« powrót do porównywarki zamów on-line

Bank BPS Kredyt Mój Dom

Bank BPS - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 3,51% PLN Stawka bazowa: 1,72% Marża: 1,79%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: Brak informacji ze strony banku
Przykład reprezentatywny: Wskazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez banki i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 90%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 65 lat
Uwagi do okresu kredytowania: w przypadku przekroczenia maksymalnego wieku Kredytobiorcy wymagana polisa na życie
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
do momentu ustanowienia hipoteki podwyższenie marzy o 1%
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: obligatoryjne
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
UBEZPIECZENIE mieszkań i budynków mieszkalnych albo budynków w budowie Składka płatna rocznie: a) dla mieszkań i budynków mieszkalnych – 0,08% rocznie b) dla budynków w budowie – 0,098% rocznie
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 3%
min. 400 zł.
Wycena nieruchomości: 0
Ubezpieczenie pomostowe: 1%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 2%
przez pierwsze 5 lat -2 %, po 5 latach - 0%
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 2%
przez pierwsze 5 lat -2 %, po 5 latach - 0%
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: 0% PLN
Przewalutowanie - koszty: brak możliwości
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka na nieruchomosci będącej przedmiotem kredytu,
cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzen losowych;
cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia na życie – w przypadku gdy spełnione sa łacznie trzy warunki:
kwota kredytu przekracza 80.000 PLN
suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat
kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osoba posiadajaca na wyłacznym utrzymaniu członków rodziny)
Przejściowe: zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki:
poręczenie cywilne
kaucja pieniężna
blokada środków na rachunku lub podniesienie marży o 1 p.p.
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): Cel kredytowania:
 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego;
 • zakup działki budowlanej;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania;
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w Spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorce sposobem gospodarczym:
 • budowa, dokonczenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykonczenie domu jednorodzinnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjatkiem bieżacych konserwacji i remontów,
 • zakup działki gruntu z rozpoczeta budowa;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnie mieszkaniowa lub developera:
 • budowa domu lub mieszkania, dokonczenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykonczenie domu jednorodzinnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjatkiem bieżacych konserwacji i remontów;
 • zakup domu, budowe i dokonczenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie zwiazanych z realizowana inwestycja mieszkaniowa, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): O produkty hipoteczne mogą ubiegać się osoby fizyczne:

1. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

2. rezydenci (mający miejsce zamieszkania na terenie Polski) i nierezydenci (posiadający obywatelstwo polskie lub wnioskujący wspólnie z rezydentem bądź nierezydentem posiadającym obywatelstwo polskie, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia na znajdującym się w kraju majątku)

3. posiadające zdolność kredytową do obsługi zadłużenia w terminach i kwotach określonych w umowie kredytowej
Ogólne informacje
Nie czekaj aż marzenia o własnym domu spełnią się same!
Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego „Mój Dom" i zamieszkaj u siebie!

Kredyt do 90% wartości nieruchomości
Okres kredytowania – nawet do 30 lat
Szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych)
Do 24 miesięcy karencji
Raz w roku – wakacje kredytowe
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »