Informacje Pekao Bank Hipoteczny

Pekao Bank Hipoteczny - informacje

Pekao Bank Hipoteczny S.A.:

Jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Jest częścią międzynarodowej Grupy UniCredit, a w Polsce wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Pekao. Centrala Banku mieści się w Warszawie, ale Bank prowadzi sprzedaż kredytów hipotecznych dla osób fizycznych oraz dla firm na terenie całego kraju.

Specjalistyczny Bank Hipoteczny:

Umożliwia finansowanie rynku nieruchomości i sektora publicznego środkami pozyskanymi na rynku kapitałowym. Prowadzi działalność zawężoną do udzielania kredytów hipotecznych oraz finansowania sektora publicznego. Posiada wyłączne prawo emisji listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansowana jest działalność kredytowa Banku. Obowiązek ustalania wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości określającej wartość nieruchomości w perspektywie długookresowej. Listy Zastawne są papierem wartościowym o wysokim poziomie bezpieczeństwa potwierdzonym bardzo wysokim ratingiem nadanym przez Fitch Ratings w grudniu 2010.

Źródło: strona banku

Dane teleadresowe Pekao Bank Hipoteczny

Dane teleadresowe Pekao Bank Hipoteczny

Adres siedziby:
Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

Infolinia Peako Banku Hipotecznego:
801 801 482

Dostęp internetowy

Strona instytucji:
http://pekaobh.pl

Pozostałe dane

Akcjonariat Pekao Banku Hipotecznego:

  • 100% - Bank Pekao SA.