« powrót do porównywarki zamów on-line

Getin Noble Bank Kredyt hipoteczny Tradycyjny Twój Dom

Getin Noble Bank - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 3,01% PLN Stawka bazowa: 0,24% Marża: 2,77%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 6,86%
Przykład reprezentatywny: RRSO (dla kredytu promocyjnego w kwocie 200 000 zł, w PLN, okres kredytowania 30 lat, LTV 60%, przy skorzystaniu z oferty Ubezpieczenia Zdrowy Kredyt i Ubezpieczenia Nieruchomości od Pożaru i innych Zdarzeń losowych oraz przy skorzystaniu z produktu Inwestycyjnego ze składką równą 150zł na każde 100 tys. kredytu na okres dwunastu miesięcy, kredytowaną przez bank) wynosi 6,86%. Do czasu ustanowienia prawomocnej hipoteki na rzecz banku marża kredytu jest podwyższona o 2% i oprocentowanie składa się ze stawki wibor 3M oraz podwyższonej marzy z tyt. braku wpisu hipoteki. RRSO dla innych kwot kredytu, okresów oraz waluty może się różnić, szczegóły oferty dostępne są u konsultantów i doradców Klienta. Oferta na dzień 17.10.2011r.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie, Konsolidacja
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 90%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 35 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 80 lat
Uwagi do okresu kredytowania: Cel mieszkaniowy i komercyjny do 80 roku życia, cel konsolidacyjny i dowolny do 65 roku życia z możliwością wydłużenia do 75 roku życia tylko przy MR1=60% dochodu dyspozycyjnego.
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
podwyższenie marży o 2% do momentu ustanowienia hipoteki
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: obligatoryjne
gdy LTV >80% marża podwyższona o 0,5 p.p do czasu uzupełnienia brakującego wkładu własnego
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: obligatoryjne
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 2%
Do 4%. Przy prowizji 0zł Klient musi skorzystać z ub. na przyszłość.
Wycena nieruchomości: 0
Ubezpieczenie pomostowe: 2%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0%
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0%
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0-5%
a) w okresie 1 roku od daty uruchomienia kredytu -5% kwoty pozostałej do spłaty b) w okresie 2 lat od daty uruchomienia kredytu-4% kwoty pozostałej do spłaty c) w okresie 3 lat od daty uruchomienia kredytu-3% kwoty pozostałej do spłaty d) w okresie 4 lat od daty uruchomienia kredytu-2% kwoty pozostałej do spłaty e) w okresie 5 lat od daty uruchomienia kredytu-1% kwoty pozostałej do spłaty f) po 5. roku od daty uruchomienia kredytu-0%
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0-5%
a) w okresie 1 roku od daty uruchomienia kredytu -5% kwoty nadpłaty b) w okresie 2 lat od daty uruchomienia kredytu-4% kwoty nadpłaty c) w okresie 3 lat od daty uruchomienia kredytu-3% kwoty nadpłaty d) w okresie 4 lat od daty uruchomienia kredytu-2% kwoty nadpłaty e) w okresie 5 lat od daty uruchomienia kredytu-1% kwoty nadpłaty f) po 5. roku od daty uruchomienia kredytu-0%
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: PLN
-
Przewalutowanie - koszty: 1,5% kwoty pozostałej do spłaty po zmianie waluty.
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka ustanowiona na nieruchomościach mieszkalnych, komercyjnych
Przejściowe: Do czasu ustanowienia hipoteki zabezpieczeniem jest:
ubezpieczenie, blokada środków na rachunku bankowym (kaucja), ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): cel mieszkaniowy, cel komercyjny, cel konsolidacyjny lub dowolny
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): Osoby fizyczne.
Ogólne informacje
  • kredyt w PLN,
  • okres kredytowania do 35 lat,
  • finansowanie do 90% wartości nieruchomości,
  • po okresie 5 lub 10 lat oprocentowanie kredytu liczone jest w tradycyjny sposób, czyli WIBOR 3M + marża Banku,
  • możliwość dodatkowego obniżenia oprocentowania kredytu dzięki ofercie produktów inwestycyjnych


Marża podana dla osób zakładających ROR Hipo Plus.
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »