A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie becikowe?

Data publikacji: 2015.10.20 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
5,0/5

Dla samotnej i ubogiej matki przewidziano większe wsparcie …
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to kolejna forma pomocy, którą państwo przewidziało dla młodych rodziców. Opisywany dodatek przysługuje osobom, które już wcześniej spełniły warunki uzyskania zasiłku rodzinnego. Od wspomnianej zasady nie ma żadnych wyjątków. To bardzo istotna różnica w stosunku do becikowego.
Przeczytaj na eBroker.pl, kto może otrzymać zasiłek rodzinny »

Zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzyma matka, ojciec, opiekun prawny lub osoba występująca z wnioskiem o przysposobienie. To świadczenie przysługuje jeśli alimenty nie zostały zasądzone na wskutek:

  • śmierci drugiego z rodziców dziecka
  • oddalenia powództwa o ustalenie alimentów
  • niemożliwości identyfikacji ojca dziecka

Co ciekawe, opisywany dodatek może otrzymać również samo dziecko. Taka sytuacja jest dopuszczalna jeśli pełnoletnia i ucząca się osoba, utraciła obydwoje rodziców. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka można otrzymywać do końca nauki w szkole lub szkole wyższej (nie później niż do ukończenia 24 roku życia).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie jest wysoki. W roku zasiłkowym 2015/2016 (od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.), takie dodatkowe świadczenie wynosi 185 zł miesięcznie na każde dziecko. Łączny wymiar miesięcznej pomocy nie może jednak przekroczyć 370 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli wychowywane dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to opisywany dodatek wzrasta ze 185 zł/m-c do 265 zł/m-c. W takiej sytuacji na wszystkie dzieci można otrzymać nie więcej niż 530 zł miesięcznie.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje jeszcze jedną możliwość podwyższenia dodatku dla osób samotnie wychowujących dziecko. Jeżeli miesięczny dochód netto wnioskodawców nie przekracza połowy limitu uprawniającego do uzyskania zasiłku rodzinnego, to dodatek związany z samotnym wychowywaniem dziecka wzrasta o kolejne 50 zł (100 zł dla wszystkich dzieci). W związku z powyższym, maksymalny poziom opisywanego dodatku wynosi 630 zł/m-c (w roku zasiłkowym 2015/2016).

Komentarze

comments powered by Disqus