Najnowszy Ranking: Konta bankowe

Ranking kont dla firm - listopad 2022

Bilans roczny Bonusy Opłaty
1. PEKAO S.A
Konto Przekorzystne
Biznes
600 zł 600 zł 0 zł złóż wniosek
2. Santander Bank Polska S.A.
Konto Firmowe
Godne Polecenia
598 zł 598 zł 0 zł złóż wniosek
3. Alior Bank
iKonto Biznes
240 zł 240 zł 0 zł złóż wniosek
4. Bank Millennium
Konto Mój
Biznes
144 zł 144 zł 0 zł
5. Alior Bank
Rachunek 4x4
120 zł 240 zł 120 zł złóż wniosek
6. Nest Bank
BIZnest Konto
0 zł 0 zł 0 zł
7. ING Bank Śląski
Konto Direct
dla Firmy
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
8. mBank
mBiznes Konto
Standard
0 zł 0 zł 0 zł złóż wniosek
9. Alior Bank
Rachunek Partner
0 zł 0 zł 0 zł
10. PKO Bank Polski
PKO Konto
Firmowe
- 24 zł 0 zł 24 zł

1. Pekao S.A - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł bezterminowo w promocji. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych kartą debetową to przynajmniej 500 zł/m-c - w przeciwnym razie 8 zł. W ramach promocji, bank zapewnia nawet 2000 zł nagrody. Klient otrzyma do 600 zł jako 10% zwrotu (max. 100 zł miesięcznie) z transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową Mastercard wydaną do rachunku. Bank wypłaca też do 600 zł (100 zł miesięcznie) za zawarcie umowy o terminal płatniczy i przyjęcie płatności na sumę minimum 500 zł miesięcznie. Jednorazowa premia 800 zł przysługuje za zawarcie przez uczestnika promocji pierwszej umowy o kredyt/pożyczkę z gwarancją, leasing lub faktoring. Klient korzysta tylko z pierwszej premii. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1,50 zł (pierwsze piętnaście przelewów w miesiącu: 0 zł) 
2. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty: 0 zł. W ramach promocji, bank zwraca 3% transakcji wykonanych kartą debetową (do 150 zł miesięcznie). Zwrot trwa maksymalnie przez 6 miesięcy. Warunkiem naliczenia zwrotu jest wykonywanie min. jednego przelewu miesięcznie na ZUS-u o wartości przynajmniej 200 zł, wykonywanie transakcji kartą, a także wyrażenie zgód marketingowych. Dodatkowo można otrzymać 500 zł za podpisanie umowy o kredyt, leasing lub pożyczkę leasingową. Klient otrzyma też 400 zł bonusu za złożenie wniosku o konto poprzez profil uczestnika w systemie Bonus eBrokerPartner. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 0 zł za 10 pierwszych w miesiącu. Koszt wypłaty z bankomatów obcych w Polsce: 0 zł. Oprocentowanie: 0,00%.
3. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty debetowej: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej 4 transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł. W ramach promocji „Karta na plusie” dla Posiadaczy Rachunków dla Firm w Alior Banku S.A., bank zwalnia klientów z miesięcznej opłaty za kartę debetową Mastercard z Plusem (do końca czerwca 2023 r.). W ramach promocji „Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” trwającej do 28 lutego 2023 roku, bank opłaci składki za ubezpieczenie NNW oraz opieki zdrowotnej w danym miesiącu, pod warunkiem wykonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 10 transakcji bezgotówkowych kartą Mastercard z Plusem. W ramach promocji „Biznes na plusie, ceny na minusie”, bank wypłaca nowym klientom do 900 zł zwrotu za zakupy na stacjach paliw realizowane kartą z Plusem (do 150 zł w każdym miesiącu). Promocja trwa od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Uczestnik może otrzymać premię moneyback 10% za transakcje na stacjach paliw, dokonane w okresie trwania Promocji. Warunkiem otrzymania premii moneyback w danym miesiącu jest spełnienie poniższych warunków: wykonanie transakcji kartą z Plusem na łączną kwotę minimum 500 zł oraz min. jednego przelewu do ZUS lub US z rachunku firmowego. W ramach promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku IKonto Biznes lub rachunku 4x4 - edycja III przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 500 zł lub pierwszy w miesiącu przelew do US min. 500 zł - premia 20 zł, transakcje kartą debetową o wartości min. 2000 zł/m-c - 25 zł, średniomiesięczne saldo na koncie powyżej 100 000 zł - 20 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c (czyli do 1500 zł rocznie). Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i US. Koszt przelewu internetowego wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu internetowego do innego banku w Polsce (Elixir), w tym do ZUS i US: 0 zł. Koszt przelewu internetowego natychmiastowego: 10 zł. Koszt wypłaty z bankomatów obcych w Polsce: 3%, min. 5 zł (Euronet i Planet Cash - pierwsza wypłata z każdego z tych bankomatów w miesiącu za 0 zł, kolejna 5 zł). Oprocentowanie rachunku: 0,00%. Szczegóły w zakresie oprocentowania lokaty na nowe środki w Tabeli Oprocentowania dla Klientów Biznesowych. 
4. Millenium Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata w ramach promocji. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 500 zł/m-c - w przeciwnym razie 6 zł. Opłata nie jest pobierana w miesiącu wydania karty. W ramach promocji „Nawet 2000 zł z kontem biznesowym”, bank zwraca 4% składki ZUS przez 4 miesiące (do 100 zł/m-c), a także 4% kosztów paliwa przez 4 miesiące (do 100 zł/m-c), jeśli klient zapłacił za nie firmową kartą. Bank wypłaca też 400 zł, jeśli klient podpisze umowę o terminal płatniczy i zapewni na nim wpływy min. 1000 zł do końca lutego 2023 roku. Kolejne 400 zł jest wypłacane, jeśli klient podpisze umowę leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o. na kwotę min. 30 000 zł do końca stycznia 2023 roku. Ostatnia nagroda (400 zł) jest wypłacana, jeśli klient weźmie min. 30 000 zł kredytu firmowego do końca lipca 2023 r. Przyjęto, że klient spełnia tylko warunki do wypłaty pierwszej premii, a średni poziom składek ZUS dla małej firmy w ciągu następnych 12 miesięcy to 900 zł miesięcznie (z uwzględnieniem składki zdrowotnej). Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 1 zł (pierwsze 20 przelewów w miesiącu - 0 zł). Przelewy do ZUS i US zwolnione z opłat. Koszt przelewu natychmiastowego: 10 zł. Koszt wypłaty z bankomatów obcych w Polsce: 3,5%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
5. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za obsługę karty debetowej: 0 zł jeśli klient w miesiącu wykona przynajmniej 4 transakcje bezgotówkowe - w przeciwnym razie 8 zł. W ramach promocji „Karta na plusie” dla Posiadaczy Rachunków dla Firm w Alior Banku S.A., bank zwalnia klientów z miesięcznej opłaty za kartę debetową Mastercard z Plusem (do końca czerwca 2023 r.). W ramach promocji „Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” trwającej do 28 lutego 2023 roku, bank opłaci składki za ubezpieczenie NNW oraz opieki zdrowotnej w danym miesiącu, pod warunkiem wykonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 10 transakcji bezgotówkowych kartą Mastercard z Plusem. W ramach promocji „Biznes na plusie, ceny na minusie”, bank wypłaca nowym klientom do 900 zł zwrotu za zakupy na stacjach paliw realizowane kartą z Plusem (po 150 zł w każdym miesiącu). Promocja trwa od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Uczestnik może otrzymać premię moneyback 10% za transakcje na stacjach paliw, dokonane w okresie trwania Promocji. Warunkiem otrzymania premii moneyback w danym miesiącu jest spełnienie poniższych warunków: wykonanie transakcji kartą z Plusem na łączną kwotę minimum 500 zł oraz min. jednego przelewu do ZUS lub US z rachunku firmowego. W ramach promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku IKonto Biznes lub rachunku 4x4 - edycja III przeznaczonej dla przedsiębiorców niebędących wcześniej klientami Aliora, bank wypłaca premie za określone czynności (np. pierwszy w miesiącu przelew do ZUS min. 500 zł lub pierwszy w miesiącu przelew do US min. 500 zł - premia 20 zł, transakcje kartą debetową o wartości min. 2000 zł/m-c - 25 zł, średniomiesięczne saldo na koncie powyżej 100 000 zł - 20 zł). Maksymalna wartość premii to 125 zł/m-c (czyli do 1500 zł rocznie). Przyjęto, że klient otrzymuje premię za przelewy do ZUS-u i US. Koszt przelewu internetowego do innego banku w Polsce (Elixir) w ramach pakietu krajowego: 0 zł. Koszt przelewu internetowego do ZUS i US: 0 zł. Pakiet krajowy kosztuje 10 zł miesięcznie. Koszt przelewu internetowego natychmiastowego w ramach pakietu krajowego: 0 zł do 5 przelewów w miesiącu, kolejne 10 zł. Koszt wypłaty z bankomatów obcych w Polsce: 3%, min. 5 zł, Euronet i Planet Cash – 5 zł. Oprocentowanie rachunku: 0,00%. Szczegóły w zakresie oprocentowania lokaty na nowe środki w Tabeli Oprocentowania dla Klientów Biznesowych.
6. Nest Bank - Opłata za prowadzenie konta (pierwszego w banku): 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej w banku): 0 zł/m-c. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 15 zł. Koszt wypłaty z bankomatów obcych w Polsce: 6 zł (0 zł wypłaty BLIK-iem i wypłaty z bankomatów Euronet). Oprocentowanie: 0,00%
7. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 24 miesiące w ramach promocji. Opłata za obsługę karty: 0 zł, jeśli wartość transakcji bezgotówkowych to przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł przez 24 miesiące w ramach promocji. Koszt przelewu do ZUS/US: 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 10 zł. Koszt wypłaty z bankomatów obcych w Polsce: 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
8. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c przez 2 lata w ramach promocji. Opłata za użytkowanie karty (pierwszej): 0 zł/m-c przez 2 lata w ramach promocji. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł przez 2 lata w ramach promocji. Koszt przelewu natychmiastowego: 10 zł. Koszt wypłaty z bankomatów obcych w Polsce: 3,5%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%.
9. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł pod warunkiem wykonania min. 4 transakcji bezgotówkowych kartą miesięcznie, a także posiadania kredytu firmowego lub wpływu min. 2500 zł/m-c - w przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł/m-c. Opłata za obsługę karty: 3 zł jeśli klient wykonał min. 4 transakcje bezgotówkowe miesięcznie - w przeciwnym razie opłata wynosi 9 zł. Koszt przelewu wewnętrznego: 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego (w tym do ZUS i US): 0 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 15 zł. Koszt wypłaty z bankomatów obcych w Polsce: 3% min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%
10. PKO Bank Polski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient otrzymał co najmniej 2000 zł miesięcznie - w przeciwnym razie opłata wynosi 12 zł. Rachunek jest bezpłatny przez 6 miesięcy od momentu otwarcia (bez dodatkowych warunków) jeśli firma działa krócej niż 12 miesięcy. Opłata za obsługę karty: 0 zł jeśli klient wykonał min. 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie - w przeciwnym razie opłata wynosi 10 zł. Koszt przelewu wewnętrznego (IKO): 0 zł. Koszt przelewu zewnętrznego: 0 zł za pierwsze 10 przelewów w miesiącu (w tym przelewy do ZUS i US). Każdy kolejny przelew poza pakietem kosztuje 1 zł. Koszt przelewu natychmiastowego: 10 zł. Koszt wypłaty z pozostałych bankomatów w kraju: 3,50%, min. 5 zł. Oprocentowanie: 0,00%

Ranking aktualny na dzień: 14 listopada 2022 r. 

 

ZOBACZ PEŁNY RANKING

Sprawdź dziesięć najlepszych produktów z tej kategorii Zobacz więcej »