopadzie, ponieważ kolejny raz pierwsze miejsce zajął ten sam rachunek. Mowa o koncie osobistym z Pekao S.A (Konto Przekorzystne), które obecnie zapewnia łatwą do zdobycia premię o wartości 100 zł. Do „zgarnięcia” takiej nagrody wystarczą wpływy na rachunek o wartości min. 500 zł miesięcznie i wykonanie w miesiącu przynajmniej 1 transakcji kartą debetową. Z całą pewnością nie są to wygórowane wymagania - nawet dla osoby z niewielkimi wpływami.

Warto zwrócić uwagę, że posiadacz Konta Przekorzystnego ma możliwość uniknięcia wielu opłat. Osoba posiadająca Konto Przekorzystne nie zapłaci prowizji za korzystanie z zagranicznych bankomatów, jeżeli spełni warunki aktywności (wpływ 500 zł i 1 transakcja kartą co miesiąc). Taki sam warunek dotyczy zwolnienia z opłaty za prowadzenie konta i opłaty za kartę debetową. Na koniec warto dodać, że klienci do 26 roku życia mogą cieszyć się brakiem powyższych opłat bez konieczności spełniania warunku aktywności. Dowiedz się wiecej »

Advertisement

Ranking kont osobistych - listopad 2020

Data publikacji: 2020.11.13 godz. 13:28

Pomimo systematycznego wzrostu wynagrodzeń przed kryzysem, stosunkowo duża grupa Polaków nadal zarabia kwotę zbliżoną do 2000 zł netto („na rękę”). W listopadzie 2020 r. postanowiliśmy sprawdzić, czy osoba o takich dochodach może liczyć na bezpłatne prowadzenie konta osobistego i premię.

Ranking 21 kont osobistych dla klienta z miesięcznym wpływem 2000 zł

W ramach rankingu, wzięliśmy pod uwagę klienta banku, który:

 • otrzymuje co miesiąc 2 000 zł wpływu na swoje konto
 • 7 razy w miesiącu płaci kartą debetową lub aplikacją mobilną za zakupy w sklepach (łączna wartość zakupów to 450 zł miesięcznie)
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 4 przelewy zewnętrzne (ELIXIR), 2 przelewy wewnętrzne i 3 przelewy natychmiastowe (Expres Elixir)
 • w każdym miesiącu 4 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów w Polsce (zawsze mniej niż 100 zł)
 • 4 razy w roku wypłaca gotówkę (4 x 100 euro) z bankomatu zagranicznego

Poniższa tabela prezentuje dziesięć kont z najlepszą relacją rocznych bonusów i opłat. Warto zwrócić uwagę, że tylko dwa najlepsze rachunki są zyskowne.

Nasza propozycja

Citi Handlowy
CitiKonto z Citi Handlowego w promocji to nowa i bardzo ciekawa propozycja. Cechuje się ona nie tylko premią o wartości 150 zł. Warto również zwrócić uwagę na bezwarunkowe zwolnienie z opłat za konto i kartę debetową.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Citi Handlowy - ranking kont
Citi Handlowy
Citi Konto
+ 150 zł 150 zł 0 zł złóż wniosek
2. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 96 zł 200 zł 104 zł złóż wniosek
3. mBank - ranking kont
mBank
Konto Osobiste w Promocji
- 140 zł 160 zł 300 zł złóż wniosek
4. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
- 180 zł 0 zł 180 zł złóż wniosek
5. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
- 180 zł 0 zl 180 zł złóż wniosek
6. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A
Konto Przekorzystne
- 200 zł 100 zł 300 zł złóż wniosek
7. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
- 220 zł 160 zł 380 zł złóż wniosek
8. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie z Kartą na Świat
- 300 zł 0 zł 300 zł złóż wniosek
9. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 420 zł 0 zł 420 zł złóż wniosek
10. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Internetowe
- 420 zł 0 zł 420 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont bankowych: 

1. Citi Handlowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł 
W ramach promocji trwającej do 5 grudnia 2020 r., bank przyznaje nowym klientom do 150 zł premii. Warunki wypłaty nagrody są następujące: pierwsze 50 zł - wpływ wynagrodzenia przynajmniej raz w kwocie min. 2 000 zł do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta, drugie 50 zł - wpłata na konto min. 100 zł i logowanie min. 1 raz do aplikacji mobilnej banku do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta, trzecie 50 zł - zapłata za zakupy poprzez Google/Apple Pay na kwotę min. 100 zł do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 0 zł za pierwsze 3 w miesiącu - potem 5 zł. Wypłata z bankomatów banku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 4 wypłaty w miesiącu - potem 8 zł. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł za pierwsze 4 wypłaty w miesiącu (zawsze darmowe jest korzystanie z bankomatów Citi za granicą). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
2. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: stała 3 zł/m-c lub 0 zł/m-c jeśli klient wykona przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych miesięcznie (w przeciwnym razie opłata to 5 zł/m-c). W ramach obliczeń uwzględniono drugi wariant.  
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank wypłaca 200 zł za otwarcie konta, a także wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł/m-c), co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie oraz comiesięczne logowanie do aplikacji Santander mobile w każdym z trzech miesięcy. Dodatkowo można też otrzymać 50 zł za polecenie konta i 50 zł za konto dla dziecka. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 0 zł w aplikacji mobilnej. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata z bankomatów na terenie EOG (w EUR): 5 zł. Wypłata darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
3. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 60 zł (2 x 30 zł) można uzyskać w kolejnych dwóch miesiącach po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą. Do promocji można przystąpić najpóźniej 27 stycznia 2021 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 5 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
4. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści 1% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 5 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 5 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce i bankomatów w krajach EOG (wypłata w EUR): 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
6. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 3 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Bank w ramach promocji dla nowych klientów trwającej do 31 grudnia 2020 r., wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay, a także w każdym z czterech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 5 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty w miesiącu, a później 2,30%, min. 5,00 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. Oprocentowanie konta: 0,00% 
7. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 100 zł premii, gdy nowy klient do 31 grudnia 2020 r. otworzy konto osobiste przez Internet i do 31 marca 2021 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 60 zł jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 31 marca 2021 r.), na konto klienta wpłynęło min. 1000 zł miesięcznie (przez trzy miesiące do 31 marca 2021 r.) oraz klient otworzył cel oszczędnościowy i zgromadził na nim min. 300 zł (do 31 marca 2021 r). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 5 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i bankomatów w krajach SEPA (waluta: EUR): 5,00 zł (wyjątek: 0,00 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00% 
8. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 10 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 5 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Getin Noble Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 5 zł. Wypłata gotówki z bankomatów Planet Cash: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 3,5%, min. 5 zł. Wypłata z bankomatów w UE (waluta EUR): 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10 . Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Koszt przelewów natychmiastowych: 5 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł (wyjątek: 0 zł za wypłatę z bankomatów Euronetu jeśli jej wartość przekracza 100 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 05.11.2020 r. 

Podsumowanie
Powyższe zestawienie potwierdza, że klientowi z dość niskim miesięcznym dochodem trudno jest znaleźć konto, które wygeneruje roczny zysk. Po wykonaniu obliczeń okazało się, że dla przykładowej osoby najbardziej zyskowne będzie CitiKonto z Citi Handlowego. Ten rachunek w nowej promocyjnej ofercie kusi między innymi łatwą do uzyskania premią o wartości 150 zł. Trzeba również wspomnieć, że CitiKonto cechuje się bezwarunkowym zwolnieniem z miesięcznych opłat za kartę debetową i prowadzenie samego rachunku. Pierwsza pozycja CitiKonta w naszym rankingu wynika również z faktu, że posiadacz tego rachunku nie zapłaci za trzy pierwsze w miesiącu przelewy natychmiastowe przez Internet oraz cztery wypłaty z „obcych” bankomatów na terenie Polski. Darmowe jest także czterokrotne korzystanie z zagranicznych bankomatów w każdym miesiącu. Takie zwolnienia z kosztów sprawiają, że CitiKonto łatwo staje się rachunkiem „za 0 zł”. Nad zwycięską propozycją Citi Handlowego powinny zastanowić się również osoby z wyższymi dochodami niż przykładowe 2000 zł miesięcznie. Każdy nowy klient Citi Handlowego może założyć wyróżnione przez nas konto bez wychodzenia z domu (przy pomocy selfie). Dowiedz się wiecej o CitiKoncie »

Advertisement

Ranking kont osobistych - październik 2020

Data publikacji: 2020.10.13 godz. 16:28

Wiele kont w polskich bankach wciąż jest zasilane tylko małymi miesięcznymi wpływami. Klienci, którzy z nich korzystają często korzystają głównie z gotówki. Na początku października postanowiliśmy sprawdzić, czy posiadacz konta mający niewielkie wpływy i płacący kartą tylko jeden raz w miesiącu może liczyć na premię od banku.

Taki przykładowy klient banku:

 • otrzymuje co miesiąc 800 zł wpływu na swoje konto
 • posiada średnie saldo na koncie wynoszące 350 zł miesięcznie
 • 1 raz w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 50 zł
 • co miesiąc wykonuje przez Internet trzy przelewy zewnętrzne (ELIXIR)
 • w każdym miesiącu dwa razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów (zawsze mniej niż 100 zł)
 • 2 razy w roku wypłaca gotówkę (100 euro) z bankomatu zagranicznego

Poniższy ranking przedstawia informacje na temat poszczególnych kont oraz wykaz zysków i kosztów każdego z nich. Warto zwrócić uwagę, że tylko jeden rachunek zapewni klientowi roczny zysk.

Nasza propozycja

PEKAO S.A
Konto Przekorzystne to doskonała propozycja dla mało aktywnych klientów. Takie osoby mogą łatwo otrzymać premię o wartości 100 zł. Co więcej, Bank Pekao zwalnia z wielu opłat klientów, którzy tylko raz w miesiącu płacą kartą.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne
+ 100 zł 100 zł 0 zł złóż wniosek
2. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Osobiste w Promocji
- 60 zł 0 zł 60 zł złóż wniosek
3. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na eŚwiat
- 92 zł 0 zł 92 zł złóż wniosek
4. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 120 zł 0 zł 120 zł złóż wniosek
5. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
- 130 zł 0 zł 130 zł złóż wniosek
6. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
- 154 zł 0 zł 154 zł złóż wniosek
7. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
- 180 zł 0 zł 180 zł złóż wniosek
8. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Internetowe
- 192 zł 0 zł 192 zł złóż wniosek
9. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
- 276 zł 0 zł 276 zł złóż wniosek
10. PKO Bank Polski - ranking kont
PKO Bank Polski
Konto za Zero
- 360 zł 0 zł 360 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont bankowych: 

1. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową (karta lub PeoPay), a na konto jednorazowo wpłynęło min. 500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 3 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Bank w ramach promocji dla nowych klientów trwającej do 31 października 2020 r., wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay, a także do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, zalogować się do aplikacji PeoPay oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty w miesiącu, a później 2,30%, min. 5,00 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł jeśli klient spełnia warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. Oprocentowanie konta: 0,00% 
2. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 60 zł (2 x 30 zł) można uzyskać w kolejnych dwóch miesiącach po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą. Do promocji można przystąpić najpóźniej 27 stycznia 2021 r. Przykładowy klient nie spełnia warunków otrzymania premii.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
3. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 6 zł/m-c
Bank w ramach promocji „Premia dla obrotnych” wypłaca do 450 zł za aktywność na koncie. Przykładowy klient nie spełnia warunków tej promocji dotyczących m.in. transakcji bezgotówkowych. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata z bankomatów zagranicznych: bankomaty Grupy BNP Paribas i Global. Alliance - 0 zł/pozostałe bankomaty - 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
4. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki z bankomatów Planet Cash: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 3,5%, min. 5 zł. Wypłata z bankomatów w UE (waluta EUR): 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: stała 3 zł/m-c lub 0 zł/m-c jeśli klient wykona przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych miesięcznie (w przeciwnym razie opłata to 5 zł/m-c). W ramach obliczeń uwzględniono drugi wariant.  
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank wypłaca 200 zł za otwarcie konta, a także wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł/m-c), co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie oraz comiesięczne logowanie do aplikacji Santander mobile w każdym z trzech miesięcy. Dodatkowo można też otrzymać 50 zł za polecenie konta i 50 zł za konto dla dziecka. Przykładowy klient nie spełnia warunków otrzymania premii. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata z bankomatów na terenie EOG (w EUR): 5 zł. Wypłata darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
6. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 100 zł premii, gdy nowy klient do 31 grudnia 2020 r. otworzy konto osobiste przez Internet i do 31 marca 2021 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 60 zł jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 31 marca 2021 r.), na konto klienta wpłynęło min. 1000 zł miesięcznie (przez trzy miesiące do 31 marca 2021 r.) oraz klient otworzył cel oszczędnościowy i zgromadził na nim min. 300 zł (do 31 marca 2021 r). Przykładowy klient nie spełnia warunków otrzymania premii.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i bankomatów w krajach SEPA (waluta: EUR): 5,00 zł (wyjątek: 0,00 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00% 
7. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 2% lub 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł (wyjątek: 0 zł za wypłatę z bankomatów Euronetu jeśli jej wartość przekracza 100 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.  Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł
Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w  Polsce i bankomatów w krajach EOG (wypłata w EUR): 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
10. PKO BP - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za obsługę karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie opłata 10 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów PKO BP: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 10 zł (wypłata BLIK - 0 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00% 

Stan na: 02.10.2020 r. 

Podsumowanie
Wyniki z powyższej tabeli potwierdzają, że nie jest łatwo znaleźć zyskowne konto dla osoby, która ma małe miesięczne wpływy i rzadko korzysta z karty debetowej. W analizowanym przykładzie, jedynym rachunkiem, na który warto zwrócić uwagę wydaje się Konto Przekorzystne z Banku Pekao S.A.. Jako jedyne analizowane konto w skali roku wygenerowało ono zysk. Dodatni wynik był skutkiem braku naliczanych opłat i otrzymania premii wynoszącej 100 zł. Co ważne, nie uwzględniliśmy dodatkowej premii za polecanie zwycięskiego rachunku, która może wynieść nawet 1500 zł.

Konto Przekorzystne zasługuje na pochwałę między innymi ze względu na przejrzystość opłat i warunków. Miesięczny wpływ na poziomie minimum 500 zł w połączeniu z jedną transakcją bezgotówkową, pozwoli uniknąć opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty debetowej, pierwsze dwie wypłaty w miesiącu z krajowych „obcych” bankomatów, a także za korzystanie z bankomatów za granicą. Osoba spełniająca te dwa warunki, po dodatkowym zalogowaniu się do aplikacji PeoPay (min. raz w miesiącu), może również liczyć na stuzłotową premię za otwarcie konta i aktywność. Wspomniana aplikacja PeoPay pozwala między innymi na bezpieczne założenie Konta Przekorzystnego przy pomocy selfie. Sprawdź »

 

Ranking kont osobistych - sierpień 2020

Data publikacji: 2020.08.20 godz. 00:00

Pomimo popularności transakcji bezgotówkowych, wiele osób nadal woli płacić gotówką. Dlatego w sierpniu przyjrzeliśmy się sytuacji niezamożnego klienta banku, który ma niskie wpływy i płaci kartą za zakupy o wartości tylko 250 zł miesięcznie.

Ranking 19 kont osobistych dla klienta z niewielkim miesięcznym wpływem (1600 zł). 

Zgodnie z naszymi sierpniowymi założeniami, nasz przykładowy klient:

 • otrzymuje co miesiąc 1 600 zł wpływu na swoje konto
 • posiada średnie saldo na koncie wynoszące 800 zł miesięcznie
 • 10 razy w miesiącu płaci kartą debetową za zakupy o łącznej wartości 250 zł
 • co miesiąc wykonuje przez Internet 2 przelewy zewnętrzne (ELIXIR)
 • w każdym miesiącu 2 razy wypłaca gotówkę z „obcych” bankomatów (zawsze mniej niż 100 zł) oraz 2 razy z bankomatu należącego do sieci wybranego banku
 • raz w roku wypłaca gotówkę (100 euro) z bankomatu zagranicznego

Poniższa tabela pokazuje, jak dla dziesięciu najlepszych kont bankowych wygląda roczny bilans bonusów oraz opłat. Tylko w przypadku jednego konta zysk jest znacznie wyższy niż 100 zł rocznie.

Nasza propozycja

PEKAO S.A
Konto Przekorzystne to obecnie zdecydowanie najlepszy rachunek osobisty dla osób, które mają niskie wpływy i niewiele płacą kartą. Nawet tacy klienci Pekao mogą łatwo zyskać 200 zł - 300 zł rocznych premii. Warto się pospieszyć, bo obecna promocja dotycząca Konta Przekorzystnego z premią jest ograniczona czasowo.

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao S.A.
Konto Przekorzystne
+ 200 zł 200 zł 0 zł złóż wniosek
2. mBank - ranking kont
mBank
Konto Osobiste w promocji
+ 130 zł 190 zł 60 zł złóż wniosek
3. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 61 zł 150 zł 89 zł złóż wniosek
4. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
+ 11 zł 160 zł 149 zł złóż wniosek
5. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Konto 360°
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
6. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
7. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
- 60 zł 0 zl 60 zł złóż wniosek
8. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie z Kartą na eŚwiat
- 82 zł 0 zł 82 zł złóż wniosek
9. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Internetowe
- 192 zł 0 zł 192 zł złóż wniosek
10. PKO Bank Polski - ranking kont
PKO Bank Polski
Konto za Zero
- 240 zł 0 zł 240 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych rachunków bankowych: 

1. Pekao S.A. - Opłata za prowadzenie konta  0 zł/m-ce, prowadzenie karty debetowej do konta 0 zł/ m-ce w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynagrodzenia lub innych regularnych zasileń na kwotę jednorazowo min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz poleceń przelewów pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz dokonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową wydaną przez Bank Pekao S.A. lub aplikacją PeoPay. W przypadku spełnieniu warunków Opłata za prowadzenie konta  6 zł/m-ce, prowadzenie karty debetowej do konta 3 zł/ m-ce. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
Bank w ramach promocji dla nowych klientów trwającej do 30 września 2020 r., wypłaca 100 zł premii. W celu uzyskania nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay, a także do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta i w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych spełnić warunki aktywności, czyli zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, zalogować się do aplikacji PeoPay oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay. Bank dodatkowo wypłaca też 50 zł (po zawarciu umowy o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS) i 100 zł za skuteczne polecanie konta. Zapisując się do programu Mastercard® Bezcenne® Chwile klient może otrzymać punkty na start, które może wymienić na voucher o wartości 50 zł na zakupy online. Przyjęto, że klient nie otrzymuje tylko bonusu za polecanie konta. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych - nie dotyczy szybkich przelewów express elixir)):  0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze dwie wypłaty w miesiącu, a później 5 zł, jeżeli wpływy na konto jednorazowo wynoszą min. 500 zł miesięcznie oraz wykona min. 1 transakcję kartą  bezgotówkową kartą,. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł przy wpływach na konto min. 500 zł miesięcznie. Oprocentowanie konta: 0,00%
2. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie opłata 7 zł/m-c. 
Bank przyznaje premię 100 zł osobom, które otworzą promocyjne eKonto, w ciągu 7 dni zasilą je jednorazowo kwotą min. 1000 zł i wykonają min. 5 transakcji kartą. Dodatkowe 40 zł można uzyskać w kolejnym miesiącu po zasileniu konta kwotą min. 1000 zł (jednorazowo) i wykonaniu przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych. Bank płaci też 50 zł za otwarcie konta na selfie i wykonanie min. jednej transakcji kartą debetową. Do promocji można przystąpić najpóźniej 31 sierpnia 2020 r. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Wypłata z bankomatów zagranicznych: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%.
3. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: stała 3 zł/m-c lub 0 zł/m-c jeśli klient wykona przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych miesięcznie (w przeciwnym razie opłata to 5 zł/m-c). W ramach obliczeń uwzględniono drugi wariant.  
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank wypłaca 150 zł za otwarcie konta, a także wpływ wynagrodzenia (min. 1000 zł/m-c), co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie oraz comiesięczne logowanie do aplikacji Santander mobile w każdym z trzech miesięcy. Dodatkowo można też otrzymać 50 zł za polecenie konta. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Wypłata z bankomatów na terenie EOG (w EUR): 5 zł. Wypłata darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
4. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 100 zł premii, gdy nowy klient do 30 września 2020 r. otworzy konto osobiste przez Internet i do 31 grudnia 2020 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 60 zł jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 31 grudnia 2020 r.) i jeśli na konto klienta wpłynęło wynagrodzenie od pracodawcy (min. 1000 zł miesięcznie przez trzy miesiące do 31 grudnia 2020 r.). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i bankomatów w krajach SEPA (waluta: EUR): 5,00 zł (wyjątek: 0,00 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta: 0,00% 
5. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność BLIK i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata to 8 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.  Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w  Polsce i bankomatów w krajach EOG (wypłata w EUR): 0 zł jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
6. Getin Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową - w przeciwnym razie 8 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata z bankomatów w UE (waluta EUR): 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
7. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c.
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 2% lub 3% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 20 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera darmowe wypłaty z krajowych i zagranicznych bankomatów. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą: 0 zł (w ramach pakietu dodatkowych korzyści). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
8. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 6 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Wypłata z bankomatów zagranicznych: bankomaty Grupy BNP Paribas i Global Alliance - 0 zł/pozostałe bankomaty - 10 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 6 zł. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów Alior Banku: 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów krajowych: 5 zł (wyjątek: 0 zł za wypłatę z bankomatów Euronetu jeśli jej wartość przekracza 100 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10. PKO BP - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za obsługę karty: 0 zł/m-c jeżeli w miesiącu wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie opłata 10 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów PKO BP: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 10 zł (wypłata BLIK - 0 zł). Wypłata z zagranicznych bankomatów: 0 zł. Oprocentowanie konta: 0,00%               

Stan na: 10.08.2020 r. 

Podsumowanie
Analiza oferty najlepszych kont potwierdza, że w ostatnim czasie miało miejsce kilka zmian dotyczących tabel opłat i prowizji. Nie zmieniły się natomiast warunki promocyjnej oferty Pekao. Mowa o Koncie Przekorzystnym, którego posiadacz obecnie może łatwo zarobić 200 zł - 300 zł rocznie przy zerowych kosztach. W ramach aktualnej promocji, drugi największy bank w Polsce wypłaca premie za następujące czynności:

 • 100 zł za otwarcie konta i aktywność na nim (trzeba przez cztery kolejne miesiące zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł, zalogować się do aplikacji PeoPay oraz wykonać 1 transakcję kartą lub aplikacją PeoPay)
 • 50 zł za zawarcie umowy o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne dla młodych, rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i aplikację mobilną PeoPay KIDS)
 • 100 zł za skuteczne polecenie konta krewnemu lub znajomemu (łącznie z tytułu poleceń można zarobić nawet 1500 zł)
 • 50 zł na zakupy online po zapisaniu się do programu Mastercard Bezcenne Chwile (są to punkty, które można wymienić na voucher o wartości 50 zł)

Warto również nadmienić, że Konto Przekorzystne zapewnia łatwe zwolnienie z comiesięcznych opłat. Dotyczy to także sytuacji przykładowego klienta, który płaci niewiele kartą debetową i posiada niewysokie miesięczne wpływy. Otwórz Konto Przekorzystne online »

 

Advertisement

 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »