A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Czy Ukrainiec potrzebuje polskiego prawa jazdy?

Data publikacji: 2019.04.29 godz. 11:40

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Coraz większa liczba Ukraińców jest zainteresowanych otrzymaniem polskiego prawa jazdy. Wyjaśniamy, jakie są zasady wydawania takiego dokumentu dla cudzoziemców.

Fot: Ukrainiec może prowadzić samochód w Polsce?

Trudno dokładnie określić, ilu emigrantów zarobkowych z Ukrainy oraz członków ich rodzin obecnie mieszka na terenie Polski. Wydaje się, że liczba takich osób znacząco przekracza jeden milion. Nie można się zatem dziwić, że kwestia wymiany ukraińskiego prawa jazdy na analogiczny dokument wydawany w Polsce, aktualnie wzbudza spore zainteresowanie. Warto zdawać sobie sprawę, że taka wymiana będzie obowiązkowa dla obywateli Ukrainy oraz innych obcokrajowców, którzy zamierzają w Polsce pozostać na dłużej. Z myślą o wspomnianych osobach, postanowiliśmy wyjaśnić zasady związane z uzyskaniem polskiego prawa jazdy. 

Ukraińcy znajdują się w lepszej sytuacji niż np. Hindusi
Obywatele Ukrainy zainteresowani uzyskaniem polskiego prawa jazdy, powinni zdawać sobie sprawę, że ich sytuacja jest dość korzystna. Wynika to z faktu, że Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka jako część składowa Związku Radzieckiego podpisała tzw. konwencję wiedeńską o ruchu drogowym. Wspomniana konwencja ujednolica pewne zasady związane z ruchem drogowym i reguluje kwestię wzajemnej akceptowalności praw jazdy. Ukraina jako państwo będące następcą prawnym Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, nadal pozostaje stroną konwencji wiedeńskiej. Właśnie dlatego Ukraińcy niemieszkający na terenie Polski, w czasie podróży po naszym kraju, mogą bez ograniczeń posługiwać się prawem jazdy wydanym w ich ojczyźnie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Dodatkowa korzyść związana z konwencją wiedeńską uwidacznia się wtedy, gdy Ukrainiec wnioskuje o polskie prawo jazdy. W takiej sytuacji, obywatele Ukrainy oraz innych państw będących stroną konwencji wiedeńskiej, nie muszą zdawać polskiego egzaminu teoretycznego (dotyczącego prawa jazdy). Warto wiedzieć, że konwencję wiedeńską o ruchu drogowym podpisało wiele krajów z różnych części globu (nawet tak egzotycznych jak np. Republika Środkowoafrykańska albo Niger). Stroną wspomnianej konwencji nie są np. Indie, co nieco komplikuje procedurę uzyskiwania prawa jazdy przez obywateli tego kraju pracujących i mieszkających na terenie Polski.

Wymiana prawa jazdy wiąże się z pobytem w Polsce …
Obywatel Ukrainy na podstawie konwencji wiedeńskiej może się posługiwać prawem jazdy wydanym w swojej ojczyźnie, dopóki nie uzyska prawa czasowego lub stałego pobytu na terenie Polski. Od momentu uzyskania jednego z tych praw, nalicza się półroczny termin, przed upływem którego Ukrainiec powinien załatwić sobie polskie prawo jazdy. Brak sfinalizowania tej sprawy w ciągu 6 miesięcy, oznacza przymusową przerwę w kierowaniu pojazdem na terenie Polski (ze względu na brak możliwości dalszego posługiwania się ukraińskim dokumentem). Właśnie dlatego obywatel Ukrainy powinien odpowiednio szybko złożyć wniosek o wydanie polskiego prawa jazdy. Wiele osób składa wspomniany wniosek zaraz po uzyskaniu prawa pobytu. To roztropne postępowanie, bo proces wymiany prawa jazdy (z ukraińskiego na polskie), czasem trwa nawet kilka tygodni. Ukrainiec musi znacznie dłużej niż Polak poczekać na wymianę prawa jazdy, bo polski urząd poprzez korespondencję ze swoim ukraińskim odpowiednikiem potwierdza uprawnienia danego kierowcy do kierowania pojazdami mechanicznymi. Taka przezorność polskich urzędników wynika z problemu, jakim są dość częste fałszerstwa ukraińskich praw jazdy.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Zamiana prawa jazdy na polskie nie będzie kosztowna
Ze względu na wspomniany już brak obowiązku zdawania egzaminu teoretycznego, zamiana prawa jazdy z ukraińskiego na polskie nie wydaje się szczególnie problematyczna. Taką sprawę trzeba załatwić w odpowiadającym miejscu zamieszkania Ukraińca wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu. Wyjątek stanowi Warszawa. Mieszkańcy stołecznego miasta (w tym również posiadający obywatelstwo inne niż polskie), muszą składać wnioski o wymianę prawa jazdy w odpowiednim terytorialnie urzędzie dzielnicy.
Warto zdawać sobie sprawę, że wypełniony wniosek o wymianę prawa jazdy nie wystarczy do załatwienia opisywanej sprawy. Oprócz tego polski urząd wymaga dodatkowych dokumentów. Chodzi o:

  • potwierdzenie przeprowadzenia badania przez lekarza posiadającego uprawnienia do oceny stanu zdrowia kierowców
  • paszport lub kartę pobytu
  • ksero ukraińskiego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula
  • kartę pobytu, zaświadczenie o zameldowaniu albo inny dokument potwierdzający zamieszkanie oraz zameldowanie na terenie Polski

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Do wymaganej dokumentacji, obywatel Ukrainy musi dołączyć również zdjęcie zgodne z urzędowymi warunkami. Nie można zapomnieć także o potwierdzeniu wniesienia opłaty urzędowej za wymianę prawa jazdy. Na szczęście wspomniana opłata nie jest wysoka. Wynosi ona dokładnie 100 zł oraz 50 groszy.
Osoby zamierzające wymienić ukraińskie prawo jazdy na polski odpowiednik, powinny pamiętać, że będą musiały oddać poprzedni dokument. Polski urząd odeśle prawo jazdy wydane na Ukrainie do tamtejszego urzędu. Nie stanowi to problemu, ponieważ prawo jazdy z Polski jest w pełni akceptowane podczas podróży po Ukrainie (zgodnie z postanowieniami konwencji wiedeńskiej).

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus