Informacje Bank Pocztowy

Bank Pocztowy - informacje

Bank Pocztowy to uniwersalny Bank świadczący bezpieczne i przejrzyste usługi finansowe w Urzędach Pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju.

Nasz Bank powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Akcjonariuszami Banku Pocztowego są Poczta Polska Spółka Akcyjna (75% minus 10 akcji) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25% plus 10 akcji). Są to znane i renomowane instytucje, cieszące się dużym zaufaniem społecznym. Dzięki naszym Akcjonariuszom posiadamy największą w kraju sieć dystrybucji oraz dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań bankowych.

Oferta Banku Pocztowego jest wyjątkowa. Polega bowiem na wyjątkowo szerokim dostępie Klientów do świadczonych usług - jesteśmy obecni w blisko 5 tysiącach Urzędów Pocztowych w całym kraju. Oferujemy w nich Klientom między innymi: rachunki osobiste, wypłaty i wpłaty na konto, lokaty złotówkowe, kredyty gotówkowe. Klienci mogą korzystać, z największej w kraju, sieci bezpłatnego dostępu do zgromadzonych środków.

Źródło: strona banku

Najpopularniejsze produkty Bank Pocztowy

Kredyt w porządku oprocentowanie 12,99%, rata 113 zł szczegóły »

Dane teleadresowe Bank Pocztowy

Dane teleadresowe Bank Pocztowy

Adres siedziby:
Bank Pocztowy S.A.
Centrala Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz

Adres centrali w Warszawie:
Bank Pocztowy S.A.Centrala
Biuro w Warszawie
ul. Polna 11
00-633 Warszawa

Infolinia Banku Pocztowego:
801 100 500
+48 (52) 34 99 499 (również z zagranicy)

Dostęp internetowy

Strona instytucji:
http://pocztowy.pl/
Bankowość elektroniczna:
https://pocztowy24.pl/

Pozostałe dane

Akcjonariat Banku Pocztowego:

  • 75% - Poczta Polska Spółka Akcyjna;
  • 25% - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.