« powrót do porównywarki zamów on-line

Bank Millennium Kredyt hipoteczny

Bank Millennium - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 2,83% PLN Stawka bazowa: 0,24% Marża: 2,59%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 4.55
Przykład reprezentatywny: Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu/Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,55% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,71% (według stanu na dzień 31.08.2018r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 256 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 453 574,20 zł, oprocentowanie zmienne 4,01%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 197 574,20 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 177 452,55 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 278 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 8 004 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 10 620,65 zł, PCC 19 i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 29 lat, rata kredytu 1 245,56 zł, liczba rat 348. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.09.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 306 000 zł, marża kredytu wynosi 2,30% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. W przypadku Konta 360°, konto to wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie i opłata za obsługę karty debetowej do tego konta wynosi 0 zł. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Klient ma możliwości przedstawienia jako zabezpieczenia wierzytelności Banku ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty za pośrednictwem Banku – na podstawie umowy ubezpieczenia, zawartej z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF. Udzielenie kredytu z LTV (stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokości powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 85%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 75 lat
Uwagi do okresu kredytowania: 70 lat, jeżeli kredytobiorca ma ukończone 50 lat.
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
podwyższenie oprocentowania o 1% do momentu ustanowienia hipoteki
Polisa na życie: obligatoryjne
Własne Klienta lub przez bank 0,02%/mc od salda zadłużenia. W przypadku rezygnacji wzrost marży o 0,5pp
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
wymagane obowiązkowo
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 2%
Wycena nieruchomości: 480- 800 PLN
Ubezpieczenie pomostowe: 1%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego:
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe:
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0%-2%
2%
0% po 4 latach kredytowania oraz w przypadku gdy łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu w ciągu 4 pierwszych lat kredytowania
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0%-2%
2%
0% po 4 latach kredytowania oraz w przypadku gdy łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu w ciągu 4 pierwszych lat kredytowania
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: 0 PLN
-
Przewalutowanie - koszty: na PLN - 0%
Zabezpieczenia
Docelowe: Docelowe zabezpieczenie kredytu:
 • hipoteka
 • cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości
 • cesja praw z ubezpieczenia na życie

UWAGA! Zabezpieczeniem Kredytu Hipotecznego może być inna nieruchomość, należąca do Ciebie lub osoby trzeciej.
Przejściowe: Do czasu ustanowienia wszystkich zabezpieczeń docelowych ustala się tzw. zabezpieczenia pomostowe, którymi mogą być:
 • poręczenie wekslowe
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku lokaty w Banku Millennium
 • cesja wierzytelności z rachunku lokaty terminowej założonej w innym banku
 • inne

W pozostałych przypadkach zawierane jest ubezpieczenie pomostowe, obowiązujące do czasu ustanowienia hipoteki. Jego miesięczna wysokość to ok. 0,0675% kwoty kredytu.
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): Zakup nieruchomości, w tym:
 • nabycie mieszkania lub domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu we własnościowe spółdzielcze prawo
 • wykup mieszkania komunalnego i zakładowego
 • nabycie udziału w nieruchomości
 • zakup nieruchomości rolnej z posiadaną zabudową siedliskową
 • zakup działki budowlanej (również z niedokończoną budową)


Budowa domu lub mieszkania:
 • budowa domu prowadzona systemem gospodarczym
 • budowa domu realizowana przez dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, generalnego wykonawcę
 • budowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, realizowanym przez dewelopera bądź spółdzielnię mieszkaniową
 • budowa domu całorocznego, położonego na działce rekreacyjnej


Remont, modernizacja, rozbudowa:
 • domu lub mieszkania


Adaptacja nieruchomości na cele mieszkaniowe:

Refinansowanie:
 • spłata innego kredytu mieszkaniowego (z możliwością kredytowania wydatków związanych z udzieleniem kredytu na spłatę)
 • refinansowanie kosztów na cele mieszkaniowe poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy


Dowolny cel:
 • korzystając z Kredytu Hipotecznego możesz uzyskać dodatkowe środki finansowe na realizację Twoich planów, a także wydatki konsumpcyjne np. wyposażenie mieszkania, podróże itp.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): Z oferty Millennnium Bank mogą skorzystać osoby, które otrzymują regularne dochody w Polsce lub za granicą.
Bank Millennium akceptuje różnorodne formy zatrudnienia/uzyskiwania dochodów:
 • umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony
 • umowy cywilnoprawne np. umowa zlecenie czy o dzieło
 • kontrakty okresowe
 • dochody z tytułu pełnienia funkcji publicznych
 • dochody z wynajmu nieruchomości
 • emerytury lub renty o charakterze stałym
 • działalność gospodarcza rozliczana na zasadach ogólnych, karty podatkowej lub ryczałtu
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • dochód marynarzy oraz innych osób zatrudnionych na statkach
Ogólne informacje
Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium to kredyt na cele mieszkaniowe - za środki z kredytu kupisz swoje wymarzone mieszkanie lub zrealizujesz plan budowy własnego domu!

Dlaczego warto wybrać kredyt hipoteczny w Banku Millennium?
 • kredyt do 85% wartości nieruchomości,


A ponadto:
 • niska rata,
 • niski poziom opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu,
 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu po 4 latach kredytowania oraz w trakcie pierwszych 4 lat, jeśli suma nadpłat nie przekroczy 30% kwoty kredytu akceptacja wielu różnych źródeł dochodu.


W tabeli podano marże standardowe.
Dla Aktywnych Klientów możliwość obniżenia marży:
 • obniżka o 0,3% dla posiadaczy konta osobistego i karty debetowej,
 • obniżka o 0,5% dla posiadaczy konta osobistego i karty debetowej, których wynagrodzenie lub dochód netto będą wpływały na to konto.
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »