Informacje Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska - informacje

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Na rynku polskim Grupa Deutsche Bank prowadzi działalność od 1990 roku. Jako Deutsche Bank Polska S.A. funkcjonuje od października 1995 roku. W ramach Bankowości dla Klientów Korporacyjnych bank obsługuje największe polskie i zagraniczne firmy, koncerny międzynarodowe, instytucje finansowe oraz sektor publiczny. Oferta obejmuje szeroki zakres produktów i usług z obszaru zarządzania finansami firm; przechowywania, rozliczania i obsługi płatności w oparciu o papiery wartościowe, rozwiązania dla finansowania instytucji, przedsiębiorstw i samorządów oraz emisji instrumentów dłużnych. Będąc częścią globalnej grupy Deutsche Bank Polska S.A. dostarcza swoim Klientom rozwiązania dla rynku polskiego, lecz także umożliwiające rozliczenia i zarządzanie płynnością w wymiarze międzynarodowym, wsparte wiedzą i doświadczeniem pracowników bezpośrednio działających na światowych rynkach. Deutsche Bank proponuje Klientom obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; w tym nowoczesne instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym. Deutsche Bank Polska S.A. jest także wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Bank kontynuuje również obsługę posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, zaciągniętych przed połączeniem wydzielonej części detalicznej Deutsche Bank Polska S.A. z Santander Bank Polska S.A., które nastąpiło 9 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje: www.db.com/poland

Dane teleadresowe Deutsche Bank Polska

Dane teleadresowe Deutsche Bank Polska

Adres siedziby:
Deutsche Bank Polska S.A.
ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa

Dostęp internetowy

Strona instytucji:
https://deutschebank.pl/

  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »