Informacje APRIL Polska Service Sp. z o.o.

APRIL Polska Service Sp. z o.o. - informacje

APRIL Polska Service APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy. Grupę APRIL reprezentuje w Polsce 5 Spółek:

APRIL Polska Assistance Sp. z o.o. APRIL Polska Service Sp. z o.o. APRIL Polska Broker Sp. z o.o. APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o. APRIL Polska Centrum Likwidacji Szkód Sp. z o.o.

Każda z nich specjalizuje się w odrębnym obszarze: od kreowania i wdrażania programów ubezpieczeniowych, poprzez dystrybucję polis, aż do ich bieżącej obsługi, realizowanej m.in. poprzez świadczenie usług assistance oraz likwidację szkód. Taka specjalizacja pozwala nam najlepiej wykorzystywać wiedzę i doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych, a zarazem prostych i skutecznych rozwiązań ubezpieczeniowych. Nasz wysoko wykwalifikowany personel, władający co najmniej dwoma językami obcymi (od angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego po arabski czy japoński), czuwa nad bezpieczeństwem polskich obywateli w kraju i poza jego granicami. Poprzez sieć 45 biur regionalnych oraz ponad 150 reprezentantów rozmieszczonych w różnych miejscach globu, zapewniamy profesjonalną opiekę na terenie całego świata przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wystarczy jeden telefon do naszego Centrum Alarmowego, aby otrzymać fachowe wsparcie i profesjonalną pomoc. Żadne wyzwanie nie jest dla nas problemem, gdyż problemy postrzegamy przez pryzmat rozwiązań. Działając w imieniu polskich Towarzystw Ubezpieczeniowych podjęliśmy się koordynowania akcji niesienia pomocy dla poszkodowanych w serii nieszczęśliwych wypadków polskich autokarów na Węgrzech, w Austrii i w Rumunii w 2002 roku oraz rok później w Egipcie czy sprowadzania polskich turystów z zagranicy po utracie płynności finansowej przez biuro podróży Open Travel w 2006 roku. W 2007 roku organizowaliśmy pomoc i transport dla poszkodowanych w wypadkach autokarowych pod Grenoble i w Dunkierce. Ściśle współpracujemy z polskimi placówkami konsularnymi na całym świecie oraz z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej. Nasi Partnerzy to profesjonalna i sprawdzona sieć usługodawców (lekarze, szpitale, rzeczoznawcy, prawnicy, pomoce drogowe, hotele i wiele innych), w każdej chwili gotowa udzielić fachowej pomocy. Międzynarodowy zasięg firmy umożliwia dostęp do lokalnych rynków, co oznacza nie tylko dostęp do lokalnych cen, ale przede wszystkim gwarantuje współpracę tylko z wypróbowanymi i doświadczonymi podwykonawcami. Naszym Klientem można zostać za pośrednictwem firm lub instytucji, z którymi podjęliśmy współpracę w zakresie świadczenia usług assistance i/lub likwidacji szkód. Są to przede wszystkim towarzystwa ubezpieczeń, banki, firmy leasingowe, administratorzy flot samochodowych oraz inne przedsiębiorstwa.

Źródło: instytucja

Dane teleadresowe APRIL Polska Service Sp. z o.o.

Dane teleadresowe APRIL Polska Service Sp. z o.o.

Grupa APRIL w Polsce
Sienna Center
ul. Sienna 73
00-033 Warszawa

Kontakt:
(48) 22 568 98 62

Dostęp internetowy

Strona instytucji:
http://www.april-polska.pl/

  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloDom Zielona Hipoteka w VeloBank »