Informacje ING Bank Śląski S.A.

ING Bank Śląski S.A. - informacje

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć 440 placówek, ponad 770 bankomatów i 650 wpłatomatów, szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i platformę współpracy z pozostałymi podmiotami Grupy ING. Klienci mają dostęp do usług banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

ING Bank Śląski rozwija i umacniania pozycję w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Bank oferuje szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Ponadto poprzez pozostałe podmioty zależne Grupa ING prowadzi działalność maklerską, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz świadczy inne usługi finansowe.

W ofercie dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców znajdują się zarówno produkty oszczędnościowe jak i kredytowe. Klienci banku mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych - dzięki systemowi bankowości elektronicznej mają przez całą dobę dostęp do konta z komputerów (ING BankOnLine), a także urządzeń mobilnych takich jak nowoczesne telefony czy tablety (ING BankMobile oraz ING BusinessMobile). Z myślą o klientach powstał program bankujesz-kupujesz, w ramach którego osoby korzystające z produktów i usług banku zbierają punkty, które mogą wykorzystać przy dokonywaniu atrakcyjnych cenowo zakupów towarów z katalogu programu.

Najpopularniejsze produkty ING Bank Śląski S.A.

Konto Direct zysk z konta do 500,00 zł/rok, koszty prowadzenia od 0,00 zł/mc przejdź do wniosku »

Dane teleadresowe ING Bank Śląski S.A.

Dane teleadresowe ING Bank Śląski S.A.

Adres siedziby:
ING Bank Śląski
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Infolinia ING Banku Śląskiego:
801 222 222
+48 (32) 357 00 69

Dostęp internetowy

Strona instytucji:
http:/ingbank.pl/
Bankowość elektroniczna:
https://online.ingbank.pl/bskonl/login.html

Pozostałe dane

Akcjonariat ING Banku Śląskiego:

  • 75% - ING Bank N.V.;
  • 6,34% - Fundusze zarządzane przez PTE PZU S.A.;
  • 18,66% - Pozostali.

  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »