A A A
drukuj

Jak bardzo wzrośnie minimalne wynagrodzenie w 2019 roku?

Data publikacji: 2018.10.09 godz. 11:34

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.8/5

Wiemy już, ile będzie wynosiło najniższe wynagrodzenie w 2019 r. Warto porównać wzrost „najniższej krajowej” z poprzednimi latami.

Fot: Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

Minimalne wynagrodzenie to kontrowersyjny temat, a negocjacje dotyczące jego wzrostu w kolejnych latach, zawsze są pełne sporów. To wynika z rozbieżnych interesów związków zawodowych oraz pracodawców. Wspomniane interesy musi pogodzić rząd, który ostatecznie decyduje o wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników etatowych. Wiadomo już, ile taka najniższa płaca wyniesie w 2019 r. Rząd podał również minimalną stawkę godzinową obowiązującą od stycznia do grudnia 2019 r. W nawiązaniu do podwyżek minimalnych wynagrodzeń postanowiliśmy sprawdzić, jak te graniczne stawki rosły przez poprzednie lata. Szczególnie ciekawie wygląda porównanie wzrostów „najniższej krajowej” z poziomem inflacji.

Stawka godzinowa z początkiem roku też wzrośnie o 7%
Analizę dotyczącą poziomu „najniższej krajowej” warto rozpocząć od informacji, która najbardziej interesuje wszystkich słabo wynagradzanych pracowników. Chodzi oczywiście o wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. Wedle ustaleń rządu, taka najniższa płaca zwiększy się z 2100 zł brutto (2018 r.) do 2250 zł brutto (2019 r.). Jeżeli chodzi o wynagrodzenie wypłacane „na rękę” (netto), to analogiczny wzrost wyniesie około 104 zł (zmiana z 1530 zł do 1634 zł). Wspomniana podwyżka będzie miała znaczenie przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych w mniejszych miastach oraz na wsi. Presja płacowa na terenie dużych miast (związana z brakiem pracowników) sprawiła, że w takich ośrodkach miejskich coraz mniej osób pracuje za minimalną stawkę przewidzianą przez prawo.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Zgodnie z decyzją rządu, proporcjonalna podwyżka ma dotyczyć również minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia za pracę. Ten płacowy wskaźnik wzrośnie z 13,70 zł brutto/godzinę (2018 r.) do 14,70 zł brutto/godzinę. Warto podkreślić, że minimalny poziom godzinowej płacy po raz pierwszy został wprowadzony w styczniu 2017 r. Wtedy taki limit wynosił 13,00 zł brutto za godzinę pracy. Co ważne, najniższa godzinowa stawka zawsze musi rosnąć proporcjonalnie do minimalnego wynagrodzenia „etatowców” (+7% w 2019 r.). W przeciwnym razie, wśród pracodawców mogłaby się pojawić pokusa do preferowania umów cywilnoprawnych zamiast umowy o pracę.

Wzrost minimalnej płacy w 2019 roku będzie dość duży
Informacje dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku, ciekawie przedstawiają się na tle danych z poprzednich lat. Eksperci eBroker.pl pokusili się o przygotowanie poniższego zestawienia, w którym można sprawdzić zmiany minimalnej płacy począwszy od 2003 roku. Tabela prezentuje również roczne podwyżki „najniższej krajowej” oraz konfrontuje takie wzrosty z poziomem inflacji dotyczącej cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI). Warto nadmienić, że minimalne stawki wynagrodzenia z poniższej tabeli są prezentowane w ujęciu brutto i dotyczą podstawowego limitu. To drugie zastrzeżenie jest ważne, bo przez dłuższy czas w Polsce obowiązywały przepisy pozwalające na zatrudnienie pracownika w pierwszym roku za 80% minimalnego wynagrodzenia. Taką zasadę stosowano w latach 2006 - 2016. Wcześniej (do końca 2005 r.) możliwe było wynagradzanie pracowników etatowych na poziomie 80% „najniższej krajowej” (w pierwszym roku pracy) oraz 90% „najniższej krajowej” (w drugim roku pracy).

Zmiany minimalnego wynagrodzenia na tle inflacji (2003 r. - 2019 r.)
Rok Wysokość minimalnego wynagrodzenia
(ujęcie brutto, stawka podstawowa)
Zmiana minimalnego wynagrodzenia
względem poprzedniego roku
Poziom inflacji CPI
w danym roku
2003 r. 800,00 zł - +0,8%
2004 r. 824,00 zł +3,0% +3,5%
2005 r. 849,00 zł +3,0% +2,1%
2006 r. 899,10 zł +5,9% +1,0%
2007 r. 936,00 zł +4,1% +2,5%
2008 r. 1 126,00 zł +20,3% +4,2%
2009 r. 1 276,00 zł +13,3% +3,5%
2010 r. 1 317,00 zł +3,2% +2,6%
2011 r. 1 386,00 zł +5,2% +4,3%
2012 r. 1 500,00 zł +8,2% +3,7%
2013 r. 1 600,00 zł +6,7% +0,9%
2014 r. 1 680,00 zł +5,0% +0,0%
2015 r. 1 750,00 zł +4,2% -0,9%
2016 r. 1 850,00 zł +5,7% -0,6%
2017 r. 2 000,00 zł +8,1% +2,0%
2018 r. 2 100,00 zł +5,0% brak danych
2019 r. 2 250,00 zł +7,1% brak danych

Dane z powyższej tabeli wskazują, że wzrost najniższego wynagrodzenia przewidziany w 2019 roku, prezentuje się dość dobrze na tle poprzednich lat. Jest on nieco niższy (+7,1%) od wartości dotyczącej 2017 r. (+8,1%), ale znacząco przewyższa wynik z 2018 r. (+5,0%). Najgorzej wynagradzani pracownicy zapewne chcieliby, żeby roczne wzrosty „najniższej krajowej” były tak duże jak w 2008 r. (20,3%) oraz 2009 r. (13,3%). Szanse na takie zmiany wydają się jednak niewielkie, bo pracodawcy mocno narzekają na presję płacową spowodowaną deficytem siły roboczej. Warto również pamiętać, że w 2008 r. inflacja (+4,2%) była znacznie wyższa niż obecnie. Można oczekiwać, że 2018 r. zakończy się wzrostem cen na poziomie około 2,0%. Poziom inflacji w 2019 r. też powinien być znacznie mniejszy od zaplanowanej podwyżki „najniższej krajowej” (+7,1%).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Kwestia inflacji jest bardzo ważna, bo wzrosty cen dóbr i usług konsumpcyjnych częściowo skompensowały ogromny wzrost płacy minimalnej od 2003 r. (800 zł brutto) do 2019 r. (2250 zł brutto). Pocieszające jest to, że w każdym analizowanym roku (poza 2004 r.) podwyżka „najniższej krajowej” była większa niż wzrost cen obliczany przez GUS. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sumaryczne zmiany, to okaże się, że od 2003 r. do 2018 r. najniższe wynagrodzenie zwiększyło się o 162,5%. Łączna (skumulowana) inflacja dla lat 2003 - 2018 wyniosła natomiast 33,8%. Ten wynik potwierdza, że długookresowe podwyżki minimalnego wynagrodzenia okazały się znacznie większe od poziomu inflacji.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »