Informacje Grupa BPS

Grupa BPS - informacje

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. działa od 1992 roku - początkowo jako Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 27 marca 2002 roku, momentu przyłączenia pięciu banków regionalnych.

Zrzesza 365 banków spółdzielczych, czyli około 62% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Łączna liczba prawie 4 000 placówek tworzy jedną z największych sieci placówek i bankomatów w Polsce. Bank BPS S.A. świadczy usługi dla banków spółdzielczych, ale także jest ich reprezentantem i partnerem wśród środowisk opiniotwórczych na krajowej arenie biznesowej. Bank BPS oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze specjalizują się w obsłudze w obsłudze samorządów, rolnictwa i firm z sektora MŚP.

Historia bankowości spółdzielczej sięga ponad 100 lat. Wyróżnia ją relacyjny charakter, który kładzie nacisk na budowanie długotrwałych i bliskich relacji z klientami. Banki spółdzielcze są silnie zaangażowane w działalność charytatywną na rzecz swoich lokalnych środowisk.

Dane teleadresowe Grupa BPS

Dane teleadresowe Grupa BPS

Adres siedziby:
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Infolinia Banku BPS:
801 321 456
+48 86 215 50 00 (również z zagranicy)

Dostęp internetowy

Strona instytucji:
http://bankbps.pl/
Bankowość elektroniczna:
https://bps25.pl/