A A A
drukuj

Sprzedawca indywidualny też odpowiada za sprzedany towar

Data publikacji: 2017.09.12 godz. 15:42

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5,0/5

Nabywca wadliwego towaru ma do wyboru kilka różnych rozwiązań
W kodeksie cywilnym znajdziemy również zasady postępowania w sytuacji, gdy jedna ze stron prywatnej transakcji stwierdziła wadę zakupionej rzeczy. Przepisy KC przewidują kilka wariantów rozwiązania takiego problemu. Zgodnie z artykułem 560 kodeksu cywilnego, kupujący może zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny wadliwej rzeczy albo zwrotu pieniędzy za towar. W takiej sytuacji, prywatny sprzedawca uwalnia się od konieczności zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych utrudnień dla kupującego usunie wadę lub wymieni wadliwą rzecz na egzemplarz wolny od wad.
Prywatny sprzedawca nie może skorzystać z prawa do usunięcia wady rzeczy lub jej wymiany (zamiast zwrotu pieniędzy albo obniżenia ceny), jeżeli ten towar był już wcześniej wymieniany lub naprawiany. Identyczne ograniczenie dla prywatnego sprzedawcy występuje, jeżeli taka osoba wcześniej nie wywiązała się z obowiązku wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W takiej sytuacji, sprzedawca (na żądanie kupującego), od razu musi zwrócić pieniądze albo obniżyć cenę.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Warto wiedzieć, że w ramach prywatnej transakcji, kupujący może również domagać się wymiany rzeczy na egzemplarz wolny od wad albo usunięcia wady. Wówczas sprzedawca powinien wykonać odpowiednie czynności w rozsądnym czasie (bez niedogodności dla drugiej strony). Warto jednak wiedzieć, że sprzedawca ma prawo do odmówienia naprawy (usunięcia wady), jeżeli takie rozwiązanie byłoby niemożliwe albo wymagało nadmiernych kosztów w porównaniu z wymianą towaru na niewadliwy. Co ważne, roszczenie o naprawę rzeczy albo jej wymianę (na egzemplarz wolny od wad), w przypadku prywatnej sprzedaży przedawnia się w ciągu roku od stwierdzenia wady. Identyczny termin przedawnienia dotyczy roszczeń kupującego o obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy.
Warto również wspomnieć, że osoba kupująca (w ramach korzystania z rękojmi) jest zobowiązana na koszt prywatnego sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w umowie. Jeżeli takie miejsce zwrotu nie zostało określone, to daną rzecz trzeba dostarczyć do miejsca jej wydania.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »