Najnowszy Ranking: Konta bankowe

Ranking kont osobistych - maj 2022

nazwa konta bilans roczny bonus opłaty
1. Citi Handlowy - ranking kont
Citi Handlowy
CitiKonto
+ 200 zł 200 zł 0 zł złóż wniosek
2. Alior Bank - ranking kont
Alior Bank
Konto Jakże Osobiste
+ 160 zł 400 zł 240 zł złóż wniosek
3. PEKAO S.A - ranking kont
Pekao SA
Konto Przekorzystne
+ 50 zł 50 zł 0 zł złóż wniosek
4. Santander Bank Polska S.A. - ranking kont
Santander Bank Polska
Konto Jakie Chcę
+ 16 zł 100 zł 84 zł złóż wniosek
5. BNP Paribas - ranking kont
BNP Paribas
Konto Otwarte na Ciebie
- 20 zł 100 zł 120 zł złóż wniosek
6. ING Bank Śląski - ranking kont
ING Bank Śląski
Konto Osobiste Direct
- 60 zł 120 zł 180 zł złóż wniosek
7. Bank Millennium - ranking kont
Bank Millennium
Millennium 360°
- 90 zł 180 zł 270 zł złóż wniosek
8. mBank - ranking kont
mBank
eKonto Osobiste
- 154 zł 50 zł 204 zł złóż wniosek
9. Bank Credit Agricole - ranking kont
Credit Agricole
Konto dla Ciebie
- 375 zł 105 zł 480 zł złóż wniosek
10. Getin Noble Bank - ranking kont
Getin Bank
Konto Proste Zasady
- 408 zł 0 zł 408 zł złóż wniosek

Szczegółowe dane dot. powyższych kont bankowych: 
1. Citi Handlowy - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł 
W ramach promocji „Nawet 270 zł z CitiKontem – edycja III”, Citibank przewiduje wypłatę premii wynoszącej 270 zł. Warunki wypłaty premii przedstawiają się następująco: pierwsze 100 zł za min. 3 transakcje BLIK-iem na kwotę co najmniej 300 zł do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Drugie 100 zł za przelew wynagrodzenia (min. 2000 zł) lub transakcje walutowe w Citi Kantor na kwotę co najmniej 2000 zł - czas na aktywność do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otwarto konto. Dodatkowo 50 zł za spełnienie obydwu wymienionych warunków i 20 zł za zgody marketingowe. Przyjęto, że klient otrzymuje tylko pierwszą premię i dostaje też 100 zł w punktach Bezcenne Chwile (za wydanie min. 50 zł kartą zarejestrowaną w programie w terminie 30 dni od momentu jej rejestracji). 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów banku: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 0 zł za pierwsze 4 wypłaty w miesiącu - potem 8 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
2. Alior Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli jednorazowy wpływ na konto wynosi min. 1500 zł/m-c - w przeciwnym razie 10 zł/m-c. Z opłaty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26 lat. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 300 zł/m-c - w przeciwnym razie 5 zł/m-c
W ramach promocji, bank wypłaca do 400 zł premii (8 x 50 zł miesięcznie). Warunki uzyskania miesięcznej premii (poza zgodą marketingową i aktywacją min. 2 korzyści): wykonanie w miesiącu co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej kartą płatniczą (na dowolną kwotę) i logowanie się do aplikacji mobilnej.
Klient może za darmo otrzymać dwie spośród wymienionych korzyści: 2% na koncie oszczędnościowym (do kwoty 10 000 zł), pakiet 30 bezpłatnych powiadomień SMS, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą, punkty dla graczy, limit na koncie bez odsetek przez 10 dni, zwrot 1% za płatności telefonem - do 20 zł miesięcznie, ubezpieczenie w podróży za granicą, pomoc w nagłych wypadkach - pakiet assistance, pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową i mobilną, pakiet wielowalutowy. Przyjęto, że klient wybiera 2% na koncie oszczędnościowym oraz limit na koncie bez odsetek. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Alior: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 2,50 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
3. Pekao SA - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty debetowej: 0 zł/m-c w razie wpływu min. 500 zł miesięcznie i wykonania co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej - w przeciwnym razie - 4 zł. Dla posiadaczy konta poniżej 26 roku życia opłata wynosi 0 zł (bezwarunkowo). 
Bank w ramach promocji wypłaca 200 zł premii. W celu uzyskania 50 zł nagrody, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją PeoPay do końca czerwca 2022 r. Dodatkowe 150 zł jest przyznawane, jeśli klient w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych wykona min. 5 transakcji bezgotówkowych (kartą debetową lub aplikacją PeoPay). Dodatkowo bank oferuje oprocentowanie wynoszące 3,50% przez 6 miesięcy (dla kwoty do 100 000 zł). Przyjęto, że klient otrzymuje tylko pierwszą premię. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Pekao: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów w kraju: 2,3%, min. 5 zł (0 zł za pięć pierwszych transakcji miesięcznie). Oprocentowanie konta: 0,00% 
4. Santander Bank Polska - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł/m-c. Osoby w wieku do 26 lat są zwolnione z opłaty. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł jeśli klient zapewni wpływ min. 500 zł i wykona co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł/m-c. Klienta do 26 roku życia dotyczy tylko warunek związany z płatnościami bezgotówkowymi. 
Bank co miesiąc zwraca 1% płatności za rachunki (prąd, gaz, Internet, TV, telefon). Limit zwrotu to 25 zł/m-c i 300 zł/rok. Dodatkowo w ramach promocji bank przyznaje 400 zł premii. Warunki otrzymania premii 100 zł: złożenie wniosku o Konto Jakie Chcę wraz z kartą debetową do 31 maja 2022 r. i otwarcie tego konta najpóźniej do 10 czerwca 2022 r. oraz wykonanie min. 1 płatności kartą na kwotę co najmniej 10 zł (do końca czerwca 2022 r.). Warunki otrzymania premii 200 zł do spełnienia w lipcu 2022 r., w sierpniu 2022 r. oraz we wrześniu 2022 r. to zapewnienie wpływu na konto min. 1000 zł/m-c, wykonanie przynajmniej 1 transakcji bezgotówkowej na kwotę min. 10 zł/m-c oraz co najmniej jedno logowanie do aplikacji Santander mobile. Warunki otrzymania premii 100 zł w postaci karty podarunkowej do Biedronki: wykonanie w październiku i listopadzie 2022 r. min. 1 przelewu w aplikacji na rachunek obcy i co najmniej jedno logowanie miesięcznie do aplikacji Santander. Klient otrzyma tylko pierwszą premię. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata z bankomatów Santander Bank Polska: 0 zł. Wypłata z pozostałych bankomatów krajowych: 0 zł po wykupieniu pakietu kosztującego 7 zł/m-c lub w przypadku wypłaty BLIK - iem. Wypłata ze wszystkich krajowych bankomatów jest bezwarunkowo darmowa w przypadku klienta do 26 roku życia. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
5. BNP Paribas - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 10 zł/m-c
Bank w ramach promocji przyznaje premię o wartości do 450 zł. Warunki uzyskania pierwszej nagrody (premia 100 zł na konto) do spełnienia w czerwcu 2022 roku: otrzymanie wpływu na konto na łączną kwotę min. 300 zł. Warunki otrzymania drugiej nagrody (150 zł przelewem na konto) do spełnienia w lipcu 2022 roku: transakcje BLIK na łączną kwotę min. 250 zł i wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł. Warunki otrzymania trzeciej nagrody, które trzeba spełnić w sierpniu 2022 r. (150 zł przelewem na konto): transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 250 zł i wpływy na konto na łączną kwotę min. 1000 zł. Warunki otrzymania czwartej nagrody, które trzeba spełnić we wrześniu 2022 roku (e-kod do Biedronki w formie wiadomości sms o wartości 50 zł): dowolne korzystanie z konta. Klient otrzyma tylko pierwszą premię. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
6. ING Bank Śląski - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi min. 300 zł. W przeciwnym razie opłata to 7 zł. Limit dla użytkowników od 18 do 26 roku życia to 200 zł/m-c.
Bank w ramach promocji płaci 120 zł premii, gdy nowy klient do 30 czerwca 2022 r. otworzy konto osobiste z rachunkiem oszczędnościowym i kartą przez Internet oraz do 30 września 2022 r. wykona transakcje za min. 1000 zł opłacone BLIK-iem, portfelem mobilnym lub kartą wydaną do konta. Dodatkowo można zyskać 80 zł, jeśli trzy z wykonanych transakcji zrobiono BLIK-iem w Internecie (do 30 września 2022 r.), na konto klienta wpłynęło min. 1000 zł miesięcznie (przez trzy dowolne miesiące do 30 września 2022 r.) oraz klient otworzył cel oszczędnościowy (do 30 września 2022 r.) i odłożył tam min. 300 zł.  
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Prowizja za wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce: 5 zł (wyjątek: 0 zł za każdą operację w bankomatach ING i PlanetCash oraz pierwszą w miesiącu wypłatę z innych bankomatów). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00% 
7. Bank Millennium - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą lub BLIK-iem i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.  
W ramach promocji, osoba otwierająca konto może otrzymać do 360 zł bonusu. Warunki otrzymania pierwszej premii (180 zł): założenie Konta 360° online, zamówienie karty debetowej, wyrażenie zgody marketingowej, aktywowanie aplikacji mobilnej i przynajmniej jedna transakcja kartą lub BLIK-iem. Warunki otrzymania drugiej premii (180 zł): zasilenie konta kwotą min. 500 zł/m-c i przynajmniej pięć płatności kartą lub BLIK-iem w każdym z trzech miesięcy. Klient otrzyma tylko pierwszą premię.
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów Santander Bank Polska i Planet Cash: 0 zł, jeśli zostało wykonanych min. 5 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym razie opłata to 1 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostało wykonanych min. 5 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym razie opłata to 5 zł. Opłata nie jest naliczana przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty. Oprocentowanie konta: 0,00%
8. mBank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wynosi przynajmniej 350 zł/m-c - w przeciwnym razie 7 zł/m-c
Bank w ramach promocji przyznaje premię do 300 zł. Warunki otrzymania pierwszej premii (100 zł): jednorazowy wpływ min. 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia konta oraz min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w miesiącu otwarcia konta i/lub w miesiącu kolejnym. Warunki otrzymania drugiej i trzeciej premii (po 50 zł): jednorazowy wpływ min. 1000 zł, min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w drugim pełnym/trzecim pełnym miesiącu po otwarciu konta. Dodatkowo można otrzymać 50 zł za otwarcie konta na selfie lub przez e-dowód i 50 zł za otwarcie konta dla dziecka. Klient otrzyma tylko 50 zł za otwarcie konta na selfie. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata ze wszystkich bankomatów w kraju: 0 zł (przynajmniej 100 zł) lub 2,5 zł (poniżej 100 zł). Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
9. Credit Agricole - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 7 zł/m-c. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeśli klient wykonał przynajmniej jedną transakcję kartą/płatność mobilną i łączne wpływy na konto wynosiły min. 1000 zł/m-c. W przeciwnym razie opłata wynosi 9 zł/m-c.
W ramach promocji, bank wypłaca do 105 zł premii. Nagroda 55 zł jest przyznawana za otwarcie konta i wpływ min. 300 zł. Przez kolejne 6 miesięcy, bank zwraca też 3% płatności bezgotówkowych (do 8,35 zł miesięcznie). Warunkiem jest wykonanie miesięcznie min. 3 płatności kartą, telefonem, zegarkiem lub BLIKIEM. 
Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Opłata za korzystanie z bankomatów banku: 0 zł. Opłata za korzystanie z pozostałych „obcych” bankomatów w Polsce: 0 zł, jeśli zostały spełnione warunki do zwolnienia z opłaty za kartę. W przeciwnym razie opłata wynosi 6 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%
10. Getin Noble Bank - Opłata za prowadzenie konta: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie 9 zł/m-c. Opłata nie jest pobierana od klientów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Opłata za użytkowanie karty: 0 zł/m-c, jeżeli wykonano przynajmniej pięć transakcji bezgotówkowych - w przeciwnym razie 5 zł/m-c. Koszt przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł. Wypłata gotówki z bankomatów Planet Cash i wypłaty BLIK: 0 zł. Wypłata ze pozostałych bankomatów w kraju: 3,5%, min. 5 zł. Oprocentowanie konta osobistego: 0,00%

Stan na: 11.05.2022 r. 

 

ZOBACZ PEŁNY RANKING

Sprawdź dziesięć najlepszych produktów z tej kategorii Zobacz więcej »