Informacje Kasa Stefczyka

Kasa Stefczyka - informacje

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka powstała w 1993 roku. W pierwszym okresie swojej działalności Kasa miała charakter branżowy, tzn. kierowała usługi głównie do jednej grupy zawodowej - do pracowników przedsiębiorstw morskich wybrzeża gdańskiego. Od maja 2010 r. SKOK Stefczykazmieniła nazwę na Kasa Stefczyka.

W połowie lat 90-tych rozpoczęto realizację projektu przekształcania Kas jednozakładowych w Kasy wielośrodowiskowe. Kasa Stefczyka poprzez fuzję z innymi Spółdzielczymi Kasami przekształciła się w instytucję obsługującą grupę osób powiązanych jedynie przynależnością do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Rozpoczęto otwieranie Oddziałów poza zakładami pracy, aby korzystanie z usług Kasy było dostępne dla każdego. W chwili obecnej Kasa Stefczyka obsługuje swoich członków poprzez sieć ponad 400 oddziałów w całej Polsce. Jedynie kilka z nich działa na terenie zakładów pracy. Zdecydowana większość placówek ma charakter otwarty. Do Kasy należy już 820 tys. Polaków.

Kasa Stefczyka nawiązuje do tradycji polskiej spółdzielczości finansowej z przełomu XIX i XX wieku. U schyłku XIX wieku ideę finansowej samopomocy rozwinął i wcielił w życie dr Franciszek Stefczyk - patron naszej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Przed II wojną światową instytucje podobne do dzisiejszych SKOK-ów były popularnie zwane Kasami Stefczyka. W 1939 roku istniało 3500 zapoczątkowanych przez Stefczyka spółdzielczych kas, do których należało 1,5 mln Polaków. Kasy Stefczyka odegrały ważną rolę gospodarczo-społeczną na ziemiach polskich, kładąc kres lichwie pieniężnej.

Po 1947 roku Kasy zostały rozwiązane, a majątek znacjonalizowano lub rozgrabiono. Ruch spółdzielczości finansowej odrodził się dopiero w III Rzeczpospolitej, dzięki wsparciu Światowej Rady Unii Kredytowych i Związku Zawodowego "Solidarność".

Źródło: strona kasy

Najpopularniejsze produkty Kasa Stefczyka

Lokata na nowe środki oprocentowanie do 2,20%, kwota od 300 zł przejdź do wniosku »
Lokata na nowe środki PLUS oprocentowanie do 2,20%, kwota od 300 zł przejdź do wniosku »

Dane teleadresowe Kasa Stefczyka

Dane teleadresowe Kasa Stefczyka

Adres korespondencyjny:
SKOK im. F. Stefczyka
ul. Legionów 126-128
81-472 Gdynia

Infolinia Kasy Stefczyka:
801 600 100
58 782 93 00

Dostęp internetowy

Strona instytucji:
http://kasastefczyka.pl/
Bankowość elektroniczna:
https://e-skok.pl/eskok/login.jsp

  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »