A A A
drukuj

OC dla młodych kierowców – jak na nim zaoszczędzić?

Data publikacji: 2019.12.09 godz. 11:26
OCENA
5.0/5

OC to popularne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wykupywane obowiązkowo przez wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Składki na ubezpieczenie OC są wyliczane przez towarzystwa ubezpieczeniowe z wykorzystaniem różnych kryteriów. Jednym z nich jest wiek kierowcy. Młodzi właściciele samochodów mogą być obciążeni zwyżką na OC. Jak jej uniknąć i zaoszczędzić na wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia?

Fot: OC samochodu - jak zaoszczędzić?

Młody kierowca, który ubezpiecza w ramach OC swoje auto, musi liczyć się z prawdopodobieństwem nałożenia na niego zwyżki ubezpieczeniowej. Może jej uniknąć np. przy wpisaniu do dowodu rejestracyjnego pojazdu drugiego współwłaściciela, któremu przysługują wysokie zniżki na OC za bezszkodową jazdę. 

Czym jest ubezpieczenie OC komunikacyjne?
Wszystkie warunki dotyczące zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla kierowców zawarte zostały w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W art. 23. tego aktu prawnego ustawodawca określa, że posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, które chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód powstałych w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczenie jest zawierane na okres 12 miesięcy.
Zgodnie z ustawą wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące komunikacyjne ubezpieczenie OC muszą zapewniać swoim klientom ten sam zakres ubezpieczenia i takie same minimalne sumy gwarancyjne. Obecnie nie mogą one być niższe niż równowartość w złotych:

• 5 210 tys. euro w przypadku szkód na osobie, na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych,
• 1 050 tys. euro w przypadku szkód w mieniu, na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych.

Sprawdź aktualne oferty ubezpieczeń na Rankomat.pl »

Niemniej, każde towarzystwo ubezpieczeniowe może w indywidualny sposób szacować wysokość składki ubezpieczeniowej dla klientów. Dlatego też ten sam kierowca może uzyskać różne oferty ubezpieczenia OC od ubezpieczycieli. Młodzi kierowcy pod tym względem mają trudniej, ponieważ firmy ubezpieczeniowe uznają ich za ryzykownych i nakładają często zwyżkę ubezpieczeniową.

Sposoby na tanie OC dla młodych kierowców
Powszechnie stosowanym sposobem na zaoszczędzenie na OC dla młodych kierowców jest wpisanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu drugiego współwłaściciela, który dysponuje wysokimi zniżkami na OC, rzędu nawet 60-70 proc. Dzięki temu ubezpieczyciel przy szacowaniu wysokości składki na OC dla młodego kierowcy weźmie pod uwagę wysokość zniżek drugiego współwłaściciela.
Alternatywą dla obniżenia składki na ubezpieczenia OC dla młodych kierowców jest skorzystanie z licznych zniżek marketingowych, na przykład z tytułu wykupienia OC przez internet, bez osobistej obsługi klienta, czy w firmie ubezpieczeniowej, w której klient ma już zawarte umowy ubezpieczeniowe innego rodzaju. Na OC zaoszczędzi młody kierowca, jeśli zapłaci całą składkę ubezpieczeniową jednorazowo. Przy płatności ratalnej będzie ona wyższa.
Oblicz składkę dla siebie »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »