A A A
drukuj

Jaki może być maksymalny wiek kredytobiorcy?

Data publikacji: 2019.08.26 godz. 12:08
OCENA
5,0/5

Przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych pod uwagę brane jest wiele kwestii, związanych przede wszystkim z wysokością zdolności kredytowej oraz jakością historii kredytowania w BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Jednak dla banków znaczenie ma również i to, ile lat ma najstarszy kredytobiorca.

Fot: Gdzie pożyczą gotówkę nawet 75- latkowi?

Maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie całkowitej spłaty kredytu może wynieść od 67 do nawet 80 lat. 

Wiek kluczowy
Kredyty, zwłaszcza hipoteczne, mogą być zobowiązaniami długoterminowymi. Spłaca się je w perspektywie 20, 25 czy nawet 30 lat. Dlatego bank przy analizowaniu wniosku kredytowego klienta sprawdzi, ile ma on lat. Jeśli na koniec okresu kredytowania okaże się, że klient będzie już w podeszłym wieku, jest to dodatkowe ryzyko dla banku, ponieważ może nie dożyć końca spłaty zobowiązania finansowego. Z tego względu banki ustanawiają górne limity wieku kredytobiorcy.
Dolna granica także istnieje, choć zwykle wynosi ona po prostu 18 lat. Wówczas w Polsce obywatel osiąga pełnoletniość i nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego względu ma prawo zaciągnąć zobowiązania i nabywać prawa.

Maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu
W większości przypadków banki nie udzielą kredytu, jeśli w momencie zakończenia spłaty zobowiązania wiek najstarszego kredytobiorcy będzie wynosił więcej niż 70 lat. Wynika to z tego, że po przejściu na emeryturę kredytobiorca może doświadczyć zmniejszenia wysokości bieżących, miesięcznych dochodów i nie będzie w stanie spłacać dalej takich samych rat kapitałowo-odsetkowych. Jednak czasami banki pozwalają spłacać kredyt do 80. roku życia i dłużej. To nierygorystyczne podejście do kwestii wieku kredytobiorcy w dniu spłaty kredytu, które wynika najczęściej z ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty, m.in. hipoteki oraz z dołączenia do wniosku kredytowego dodatkowych osób.
Granica wieku na poziomie 80 lat przy spłacie kredytu dla najstarszego kredytobiorcy z wniosku kredytowego jest właściwa dla Alior Banku i Banku Pocztowego.
Nieco mniejszy, bo 75-letni może być kredytobiorca przy spłacie ostatniej raty kredytu w bankach:

Granica wieku na poziomie 70 lat obowiązuje zaś w:

Najniższy pułap wiekowy dotyczy Pekao Banku Hipotecznego i mBanku - tam kredytobiorca nie może być na koniec spłaty kredytu starszy niż 67 lat.
Niekiedy banki przychylają się do wniosku klienta o wydłużenie standardowej granicy wieku i podchodzą do tej kwestii indywidualnie. Jednak obowiązkowe zawsze staje się ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji ubezpieczenia na życie na bank.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »