Artykuły zawierające tag: UFG Powrót ►

  • Ile wynosi kara za brak ważnego OC? Ile wynosi kara za brak OC? Obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Brak ważnej polisy…