A A A
drukuj

Będzie łatwiej uniknąć odpowiedzialności za swoje długi?

Data publikacji: 2018.10.19 godz. 10:38

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Na początku lipca 2018 r. zmieniły się niektóre przepisy dotyczące zasad przedawnienia długów. Wyjaśniamy kto skorzysta na tych zmianach…

Fot: Długi przedawnią się już po 6 latach.

Kodeks cywilny (KC) to bardzo ważny akt prawny, który reguluje podstawowe zasady funkcjonowania milionów umów (w tym również dotyczących kredytów oraz pożyczek). Właśnie dlatego każda nowelizacja KC wzbudza spore zainteresowanie. Do ostatniej takiej zmiany doszło na początku lipca 2018 r. Wspomniana nowelizacja kodeksu cywilnego wydaje się szczególnie ważna, jako że obejmowała zasady przedawnienia długów. W ramach lipcowych korekt KC, ustawodawca przewidział kilka istotnych zmian, które dotyczą między innymi kredytobiorców oraz pożyczkobiorców. Wbrew niektórym nadmiernie optymistycznym opiniom, nie wszystkie niedawne zmiany są korzystne dla konsumenta. Eksperci eBroker.pl postanowili wytłumaczyć, jak niedawna modyfikacja zasad przedawnienia długów może wpłynąć na sytuację przykładowego Kowalskiego.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Trudniej będzie dochodzić roszczeń np. przeciwko bankowi …
Tytułem wprowadzenia warto wyjaśnić, że zmiany zasad przedawnienia długów obowiązujące od 9 lipca 2018 roku, zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1104).
Wspomniana ustawa nowelizująca kodeks cywilny, wprowadziła między innymi zmianę bardzo ważnego artykułu 118 KC. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, domyślny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat zamiast dotychczasowych 10 lat. Taki sześcioletni termin jest stosowany wtedy, gdy żaden przepis szczególny nie wskazuje innego terminu. W ramach lipcowej nowelizacji kodeksu cywilnego, nie zmienił się trzyletni termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez wierzyciela i roszczeń dotyczących tak zwanych świadczeń okresowych - np. czynszu oraz odsetek. Nowe brzmienie art. 118 KC wprowadziło jednak zasadę, zgodnie z którą koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Taka zmiana pomimo pozostawienia trzyletniego terminu przedawnienia w przypadku roszczeń przedsiębiorcy i świadczeń okresowych, pogarsza sytuację wielu dłużników.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Z punktu widzenia posiadaczy różnych usług finansowych (np. kredytów oraz pożyczek), problematyczne jest skrócenie podstawowego terminu przedawnienia aż o cztery lata. Taka zmiana wedle założeń ustawodawcy ma motywować wierzycieli do szybszego dochodzenia roszczeń i ograniczać proceder związany z „hodowaniem odsetek” od długu. W praktyce będzie ona jednak oznaczała krótszy czas dla konsumentów na dochodzenie roszczeń od banku, SKOK-u, firmy pożyczkowej lub innej instytucji finansowej (np. ubezpieczyciela). Na wspomniany problem uwagę zwrócił już Rzecznik Finansowy.
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się co się stanie z obecnymi długami »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus