Artykuły zawierające tag: obligacje Powrót ►

  • Obligacje nie zastępują lokat. Obligacje nie są alternatywą dla lokat Oszczędzając, chcemy osiągnąć maksymalnie wysoką stopę zwrotu z inwestycji, przy możliwie zerowym ryzyku straty części lub całości posiadanych środków finansowych. Można ograniczać…
  • Gdzie się kupuje obligacje skarbowe? Jak kupić obligacje skarbowe? Obligacje skarbowe to papiery wartościowe dłużne, których cechą charakterystyczną jest to, że są emitowane przez Skarb Państwa. Dlatego ich wykup jest gwarantowany przez państwo, stąd…
  • Zmiany prawne dla trybu emisji obligacji przedsiębiorstw. Planowane zmiany w trybie emisji obligacji korporacyjnych Z początkiem września w Sejmie pojawił się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. W związku z…
  • Ryzyko w obligacjach korporacyjnych. Obligacje korporacyjne mocno ryzykowne Obligacje są dłużnym papierem wartościowym, wystawianym albo przez Skarb Państwa, albo przez przedsiębiorstwa. O ile jednak obligacje skarbowe są bezpiecznymi instrumentami inwestycyjnymi, o…
  • Bezpieczeństwo obligacji. Czy inwestycje w obligacje są bezpieczne? Obligacje są postrzegane jako tak samo bezpieczna inwestycja jak złożenie swoich oszczędności na tradycyjnej lokacie bankowej. Czy jednak tak jest w istocie?
  • Kiedy opłaca się inwestować w obligacje skarbowe Kiedy warto inwestować w obligacje skarbowe? Alternatywnym sposobem na bezpieczne pomnażanie oszczędności względem lokat terminowych mają być z definicji obligacje skarbowe. Niestety, nie cieszą się one taką popularnością, ponieważ…
  • Czym są obligacje bezprospektowe? Czym są obligacje bezprospektowe? Emisja obligacji na rynku publicznym do tej pory wymagała w pierwszej kolejności stworzenia prospektu, na podstawie którego potencjalni nabywcy mogli zapoznać się z ofertą. Obecnie nie…
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Konto dla Ciebie w Bank Credit Agricole »