« powrót do porównywarki zamów on-line

PKO Bank Polski Własny Kąt Hipoteczny

PKO Bank Polski - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 2,61% PLN Stawka bazowa: 0,28% Marża: 2,33%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 2.80
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,80% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,1%, oprocentowanie zmienne 1,35%/rok – w pierwszym roku oraz 2,32%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,25% wg stanu na dzień 2.03.2021 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,07% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 85 918,26 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 71 686,67 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 600 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 475 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 315 918,26 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsze cztery raty wynoszą 1 003,38 zł, następne po 905,06 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 008,50 zł i ostatnia rata wynosi 993,17zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 80%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 35 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 75 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
do czasu prawomocnego ustanowienia hipoteki na rzecz banku, marżę podwyższa się o 0,9 pp
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: obligatoryjne
do czasu uzupełnienia wkładu własnego marża podwyższana jest o 0,25p.p.
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
0,08% wartości nieruchomości
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): od 0%
0% przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy
Wycena nieruchomości: 400 PLN
Ubezpieczenie pomostowe: 0,9%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0,08%
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0%
0zł dla kredytów od 22.07.2017
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0%
0zł dla kredytów od 22.07.2017
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: 0 PLN
Przewalutowanie - koszty: Zmiana waluty kredytu lub pożyczki hipotecznej – od kwoty aktualnego zadłużenia, wraz z pozostałą do wypłaty kwotą kredytu 0,8% /brak opłaty w ramach oferty "6-pak CHF"
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka na nieruchomości finansowanej, innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy bądź nieruchomości należącej do osby trzeciej oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przejściowe:
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy):
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): osoby prywatne z pełną zdolnością do czynnosci prawnych, posiadających zdolność kredytową i pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.
Ogólne informacje
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »