Informacje Benefia24

Benefia24 - informacje

Grupę BENEFIA tworzą w Polsce dwa towarzystwa ubezpieczeniowe:

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działając od 2000 roku prowadzi ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Groupdziałające od 1994 roku oferuje ubezpieczenia na życie i kapitałowe.

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 11036.

Oferta Towarzystwa obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Produkty ubezpieczeniowe adresowane są zarówno do Klientów indywidualnych, jak i do Klientów instytucjonalnych - w tym podmiotów gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Groupprowadzi również działalność w formie spółki akcyjnej. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 11726.

Spółka oferuje Klientom indywidualnym ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie posagowe dla dzieci, ubezpieczenie z rentą kapitałową, ubezpieczenie z malejącą sumą ubezpieczenia oraz ubezpieczenie terminowe na życie z opcjami dodatkowymi (śmierć na skutek NW, wystąpienie poważnego zachorowania, pobyt w szpitalu, trwałe częściowe inwalidztwo), oferowane głównie jako gotowe pakiety ubezpieczeniowe.

Źródło: strona instytucji

Dane teleadresowe Benefia24

Dane teleadresowe Benefia24

Adres siedziby:
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162 A
02-342 Warszawa

Infolinia Benefia24:
801 080 300
22 544 14 14

Dostęp internetowy

Strona instytucji:
https://benefia24.pl