A A A
drukuj

Które fundusze zarobiły najwięcej w 2013 roku?

Data publikacji: 2014.02.06 godz. 11:46

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.4/5

Od połowy 2013 r. inwestycje w fundusze cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wielu Polaków zaczyna postrzegać ofertę Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) jako alternatywę dla mało zyskownych lokat. Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa powinny przeanalizować wyniki, które w minionym roku uzyskały najlepsze fundusze.

"summary"> Chcesz zacząć inwestować na giełdzie? Załóż rachunek maklerski i zarabiaj

Inwestycje na krajowym rynku były bardziej zyskowne ...

Poniższa tabela zawiera informacje na temat wyników dwudziestu funduszy inwestycyjnych (akcyjnych, mieszanych, obligacyjnych i pieniężnych). Do każdej kategorii zakwalifikowano pięć funduszy, które w 2013 roku cechowały się najwyższą stopą zwrotu.

Na wstępie warto zwrócić uwagę, że tylko dwa uwzględnione fundusze inwestowały poza granicami kraju. W 2013 r. wyższe zyski mogły osiągnąć osoby kupujące „krajowe” jednostki uczestnictwa.

Najbardziej rentowne fundusze inwestycyjne od 28 grudnia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r. wygenerowały stopę zwrotu na poziomie 36% - 41%. Osoby analizujące ich wyniki powinny również sprawdzić poziom wskaźnika Sharpe’a. Wysoka wartość wspomnianego wskaźnika oznacza, że fundusz cechuje się lepszą relacją pomiędzy osiągniętym zyskiem i poziomem ryzyka (mierzonego odchyleniem standardowym notowań).

W poszczególnych kategoriach funduszy na szczególną uwagę zasługuje:

  • INVESTOR Top 25 Małych Spółek FIO (f. akcyjny)
  • NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek (f. akcyjny)
  • NOBLE FUND Mieszany (f. mieszany)
  • QUERCUS Selektywny (f. mieszany)
  • SKARBIEC Lokacyjny (f. obligacyjny)
  • AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych (f. obligacyjny)
  • AVIVA Papierów Nieskarbowych (f. pieniężny)
  • UNIWIBID Plus (f. pieniężny)

Każda z wymienionych propozycji TFI w 2013 r. wyróżniała się najwyższą rentownością albo najlepszym stosunkiem pomiędzy stopą zysków i ryzykiem (patrz wskaźnik Sharpe’a).

Prezentacja funduszy inwestycyjnych, które w 2013 roku osiągnęły najwyższe stopy zwrotu
Kategoria: wszystkie fundusze akcyjne (krajowe i zagraniczne)
Pozycja (według malejącej stopy zwrotu) Nazwa funduszu   Region inwestowania Stopa zwrotu od 28.12.2012 r. do 30.12.2013 r.  (więcej = lepiej)  Odchylenie standardowe dla notowań z 2013 r.  (mniej = lepiej) Wskaźnik Sharpe’a   (więcej = lepiej)
1 INVESTOR Top 25 Małych Spółek FIO Polska 41,23% 3,38% 1,00
2 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek Polska 40,19% 3,86% 0,90
3 NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek  Polska 38,95% 3,32% 0,99
4 ALLIANZ MiŚ Spółek  Polska 38,50% 4,21% 0,78
5 KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO Polska 36,17% 4,07% 0,81
Kategoria: wszystkie fundusze mieszane (krajowe i zagraniczne)
1 NOBLE FUND Mieszany  Polska 18,23% 2,87% 0,71
2 QUERCUS Selektywny  Polska 15,63% 0,85% 1,62
3 INVESTOR Zrównoważony FIO Polska 15,56% 2,71% 0,55
4 AVIVA Aktywnej Alokacji Rynki zagraniczne 14,79% 2,46% 0,51
5 NOBLE FUND Stab. Wzrostu Plus  Polska 13,81% 2,33% 0,52
Kategoria: wszystkie fundusze obligacyjne (krajowe i zagraniczne)
1 SKARBIEC Lokacyjny  Rynki zagraniczne 6,20% 1,01% 0,55
2 IPOPEMA Obligacji kat. A Polska 5,55% 0,70% 0,56
3 AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych  Polska 5,37% 0,50% 0,94
4 IPOPEMA Obligacji kat. B   Polska 5,29% 0,70% 0,53
5 AVIVA Obligacji Dynamicznych Polska 5,25% 1,86% 0,25
Kategoria: wszystkie fundusze rynku pieniężnego (krajowe i zagraniczne)
1 AVIVA Papierów Nieskarbowych Polska 6,16% 0,39% 1,36
2 OPEN Pieniężny Polska 5,40% 0,34% 1,29
3 UNIWIBID Plus  Polska 5,01% 0,15% 2,80
4 SUPERFUND SFIO Płynnościowy Polska 4,83% 0,38% 1,08
5 UNIKorona Pieniężny Polska 4,55% 0,58% 0,76

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »