A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Wracasz do ojczyzny? Dostaniesz zasiłek!

Data publikacji: 2016.07.14 godz. 16:01

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5.0/5

Uwaga: okres wypłaty zasiłku będzie zależał od sposobu rozwiązania umowy
W kontekście zasiłków dla byłych emigrantów warto również nadmienić, że takie świadczenia ze środków polskiego Funduszu Pracy przysługują niezależnie od okresu zatrudnienia poza granicami kraju. To wyjątek od ogólnej zasady, która stanowi, że osoba uprawniona do zasiłku, powinna opłacać składkę na Fundusz Pracy przynajmniej przez 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Chcesz sprawdzić, czy przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych z Polski? Kliknij »

Dla emigrantów mniej pomyślną informacją jest to, że sposób rozwiązania umowy z zagranicznym pracodawcą, wpływa na okres wypłaty zasiłku (z polskiego Funduszu Pracy). Wówczas stosuje się krajowe przepisy, które mówią, że wypłacanie zasiłku rozpoczyna się dopiero po 90 dniach od rejestracji w urzędzie pracy jeśli:

  • polski pracownik dobrowolnie wypowiedział umowę
  • umowa z zagranicznym pracodawcą została rozwiązana za porozumieniem stron

W wymienionych sytuacjach, wypłata zasiłku zostaje po prostu skrócona o trzy miesiące. Taka sankcja nie wystąpi, jeżeli utrata zatrudnienia była skutkiem wypowiedzenia umowy przez zagranicznego pracodawcę, wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania po upływie wcześniej ustalonego terminu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus