A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Cudzoziemiec może otrzymać dopłatę do mieszkania?

Data publikacji: 2019.05.06 godz. 12:40

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
2.6/5

Osoby żyjące w naszym kraju, mogą liczyć na różne świadczenia o charakterze mieszkaniowym. Taka pomoc jest adresowana nie tylko do obywateli polskich.

Fot: Dopłaty do mieszań dla cudzoziemców.

Przez długi czas (po II wojnie światowej), Polska była państwem bardzo jednolitym narodowościowo. Na terytorium naszego kraju mieszkały niemal wyłącznie osoby posiadające polskie obywatelstwo. Opisywana sytuacja zaczęła się zmieniać przez ostatnie 3 lata - 4 lata. W poszukiwaniu pracy i lepszego życia przyjechało do Polski wielu obywateli takich krajów jak na przykład Ukraina, Indie oraz Nepal. Wspomniane osoby dość często muszą zmagać się z trudnymi warunkami mieszkaniowymi i wysokim poziomem czynszów. Pewną receptą na takie problemy mogą być świadczenia mieszkaniowe. W ramach kolejnego artykułu z cyklu „Poznaj swoje prawa”, postanowiliśmy wytłumaczyć o jaką pomoc mieszkaniową mogą ubiegać się żyjący w Polsce cudzoziemcy. 

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny otrzyma także obcokrajowiec
Bardzo popularną formą pomocy mieszkaniowej w Polsce nadal są tzw. dodatki mieszkaniowe. Mowa o niewielkich świadczeniach posiadających średnią wartość około 200 zł miesięcznie, które pomagają niezamożnym osobom w pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem domu lub lokalu. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734) określa zasady przyznawania i wypłaty takiej pomocy. Co ważne, wspomniany akt prawny nie uzależnia prawa do dodatku mieszkaniowego od posiadania polskiego obywatelstwa. To oznacza, że o dodatek mieszkaniowy mogą wnioskować również obcokrajowcy (niezależnie od formy ich legalnego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej). Takie osoby w myśl obowiązujących przepisów muszą spełnić identyczne wymogi dotyczące dodatków mieszkaniowych, jak każdy polski obywatel. Pewna różnica wiąże się z kwestiami formalnymi. Mianowicie cudzoziemiec do potrzebnej dokumentacji będzie musiał załączyć również dokumenty potwierdzające jego prawo pobytu na terenie Polski. Warto wiedzieć, że cudzoziemiec posiadający prawo do legalnego pobytu w Polsce, może wnioskować również o tzw. zryczałtowany dodatek energetyczny. Takie dodatkowe świadczenie o niewielkiej wartości, pomaga w pokryciu kosztów związanych z rachunkami za prąd. Zasady funkcjonowania dodatku mieszkaniowego i energetycznego opisywaliśmy już wcześniej w ramach naszych poradników.
Przeczytaj więcej na eBroker.pl o zasadach dodatku mieszkaniowego »
Dowiedz się więcej od ekspertów eBroker.pl o dodatku energetycznym »

Obywatel innego kraju może wnioskować w Polsce o komunalny lokal
Warto wiedzieć, że obcokrajowcy legalnie przebywający na terenie Polski mają również prawo do korzystania z innej formy pomocy mieszkaniowej. Mowa o wynajmie mieszkań należących do gminy. W skali całego naszego kraju, wciąż brakuje około 150 000 - 200 000 takich lokali komunalnych. Istnieją jednak gminy, które mogą zaoferować swoim mieszkańcom możliwość wynajęcia komunalnego „M” bez konieczności czekania w bardzo długiej kolejce.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Prawo cudzoziemca do wnioskowania o lokal komunalny potwierdza ustawa o ochronie praw lokatorów (oficjalnie: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego). Wspomniany akt prawny nie uzależnia prawa do korzystania z lokalu komunalnego od polskiego obywatelstwa. Trzeba jednak pamiętać, że cudzoziemiec ubiegający się o najem gminnego mieszkania będzie musiał spełnić dokładnie takie same wymogi jak Polak (dotyczące np. braku prawa do innego lokum oraz odpowiednio niskich dochodów). Co ważne, prawo do wnioskowania o najem lokalu gminnego mają nawet osoby mieszkające na terenie danej gminy, ale nie posiadające tam zameldowania. Jeżeli gmina narzuca wymagania dotyczące najmu, które nie są zgodne z przepisami albo próbuje dyskryminować wnioskodawcę ze względu na jego narodowość, to można w tej sprawie złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Sprawdź kiedy i komu należy się mieszkanie socjalne od gminy »

Program Mieszkanie Plus (teoretycznie) będzie otwarty dla każdego …
W ramach podsumowania warto wspomnieć o programie Mieszkanie Plus, który również ma być otwarty dla cudzoziemców. Ze względu na bardzo wolne tempo realizacji wspomnianego programu, możliwość uczestniczenia w nim obcokrajowców na razie pozostaje swoistą ciekawostką. Być może w przyszłości większa liczba cudzoziemców będzie mogła skorzystać z „mieszkań plus”. Na razie (tzn. w II kw. 2019 r.) takich lokali wciąż jest bardzo mało w skali całego kraju. Podobna sytuacja dotyczy również dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Te dopłaty mają być dostępne między innymi dla obywateli krajów UE/EFTA i Szwajcarii oraz osób z innych państw, które są potrzebne na polskim rynku pracy. Problem polega na tym, że ofert najmu mieszkań z rządową dopłatą do czynszu wciąż jest bardzo mało. W kwietniu 2019 r. pierwsze dofinansowanie do czynszu mają otrzymać mieszkańcy Białej Podlaskiej.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »