A A A
drukuj

Ile Polak zapłaci za zagraniczne leczenie?

Data publikacji: 2019.11.27 godz. 15:30
OCENA
5.0/5

Karta EKUZ nie gwarantuje refundacji wszystkich kosztów leczenia w krajach UE/EFTA. Sprawdzamy, jakie koszty usług medycznych może ponieść osoba ubezpieczona przez NFZ i leczona poza granicami kraju.

Fot: Karta EKUZ nie zawsze wystarczy za granicą.

Ułatwienia dla Polaków wyjeżdzających za granicę są jedną z dużych zalet przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej. Warto zdawać sobie sprawę, że wspomniane ułatwienia dotyczą nie tylko łatwego przekraczania granic. Spore znaczenie mają również przepisy, które zobowiązują państwa członkowskie do traktowania osób posiadających kartę EKUZ tak samo, jak własnych pacjentów. Polska również uczestniczy w tym systemie unijnej opieki zdrowotnej i dlatego musi leczyć cudzoziemców okazujących Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego identycznie, jak osoby ubezpieczone przez NFZ. Wyjeżdzający za granicę posiadacze wspomnianej karty, powinni zdawać sobie sprawę, że nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będą mieli gwarancję darmowego leczenia typowych schorzeń. Niektóre państwa UE/EFTA mogą wymagać od Polaka dopłat do kosztów publicznego leczenia (na takich samych zasadach jak od miejscowych pacjentów). W ramach kolejnego artykułu z cyklu „Poznaj swoje prawa” postanowiliśmy sprawdzić, ile Polak może zapłacić za zagraniczne leczenie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W ramach prywatnej służby zdrowia zapłacimy 100% stawki
Poniższe, bardzo obszerne zestawienie prezentuje informacje o najważniejszych kosztach leczenia, które w wybranych krajach UE/EFTA musi ponieść osoba ubezpieczona przez NFZ i posiadająca kartę EKUZ. Warto jednak nadmienić, że ta tabela obejmująca państwa często odwiedzane przez Polaków będzie przydatna wtedy, gdy pacjent za granicą wybiera usługi publicznej służby zdrowia. Skorzystanie z prywatnych przychodni, gabinetów lekarskich oraz klinik w innym kraju UE/EFTA, niestety będzie skutkowało koniecznością poniesienia przez pacjenta 100% kosztów leczenia (naliczanych wedle komercyjnej stawki). To bardzo ważna kwestia, ponieważ w niektórych miejscach często odwiedzanych przez Polaków (np. kurortach turystycznych), o wiele łatwiej jest znaleźć prywatną opiekę medyczną.

Osoba ponosząca koszty prywatnego leczenia na terenie krajów UE lub EFTA (z wyjątkiem Szwajcarii) i posiadająca jednocześnie prawo do świadczeń z NFZ-u, może później starać się o zwrot wydatków na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W tym celu trzeba złożyć wniosek do wojewódzkiego oddziału NFZ przed upływem 6 miesięcy od daty wystawienia rachunku za zagraniczne leczenie.
Dowiedz się więcej o zwrocie zagranicznych kosztów leczenia »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Leczenie szpitalne jest odpłatne np. w Niemczech oraz Austrii
Po wyjaśnieniu sytuacji związanej z refundacją kosztów prywatnych usług medycznych za granicą, można powrócić do informacji zaprezentowanych w poniższej tabeli. To zestawienie informuje, że nawet posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego musi zapłacić za wiele świadczeń medycznych wykonywanych w ramach publicznej służby zdrowia krajów UE/EFTA. Przykład stanowią koszty leczenia stomatologicznego, które zwykle jest całkowicie lub częściowo odpłatne na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Ewentualne zwolnienia z obowiązku płatności na rzecz „publicznego” dentysty mogą dotyczyć jedynie podstawowych usług albo leczenia dzieci.

Nierefundowane koszty leczenia w wybranych krajach Europy (UE/EFTA)*
Nazwa kraju Przykłady kosztów, które poniesie posiadacz karty EKUZ podczas leczenia w danym kraju
(system publicznej opieki medycznej)
Austria
 • Pacjent musi zapłacić za każdy dzień pobytu w szpitalu (stawka od 12,00 euro do 20,10 euro).
  Limit odpłatności wynosi 28 dni hospitalizacji rocznie.
 • Leczenie przez dentystę jest częściowo odpłatne.
 • Pacjent pokrywa koszty ratownictwa górskiego.
Belgia
 • Pacjent pokrywa 20% - 40% kosztu usług lekarza pierwszego kontaktu i 40% - 70%
  kosztów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 • Pacjent musi płacić za każdy dzień pobytu w szpitalu
  (pierwszy dzień - 42,58 euro, kolejne dni - dorośli 15,39 euro, dzieci 5,44 euro).
 • Dodatkowo pobierana jest dzienna opłata za leki - 0,62 euro.
Bułgaria
 • Pacjent musi zapłacić za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata: 5,80 lwa bułgarskiego).
  Limit odpłatności wynosi 10 dni hospitalizacji rocznie.
  Opłata nie dotyczy osób niepełnoletnich i kobiet w ciąży.
 • Leczenie przez dentystę jest częściowo odpłatne.
Chorwacja
 • Pacjent musi pokryć 20% kosztów pobytu w szpitalu (do 2000 kun chorwackich).
 • Leczenie przez dentystę jest częściowo odpłatne.
Czechy
 • Za leczenie w ambulatorium lub nagłą pomoc dentysty trzeba zapłacić 90 CZK.
 • Leczenie przez dentystę jest częściowo odpłatne.ü  Pacjent pokrywa koszty ratownictwa górskiego.
Dania
 • Pacjent ponosi 35% - 100% kosztów leczenia stomatologicznego.
Francja
 • Pacjent zwykle pokrywa część kosztów wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (około 30% kosztów)
  oraz hospitalizacji (do 20% kosztów). 
Grecja
 • Pacjent pokrywa do 30% kosztów leczenia w prywatnym szpitalu posiadającym
  kontrakt z systemem publicznej służby zdrowia.
Hiszpania
 • Leczenie przez dentystę jest całkowicie odpłatne.
Holandia
 • Leczenie dorosłych przez dentystę jest częściowo odpłatne.
Irlandia
 • Leczenie przez dentystę jest całkowicie odpłatne.
Niemcy
 • Pacjent płaci za każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna stawka wynosi 10 euro).
  Limit odpłatności to 28 dni hospitalizacji rocznie.
Norwegia
 • Pacjent płaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
  (ryczałt: 141 NOK - 490 NOK).
 • Leczenie przez dentystę jest całkowicie odpłatne.
Portugalia
 • Pacjent płaci za wizytę u lekarza (5 euro - 10 euro). Z opłaty są zwolnione dzieci i kobiety w ciąży.
 • Odpłatność za pobyt w szpitalu (10,35 euro - 20,65 euro) obowiązuje w stanach nagłych.
Słowacja
 • Pacjent płaci za pomoc na pogotowiu (2 euro lub 10 euro).
 • Leczenie przez dentystę jest częściowo odpłatne.
 • Za akcję pogotowia górskiego w całości płaci poszkodowany.
Szwajcaria
 • Pacjent płaci za pierwsze skorzystanie z publicznej opieki zdrowotnej
  (dorośli - 92 CHF za korzystanie przez dalsze 30 dni,
  małoletni - 33 CHF za 30 dni).
 • Dodatkowa opłata (15 CHF) jest pobierana za każdy dzień hospitalizacji.
  Za pobyt w szpitalu nie płacą rodzice małych dzieci,
  ciężarne kobiety oraz uczniowie/studenci w wieku do 25 lat.
 • Akcja pogotowia górskiego jest częściowo odpłatna.
Szwecja
 • Pacjent płaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
  (100 SEK - 450 SEK)
 • dzień pobytu w szpitalu (80 SEK)
 • oraz wizytę w ambulatorium (ok. 250 SEK). 
 • Leczenie przez dentystę jest częściowo odpłatne.
Węgry
 • Leczenie przez dentystę jest częściowo odpłatne.
Wlk. Brytania
 • Leczenie przez dentystę jest częściowo odpłatne.
Włochy
 • Pacjent płaci za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu (do 36,15 euro)
  i leczenie ambulatoryjne (częściowa odpłatność).
 • Leczenie przez dentystę jest całkowicie odpłatne.

Niektóre spośród analizowanych krajów naliczają również dzienne opłaty za pobyt w publicznym szpitalu. Przykład stanowią takie państwa jak Austria, Belgia, Niemcy, Szwecja oraz Szwajcaria. Przykładowo za naszą zachodnią granicą pobyt w publicznym szpitalu kosztuje 10 euro dziennie (do 280 euro/rok). Dzienne opłaty mogą być nieprzyjemnym zaskoczeniem dla przybyszy z Polski. Zwykle są oni przyzwyczajeni do tego, że publiczna hospitalizacja jest zupełnie bezpłatna. Podobna sytuacja dotyczy również wizyty na pogotowiu ratunkowym, ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz porady lekarza pierwszego kontaktu. Niemało za takie usługi zapłaci np. posiadacz karty EKUZ przebywający w Szwecji (wizyta u lekarza lub ambulatoryjna opieka specjalistyczna - od 100 SEK do 450 SEK, wizyta w ambulatorium - ok. 250 SEK).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Inny kraj nie pokryje naprawdę dużych kosztów medycznych
W świetle wcześniej prezentowanych informacji, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaje się niewystarczającym zabezpieczeniem dla Polaka wyjeżdzającego za granicę. Jak widać, taka karta nie pokryje kosztów leczenia zagranicznego, które bywają całkiem spore (np. rachunku za wizytę u dentysty w Hiszpanii). Co więcej, EKUZ nie działa w wielu krajach, do których dość często wyjeżdżają Polacy. Jako przykład można podać Egipt oraz Turcję.

Trzeba także podkreślić, że nawet państwa UE i EFTA respektujące Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego odmawiają pokrycia pewnych kosztów, które są naprawdę duże. Przykład stanowią koszty akcji ratowniczej w górach (m.in. na terenie Austrii i Słowacji), koszty transportu ciężko chorego Polaka do kraju oraz koszty przewozu zwłok zmarłego do ojczyzny. Takie koszty mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pewne szanse na refundację przez NFZ występują tylko w przypadku kosztów transportu medycznego do Polski. Właśnie dlatego przed wyjazdem za granicę trzeba zakupić polisę pokrywającą wszystkie koszty transportowe. Narciarzom oraz snowboardzistom bardzo przyda się też refundacja kosztów akcji ratowniczej.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »