A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie dodatek pielęgnacyjny?

Data publikacji: 2015.11.17 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4,5/5

Nie można jednocześnie otrzymywać dodatku oraz zasiłku
Osoby niepobierające dodatku pielęgnacyjnego mogą wnioskować o zasiłek pielęgnacyjny w lokalnym ośrodku opieki społecznej. Przepisy nie przewidują możliwości otrzymywania obydwu świadczeń pielęgnacyjnych (dodatku oraz zasiłku). Dodatek pielęgnacyjny (208,17 zł/m-c) jest nieco wyższy od zasiłku pielęgnacyjnego (153,00 zł/m-c). Dlatego większość osób uprawnionych do obydwu tych świadczeń, wybiera pomoc wypłacaną przez ZUS. Dodatkowym argumentem jest to, że dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji, a wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie zmieniła się już od 2006 roku.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Warto również wiedzieć, że od 4 marca 2016 r. osoba uzyskująca jednocześnie dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny, otrzyma emeryturę lub rentę pomniejszoną o równowartość tego drugiego świadczenia.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia
  • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • niepełnosprawnemu, który ukończył 16 rok życia i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dodatkowo ta niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia)
  • osobie powyżej 75 roku życia

Na zasiłek pielęgnacyjny nie mogą liczyć osoby przebywające w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie. Organ uprawniony do wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego wyda negatywną decyzję również wtedy, gdy rodzina otrzymuje zagraniczne świadczenia opiekuńcze w związku z zaawansowanym wiekiem lub kalectwem swojego członka. Wyjątek od tej zasady, dotyczy jedynie zasiłków dla małoletnich dzieci oraz sytuacji, w których umowy międzynarodowe przewidują szczególne zasady wypłaty świadczeń.
Decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wypłatą omawianego świadczenia zajmuje się gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS), miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS) lub wydział świadczeń rodzinnych w urzędzie gminy. Odpowiedni wniosek trzeba złożyć w jednej z tych instytucji. Prócz tego dokumentu urząd wymaga m.in. orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku osób, które nabyły prawo do zasiłku ze względu na wiek, wspomniane orzeczenie nie jest potrzebne.

Komentarze

comments powered by Disqus