A A A
drukuj

Duże zmiany czekają płatników VAT

Data publikacji: 2013.04.03 godz. 14:00

Opracowanie własne
OCENA
3,6/5

Od 1 marca 2013 r. przedsiębiorcy będący płatnikami VAT, których obrót przekroczył w 2012 roku 20 tysięcy złotych i nie zostali zwolnieni z obowiązku podatkowego powinni stosować kasy fiskalne. Natomiast w dniu 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące stosowania kas fiskalnych przez podatników określone w treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.  

Najwięcej komentarzy wywołuje praktyczna trudność związana z umieszczaniem na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi. Rozporządzenie określa i reguluje takie kwestie, jak:

 • sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług,
 • warunki używania przez podatników kas rejestrujących,
 • termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego,
 • rodzaje i wzory dokumentów z tym związane,
 • sposób serwisowania kas.

Dotychczas na paragonie fiskalnym obowiązkowe było umieszczanie „nazwy towaru lub usługi i ewentualnie opisu towaru lub usługi stanowiącego rozwinięcie tej nazwy". Natomiast zgodnie z treścią powołanego rozporządzenia w treści paragonu powinna się znaleźć „nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację". Co oznacza ten wymóg  o charakterze technicznym? Chodzi zapewne o jak najbardziej precyzyjne określenie zastosowanej przez podatnika stawki podatku VAT ewentualnie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Ważne jest by można prawidłowo określić rodzaj i kategorię sprzedawanego towaru (usługi) w sposób, który pozwoli na jasne i precyzyjne określenie konsekwencji i skutków podatkowych związanych ze sprzedażą określonego towaru (usługi). Nowe przepisy rezygnują ze szczegółowego (jak do tej pory) określania technicznych wymogów, parametrów i cech paragonu fiskalnego. Rozporządzenie to wskazuje, że paragon fiskalny musi być czytelny i ma umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Nie wprowadza się zarazem dotychczasowego wymogu, by paragony fiskalne drukowano wyłącznie w języku polskim.

Oczywiście możliwe a także oprócz kwestii interpretacyjnych także problemy natury technicznej. Wymiana kas fiskalnych przez ponad 1,2 miliona małych przedsiębiorców żeby sprostać nowym przepisom to duży koszt ekonomiczny. Kupno zaawansowanego modelu kasy fiskalnej to wydatek blisko dwóch tysięcy złotych.

 

Komentarz:

Każda zmian w prawie podatkowym budzi kontrowersje. Niemniej ocena wchodzącego  w życie w dniu 1 kwietnia 2013 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 mara 2013 roku w sprawie kas rejestrujących jest pozytywna. Ten akt prawny ma na celu uporządkowanie systemu rejestracji sprzedaży towarów i usług przez uszczegółowienie zastosowanych stawek VAT na poszczególne towary i usługi. Wydaje się, że celem Ministerstwa Finansów było to, by sprzedawca określił najważniejsze właściwości, które przyporządkowują produktowi stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozporządzenie jest jasne i czytelne.

Ja jednak wciąż zadaję sobie kilka pytań... co będzie gdy...

 • zmieni się stawka podatku VAT na daną usługę lub towar?
 • sprzedawca uzyska zaliczkę?
 • nabywca dokona zwrotu towarów?
 • sprzedaż nastąpi na raty?
 • rozliczenie następuje w formie bezgotówkowej?
 • gdy w innym sposób udokumentuje się sprzedaż z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej...

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »