A A A
drukuj

Pilne: W 2019 r. komornicy będą działać inaczej...

Data publikacji: 2018.12.03 godz. 13:03

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
2.7/5

Wraz z początkiem 2019 r. wejdą w życie bardzo ważne zmiany dotyczące zasad działania komorników sądowych. Tłumaczymy, jak te zmiany wpłyną na życie dłużników borykających się z egzekucją długu.

Fot: Od nowego roku zmiany w egzekucji komorniczej.

Osoby zainteresowane przepisami dotyczącymi egzekucji długów mogą pamiętać, że w marcu oraz kwietniu 2018 r. Prezydent podpisał dwie ważne ustawy. Te akty prawne zmienią zasady pracy komorników oraz wysokość pobieranego przez nich wynagrodzenia. Zmiany dotyczące działalności komorników, które formalnie uchwalono wiosną 2018 roku, mają wejść w życie dopiero 1 stycznia 2019 r. Tak długi okres pomiędzy publikacją dwóch ustaw oraz rozpoczęciem ich obowiązywania został ustalony, aby dać komornikom czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Osoby wykonujące zawód komornika raczej nie będą zadowolone z wielu zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Więcej powodów do zadowolenia mogą mieć dłużnicy.

Nowa ustawa zapewni lepszy nadzór nad komornikami
Warto doprecyzować, że wspomniane już wcześniej dwie ustawy dotyczące działalności komorników to ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawa z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Pierwszy z tych aktów prawnych reguluje głównie kwestie uprawnień komorników oraz nadzoru nad ich działalnością. Ustawa o kosztach komorniczych określa natomiast poziom wynagrodzenia komorników sądowych. W tym kontekście trzeba przypomnieć, że zapłata dla komornika (za jego usługi) powiększa wysokość zobowiązań dłużnika. Zgodnie z artykułem 770 kodeksu postępowania cywilnego, to dłużnik ostatecznie ponosi koszt wynagrodzenia dla komornika (nawet jeśli wierzyciel wpłacił zaliczkę z tego tytułu). Opisywana zasada nie zmieni się od 1 stycznia 2019 r.
Przyszłoroczne zmiany będą natomiast dotyczyć wielu aspektów działalności komorników. Przede wszystkim zostanie zmieniony system nadzoru nad komornikami, a Minister Sprawiedliwości zyska nowe uprawnienia nadzorcze. Wspomniany minister będzie mógł z urzędu podjąć działania zmierzające do zawieszenia komornika i późniejszego usunięcia takiej osoby z zajmowanego stanowiska (w razie rażącego naruszenia przepisów). Nowe uprawnienia nadzorcze względem komorników zyskają też prezesi sądów rejonowych. Przykładem jest możliwość zawieszenia komornika na 30 dni i wnioskowania do ministerstwa o jego odwołanie.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Siedemdziesięciolatek nie będzie już teraz komornikiem
Kolejna ważna zmiana ma polegać na wprowadzeniu wymogu dla komorników dotyczącego wyższego wykształcenia prawniczego. Dojdzie też do zawężenia zakresu wieku, w którym można prowadzić czynności komornicze (obecnie: 26 lat - 70 lat, od 1 stycznia 2019 roku: 28 lat - 65 lat). Przepisy obowiązujące od początku 2019 roku, dwukrotnie zwiększają również częstotliwość regularnych kontroli kancelarii komorniczych, rozszerzają zakres odpowiedzialności komorników i uniemożliwiają delegowanie asesorów do wykonywania niektórych zadań. Ministerstwo Sprawiedliwości obiecuje również przyspieszenie postępowań dyscyplinarnych dotyczących komorników. Ważną kwestią są też regulacje, które obligują komornika do działalności głównie w jego rewirze. Takie przepisy mają zapobiec wybieraniu przez komorników tylko najbardziej atrakcyjnych spraw (pod względem spodziewanej łatwości egzekucji lub wysokości wynagrodzenia).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Nagranie i formularz dla dłużnika to dwie inne nowości

W kontekście przyszłorocznych zmian dotyczących komorników, krajowe media dość często informowały o tym, że działania egzekucyjne mają być nagrywane. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na wdrożenie właśnie takiego rozwiązania, które ma pomóc w rozstrzyganiu spornych sytuacji. Nowa ustawa o komornikach sądowych wprowadza odpowiednie zmiany do kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Wedle przepisów KPC, nagrywane kamerą mają być między innymi następujące czynności: zajęcie ruchomości, opróżnianie pomieszczeń, przymusowe otwarcie pomieszczenia, oględziny nieruchomości oraz licytacja przedmiotów należących do dłużnika.
Następna ważna nowość polega na obowiązku przekazywania dłużnikowi specjalnego formularza skargi. Taki dokument służący do ewentualnego wyrażania skarg dotyczących komornika, będzie musiał zostać przekazany przed dokonaniem pierwszej czynności komorniczej.
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się jak zmienią się stawki za egzekucje »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »