A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto może liczyć na pomoc opieki społecznej?

Data publikacji: 2016.04.18 godz. 12:56
OCENA
4,4/5

Najważniejsze formy pomocy to zasiłek stały, zasiłek okresowy i zasiłek celowy …
Ośrodki pomocy społecznej mają do wyboru sporo narzędzi i rozwiązań pomocowych. Jednak w praktyce najistotniejsze są trzy formy zasiłku:

  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy

Prawo do zasiłku stałego przysługuje samotnej osobie albo członkowi rodziny, jeżeli taki beneficjent jest pełnoletni i pozbawiony możliwości zarobkowania (np. ze względu na wiek, inwalidztwo lub chorobę). Zasiłek stały ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę i faktycznym dochodem netto danej osoby lub dochodem na członka rodziny. Wysokość opisywanego zasiłku waha się od 30 zł/m-c do 604 zł/m-c (górny limit dotyczy tylko samotnych beneficjentów). Zasiłku stałego nie można pobierać razem z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Beneficjent musi wybrać stały zasiłek albo jedno z wymienionych świadczeń.

Zobacz, kto może się starać o rentę socjalną »
Sprawdź, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne »
Dowiedz się, kiedy samotny rodzic może uzyskać specjalny dodatek »

Zasiłek okresowy przysługuje m.in. wnioskodawcom, którzy zmagają się ze skutkami niepełnosprawności, choroby i bezrobocia. Wysokość zasiłku okresowego wylicza się jako określoną część różnicy (od 50% do 100%) między kryterium dochodowym i dochodem samotnego beneficjenta/dochodem rodziny. Przyznawany zasiłek okresowy w ujęciu miesięcznym wynosi od 20 zł do 418 zł (górny limit dotyczy tylko samotnych beneficjentów).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Zasiłki celowe to najbardziej zróżnicowana grupa świadczeń wypłacanych przez MOPS-y i GOPS-y. Zgodnie z nazwą, opisywane zasiłki przyznaje się na określony cel oraz zaspokojenie konkretnej potrzeby (przykład: zakup żywności, usług medycznych, leków lub odzieży).
Warto wiedzieć, że zasiłek celowy lub zasiłek okresowy może być przyznany również w formie kontraktu socjalnego (bez względu na dochód beneficjenta). W opisywanej sytuacji, osoba otrzymująca wsparcie, zobowiązuje się do podjęcia określonych działań (np. rozpoczęcia pracy). Wykonanie kontraktu socjalnego jest kontrolowane przez pracowników pomocy społecznej. Pracownicy MOPS-u lub GOPS-u podczas tzw. wywiadu środowiskowego mogą również weryfikować informacje podane przez osobę wnioskującą o inną formę pomocy (np. zasiłek stały).

Trzeba również dodać, że pracownicy opieki społecznej mają prawo do przyznania bezzwrotnej pomocy w sytuacjach losowych (przykład: pożar, klęska żywiołowa) nawet jeśli okaże się, że dana rodzina lub osoba samotna przekroczyłaby obecne kryterium dochodowe.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Konto dla Ciebie w Bank Credit Agricole »