Informacje Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska - informacje

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) funkcjonuje od 1991 r. i należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów). Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

BOŚ S.A. specjalizuje się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 22 lat działalności przeznaczył 11 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła 38,7 mld zł.

Bank prowadzi też szereg projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2009 r. realizowany jest program "BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi", którego celem jest kompensacja wpływu instytucji na środowisko. BOŚ S.A. włącza się także w organizowanie konkursów, seminariów i warsztatów poświęconych sprawom ekologii. Sam również jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. w konkursach: "Lider Polskiej Ekologii" i "Panteon Polskiej Ekologii". W 2011 r. Bank uzyskał certyfikat "Zielonego Biura".

W skład Grupy Kapitałowej Banku wchodzi także Dom Maklerski BOŚ S.A. Jest to wieloletni lider rynku kontraktów terminowych, nagradzany przez Prezesa GPW za największą aktywność na tym rynku. DM BOŚ S.A. to jedno z najdłużej działających biur maklerskich w Polsce, które od lat plasuje się w czołówce rankingu najlepszych domów maklerskich. Bossa.pl, platforma inwestycyjna DM BOŚ S.A., to jeden z najbardziej rozbudowanych serwisów o tematyce giełdowej, wielokrotnie doceniany przez inwestorów za szybkość, funkcjonalność oraz bogatą część edukacyjną. W listopadzie 2009 r., DM BOŚ jako pierwszy bankowy dom maklerski na polskim rynku uruchomił platformę BossaFX do obsługi transakcji na rynku forex. W 2010 r. wprowadził także innowacyjne narzędzie bossaAPI umożliwiające komunikację zewnętrznego oprogramowania inwestora z serwisem transakcyjnym bossa.pl.

Z inicjatywy Zarządu Banku powstała również Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Od początku działalności w grudniu 2009 r., Fundacja prowadzi projekty edukacyjne promujące zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i ekologię, które angażują ponad 200 tys. polskich dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Fundacja organizuje także wolontariat finansując projekty pracowników-wolontariuszy Grupy, którzy pracują na rzecz lokalnych stowarzyszeń, fundacji oraz szkół.

Najpopularniejsze produkty Bank Ochrony Środowiska

EKOlokata Zyskowna oprocentowanie 0,30%, kwota od 1 000 zł szczegóły »
EKOlokata na Dobry Początek oprocentowanie 0,10%, kwota od 1 000 zł szczegóły »

Dane teleadresowe Bank Ochrony Środowiska

Dane teleadresowe Bank Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
BOŚ S.A
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa

Infolinia BOŚ Banku:
801 355 455
+48 (22) 543 34 34

Dostęp internetowy

Strona instytucji:
http://bosbank.pl/
Bankowość elektroniczna:
https://bosbank24.pl/twojekonto

Pozostałe dane

Akcjonariat BOŚ Banku:

  • 56,62% - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • 43,38% - Pozostali.

  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »