« powrót do porównywarki zamów on-line

BNP Paribas Kredyt hipoteczny - oferta promocyjna

BNP Paribas - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 3,22% PLN Stawka bazowa: 1,72% Marża: 1,50%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 3.70
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,70%, przy następujących założe­niach: okres obowiązywania umowy 300 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 330 000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 260 000,00 zł; oprocentowanie zmienne 3,50% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,70% wg stanu na dzień 12.12.2019 r. oraz marża 1,80% (marża jest podwyższana o 1,50 p.p. do czasu uprawo­mocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 154 188,36 zł, w tym: prowizja za udziele­nie kredytu 0,00 zł, odsetki 130 750,76 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1 619,52 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3 000,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie w wysokości 18 499,08 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 414 188,36 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach po 1 519,93 zł (w pierwszych 5 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1 304,31 zł (po prawo­mocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 12 grudnia 2019 r. na reprezentatywnym przykładzie Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie, Konsolidacja, Pożyczka
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 80%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 75 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona o 1,5%
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
0,09%
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 2%
Wycena nieruchomości: 500 zł
Ubezpieczenie pomostowe: 1,5%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego:
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0,04%
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 1%
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 1%
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: PLN
Przewalutowanie - koszty:
Zabezpieczenia
Docelowe:
 • hipoteka
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ubezpieczenie na życie (w sytuacji, gdy jest wymagane)
Przejściowe:
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy):
 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym, pierwotnym
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • zamiana nieruchomości
 • wykup lokalu/ domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne
 • spłata kredytów mieszkaniowych w bankach i SKOK
 • refinansowanie środków własnych klienta wydatkowanych na cele mieszkaniowe
 • nabycie udziału w nieruchomości
 • budowa / remont/ modernizacja/ rozbudowa/ przebudowa nieruchomości
 • adaptacja / przebudowa pomieszczeń/ budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • nabycie pomieszczeń/ budynków niemieszkalnych wraz z ich adaptacją/ przebudową na cele mieszkalne
 • dodatkowo: cel konsumpcyjny w wysokości nie większej niż 30% kwoty przeznaczonej na ww cele mieszkaniowe.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy):
 • osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie
 • osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego zamieszkujące w Polsce
 • osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego i niezamieszkujące w Polsce, jeśli wnioskują razem z osobami, o których mowa powyżej
Ogólne informacje
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »