Kontakt do działu reklamy i marketingu

Przejdź do oferty reklamowej Grupy eBroker »

Kontakt telefoniczny:
+48 660 180 669

E-mail:
reklama@grupaebroker.pl

Adres korespondencyjny
ul. Bandurskiego 34/3 31-515 Kraków

Wydawcą Serwisu eBroker.pl jest:
Rankomat.pl Sp. z o.o.
(dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.)

z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »