A A A
drukuj

Co może komornik?

Data publikacji: 2014.12.16 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
3.5/5

Skarga i powództwo przeciwegzekucyjne - to środki ochrony dłużnika

Osoba, która uważa, że komornik przekroczył swoje uprawnienia powinna złożyć skargę do sądu rejonowego. Skargę trzeba złożyć w ciągu 7 dni od:

  • wykonania czynności przez komornika
  • zaniechania jednej z wymaganych czynności komorniczych
  • otrzymania zawiadomienia o czynności komornika
  • dnia, w którym dana czynność powinna być wykonana (ta zasada obowiązuje, gdy skarżący nie otrzymał lub nie mógł otrzymać zawiadomienia o czynności komornika)

Jeżeli sąd rejonowy uzna, że czynności komornika nie były prawidłowe ich wykonanie zostanie uchylone. Efektem decyzji sądu może być np. zwrot rzeczy, która nie powinna podlegać egzekucji. Przeczytaj, jakich przedmiotów nie może zabrać komornik »

Opłata za każdorazową skargę na czynności komornika wynosi 100 zł. Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może wnioskować o zwolnienie jej z tego kosztu.

Kolejnym środkiem ochrony dłużnika jest powództwo przeciwegzekucyjne (opozycyjne). Trzeba z niego skorzystać, jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte bezpodstawnie. Powództwo opozycyjne składa się w sądzie rejonowym, do którego jest przypisany komornik. Jeśli procedura egzekucyjna jeszcze się nie rozpoczęła, dłużnik powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty do sądu właściwego dla adresu zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego jest odpłatne. Koszt takiej czynności ustala się jako 5,00% spornego zobowiązania. Podobnie jak w przypadku skargi na czynności komornika osoba mającą problemy finansowe może zostać zwolniona z opłaty za złożenie dokumentów.

Czytaj więcej o powództwie opozycyjnym » 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus