Informacje HDI Asekuracja

HDI Asekuracja - informacje

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. należy do miedzynarodowej Grupy Talanx/HDI i działa na rynku polskim od ponad 20 lat. 30 czerca 2010 r. nastąpiło połączenie Spółek HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., jako spółki przejmującej, i HDI-Gerling Polska TU S.A., jako spółki przejmowanej. Tak przekształcona firma prowadzi działalność w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Właścicielem 100% akcji skonsolidowanej Spółki jest Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze (Niemcy). Główny cel połączenia to utworzenie uniwersalnego ubezpieczyciela, posiadającego zoptymalizowaną ofertę produktów przeznaczonych dla każdej grupy klientów, korzystającego z ponad 100-letniego doświadczenia i wiedzy międzynarodowej Grupy Talanx/HDI. Strategia rozwoju połączonej Spółki tworzona jest w ramach strategii Grupy Talanx, z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego, i zakłada dalszy wzrost portfela ubezpieczeniowego oraz zapewnienie klientom łatwości dostępu do usług Spółek poprzez wykorzystanie sieci jednostek terenowych, sieci agentów i brokerów, przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów obsługi. Przekształcona Spółka HDI Asekuracja to pewność, zaufanie, doświadczenie i dynamiczne zmiany, od 20 lat pozwalające spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów – rodzin, przedsiębiorców, instytucji, korporacji i przedstawicieli wolnych zawodów. Dążeniem Spółek HDI jest to, aby usługi świadczone w Polsce stały się synonimem profesjonalizmu i doskonałej obsługi klienta. Poprzez konsekwentną realizację przyjętej strategii, Spółki HDI z sukcesem rywalizują z największymi konkurentami w każdym segmencie rynku ubezpieczeniowego. Dzięki zaufaniu, jakim od dwudziestu lat darzą nas klienci, możemy stale rozwijać się i umacniać naszą pozycję rynkową, aby móc oferować najlepsze ubezpieczenia, dające bezpieczeństwoi pewność w każdych warunkach. Połączona Spółka posiada drugą co do wielkości sieć sprzedaży i obsługi w Polsce. Centra Regionalne, Sprzedażowe Oddziały Okręgowe, Oddziały, Filie, Punkty Sprzedaży, Regionalne Centra Likwidacji Szkód oraz Punkty Obsługi Szkód są zlokalizowane w każdym regionie kraju, dzięki czemu są zawsze blisko klientów. Źródło: strona instytucji

Dane teleadresowe HDI Asekuracja

Dane teleadresowe HDI Asekuracja

Al. Jerozolimskie 133A
02 - 304 Warszawa