A A A
drukuj

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie grupowe w ERGO Hestii?

Data publikacji: 2022.04.01 godz. 11:48

artykuł sponsorowany

OCENA
4.9/5

W ostatnim czasie Polacy bardziej zainteresowali się ubezpieczeniami na życie. Postanowiliśmy sprawdzić ofertę ubezpieczenia, którą przygotował jeden z rynkowych liderów.

Fot: Ubezpieczenie grupowe

Jednym z efektów epidemii Covid-19 jest wzrost zainteresowania ubezpieczeniami osobowymi. Do tej kategorii zaliczamy ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia rentowe, posagowe, wypadkowe i chorobowe. Widoczny od pewnego czasu wzrost zainteresowania klientów dotyczy również grupowych ubezpieczeń na życie. Są one dla wielu osób najprostszym i najbardziej przystępnym sposobem na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach. Postanowiliśmy sprawdzić, co w ramach grupowych ubezpieczeń na życie ma do zaoferowania jeden z największych ubezpieczycieli w kraju.

Ubezpieczenie grupowe to szybki i prosty sposób na skuteczną ochronę finansową w nagłych sytuacjach
O popularności ubezpieczeń grupowych najlepiej świadczą aktualne dane Komisji Nadzoru Finansowego. Wskazują one, że pod koniec III kw. 2021 r. około 12,5 mln Polaków posiadało ubezpieczenie grupowe z Działu I, wskazanego w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (ubezpieczenia na życie). Ubezpieczenia grupowe umożliwiają przystąpienie do ubezpieczenia w prosty i transparentny sposób.

Do ubezpieczenia można przystąpić bez konieczności wykonywania szczegółowych badań lekarskich. Stroną umowy ubezpieczenia grupowego (ubezpieczającym) pozostaje najczęściej pracodawca, dlatego mowa jest tu o przystąpieniu do ubezpieczenia lub objęciu ochroną ubezpieczeniową w ramach grupowej umowy ubezpieczenia. Od pewnego czasu na popularności zyskują również tzw. Grupy Otwarte, dedykowane klientom indywidualnym. Umożliwiają one skorzystanie ze świadczeń na zasadach dotychczas oferowanych tylko w ramach ubezpieczeń grupowych. To ciekawe rozwiązanie, które umożliwia objęcie ochroną także małżonka, partnera oraz dziecka ubezpieczonego.

Oferta ERGO Hestii potwierdza różnorodność zakresu oferowanych wariantów ubezpieczenia
ERGO Hestia, jako jeden z liderów na rynku Ubezpieczeń Grupowych na Życie, przygotowała propozycję ochrony dla osób od 18. do nieukończonego 66. roku życia. Tym samym, oferta skierowana jest do klientów w szerokim przedziale wiekowym.

ERGO Hestia przygotowała aż 3 pakiety ubezpieczenia grupowego, które oferują:

  1. Wypłatę świadczeń za zdarzenia, które dotyczą ubezpieczonego.
  2. Wypłatę świadczeń za zdarzenia, które dotyczą ubezpieczonego oraz małżonka/życiowego partnera.
  3. Wypłatę świadczeń za zdarzenia, które dotyczą ubezpieczonego, małżonka/życiowego partnera/rodzica/teścia/niepełnoletniego dziecka.

Niezależnie od wybranego wariantu, przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia jest proste i nie wymaga przeprowadzania badań medycznych. ERGO Hestia deklaruje, że klient będzie musiał wypełnić jedynie krótką ankietę medyczną, a ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia, przy uwzględnieniu karencji w przypadku niektórych świadczeń - zgodnie z umową ubezpieczenia. Warto podkreślić, że ochrona ubezpieczonego, którą oferuje ERGO Hestia jest kompleksowa. Wspomniany ubezpieczyciel wypłaci świadczenie nie tylko na wypadek zgonu ubezpieczonej osoby. Ochrona obejmuje także trwały uszczerbek na zdrowiu, całkowitą trwałą niezdolność do pracy oraz świadczenia wypłacane w razie poważnego zachorowania i hospitalizacji.

Po sprawdzeniu oferty ubezpieczenia grupowego z ERGO Hestii w Grupie Otwartej widzimy szeroki wachlarz dostępnych wariantów, które zapewniają ochronę już od 30 zł miesięczne. Przykładowo, wariant Podstawowy+, ze składką od 65 zł miesięcznie, zapewnia beneficjentom lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia wypłatę w wysokości 150 000 zł w razie śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym a także wypłatę świadczenia ubezpieczonemu w wysokości 12 000 zł - w razie tzw. poważnego zachorowania.

ERGO Hestia, w swojej ofercie, posiada również pakiet świadczeń dla osób najbliższych ubezpieczonego. Przykładem jest rozszerzony wariant Dla Rodziny (ze składką od 75 zł miesięcznie), który oprócz standardowej ochrony (wypłata świadczenia w wysokości 90 000 zł w przypadku zgonu ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym) zapewnia także dodatkowe świadczenie na wypadek osierocenia dziecka w wyniku śmierci ubezpieczonego rodzica. Warto pamiętać, że nasza analiza uwzględnia tylko wybrane świadczenia z dwóch wariantów. Doradcy ubezpieczeniowi współpracujący z ERGO Hestią mogą udzielić więcej informacji na temat zakresu ochrony oraz o dodatkowych ubezpieczaniach, takich jak opcjonalne pakiety Global Doctors, Medical Assistance i MediPlan. Pierwszy z nich zapewnia leczenie na światowym poziomie do kwoty 2 mln euro w całym życiu ubezpieczonego.
Sprawdź dostępne pakiety na stronie ERGO Hestia »

Dlaczego warto być ubezpieczonym? - historie z życia wzięte
Jak wspomnieliśmy, część z nas w odpowiedzi na pandemię Covid-19 bliżej zainteresowała się tematyką ubezpieczeń na życie. Jednak zagrożenia wynikające z pandemii to tylko wycinek problemów, które mogą potencjalnie nas dotknąć.

„Jako przykład można przytoczyć historię pani Anny, której mąż zginął w wypadku drogowym podczas wykonywania obowiązków zawodowych. W tej sytuacji ERGO Hestia wypłaciła 120 000 zł z tytułu ochrony w ramach grupowego ubezpieczenia na życie (pakiet Dla Rodziny/wariant rozszerzony). Wspomniana kwota może posłużyć wdowie na przykład do spłaty, przynajmniej w części kredytu mieszkaniowego, który po śmierci męża stał się sporym obciążeniem” – mówi ekspert ERGO Hestii ds. ubezpieczeń na życie.

Innym przykładem użyteczności grupowej polisy może być sytuacja, która spotkała pana Adama, przedsiębiorcę.

„Klient był objęty grupową umową ubezpieczenia w ERGO Hestii, w wariancie Dla Mnie rozszerzonym plus. Składka ubezpieczeniowa za takie ubezpieczenie to koszt na poziomie ok. 100 zł miesięcznie. W ramach polisy grupowej wypłaciliśmy ubezpieczonemu 17 000 zł świadczenia z tytułu poważnego zachorowania wskutek zawału mięśnia sercowego. Kwota ta była bardzo pomocna z uwagi na czasowe ograniczenie dochodów z działalności gospodarczej pana Adama i potrzebę korzystania z prywatnej służby zdrowia. To również powód zainteresowania polisami zapewniającymi wsparcie finansowe w przypadku leczenia” – dodaje ekspert.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »