Artykuły zawierające tag: zabezpieczenie kredytu Powrót ►

  • Zabezpieczenie kredytu Jak zabezpieczyć rzeczowo spłatę kredytu? Banki przy udzielaniu kredytów klientom ponoszą pewne ryzyko kredytowe. Dlatego skrupulatnie kontrolują zdolność i wiarygodność kredytową potencjalnych kredytobiorców, a jeśli…
  • Awal a weksel Czym jest awal? Przy zaciąganiu różnego rodzaju zobowiązań, między innymi kredytów bankowych, można spotkać się z pojęciem awalu. Czym on jest i w jakich sytuacjach najczęściej znajduje zastosowanie?
  • Formy zabezpieczenia kredytu. Formy zabezpieczeń banku przy kredycie Przy zbyt niskiej zdolności kredytowej lub udzielaniu wysokiego, ryzykownego kredytu, banki mogą żądać od klientów ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty, ponieważ w przeciwnym…
  • Gwarancja bankowa - co to? Kiedy bank może wydać gwarancję jako zabezpieczenie spłaty kredytu? Sposobem zabezpieczenia wzajemnych zobowiązań, wynikających między innymi z udzielania przez kredytodawcę kredytobiorcy zobowiązania kredytowego, może być gwarancja bankowa. Na czym ona…
  • Weksel jako zabezpieczenie. Czym jest weksel? Weksel jest pojęciem kojarzącym się ze sferą kredytowania, zresztą całkiem słusznie. Jednak jego wykorzystanie nie musi sprowadzać się jedynie do zabezpieczania spłaty udzielonego przez bank…
  • Zabezpieczenia kredytów akceptowane przez banki. Osobiste i rzeczowe zabezpieczenia spłaty kredytu Banki muszą dbać o jakość swojego portfela kredytowego. Przy udzielaniu każdego zobowiązania ponoszą pewne ryzyko związane z możliwością braku spłaty. Dlatego mogą żądać od klientów…
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Konto dla Ciebie w Bank Credit Agricole »