A A A
drukuj

Za oszukiwanie komornika grozi nawet 8 lat więzienia!

Data publikacji: 2016.11.04 godz. 14:18
OCENA
3.5/5

Wielu niewypłacalnych dłużników, próbuje sprzedać lub ukryć część majątku zagrożonego egzekucją komorniczą. Takie postępowanie jest ryzykowne ze względu na obowiązujące przepisy. Oszukiwanie komornika oraz wierzycieli, grozi nawet wieloletnim więzieniem.

Fot: Unikanie egzekucji komorniczej może skończyć się w więzieniu

Relacje komornikw oraz innych osób zawodowo związanych z egzekucją długów (np. radców prawnych oraz sędziów) wskazują, że wielu dłużników w obliczu niewypłacalności próbuje sprzedać lub ukryć cenne składniki majątku. Takie próby tylko czasami kończą się sukcesem. Ich wykrycie oznacza dodatkowe kłopoty dla sprawcy, który staje się podejrzanym o popełnienie przestępstwa. Wielu dłużników nawet nie zdaje sobie sprawy, że próba oszukania komornika i wierzyciela, może skutkować karą kilkuletniego więzienia. Krajowe przepisy są dość restrykcyjne wobec dłużnika próbującego zbyć lub ukryć majątek. O możliwych problemach, powinny wiedzieć również osoby, które nabywają rzeczy od dłużnika potajemnie wyprzedającego swój majątek. Takie transakcje mogą zostać unieważnione na wniosek wierzyciela. Wtedy osoba nabywająca majątek dłużnika, również nie uniknie egzekucji komorniczej.

Sprawdź: Pożyczka, którą możesz otrzymać »

Dłużnik oszukujący wierzyciela może popełnić aż trzy różne przestępstwa
Po przeanalizowaniu kodeksu karnego okazuje się, że tematyce związanej z oszukiwaniem wierzycieli, jest poświęcony całkiem spory fragment tej ustawy. W ramach kodeksu karnego (KK) przewidziano trzy rodzaje przestępstw (art. 300 KK, 301 KK i 302 KK), które nieuczciwy dłużnik może popełnić względem wierzyciela. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • (art. 300 KK) usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, obciążanie (np. hipoteką) albo uszkadzanie swojego majątku w razie grożącej niewypłacalności lub upadłości, skutkujące stratą dla wierzyciela, jest zagrożone karą więzienia do 3 lat (od 6 miesięcy do 8 lat więzienia jeśli szkodę wyrządzono wielu wierzycielom)
 • (art. 300 KK) usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, obciążanie (np. hipoteką) lub uszkadzanie zajętego/przeznaczonego do zajęcia majątku albo usuwanie znaków świadczących o zajęciu przez komornika, jest zagrożone karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat
 • (art. 301 KK) tworzenie nowej firmy i przenoszenie do niej majątku wykonywane w celu pokrzywdzenia kilku wierzycieli, jest zagrożone karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat
 • (art. 301 KK) celowe doprowadzenie do swojej upadłości lub niewypłacalności, skutkujące pokrzywdzeniem kilku wierzycieli, jest zagrożone karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat
 • (art. 301 KK) lekkomyślne gospodarowanie majątkiem, skutkujące pokrzywdzeniem kilku wierzycieli, jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo karą więzienia do 2 lat
 • (art. 302 KK) spłacanie lub zabezpieczanie tylko wybranych wierzycieli w obliczu grożącej niewypłacalności lub upadłości, wykonane z pokrzywdzeniem innych osób, jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo karą więzienia do 2 lat
 • (art. 302 KK) wręczanie wierzycielowi łapówki lub obiecywanie wręczenia łapówki za działanie na szkodę innych wierzycieli w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym, jest zagrożone karą więzienia do 3 lat

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, najczęściej popełniają przestępstwa opisywane w punkcie 1 i 2. Sędzia orzekający o wymiarze kary, bierze pod uwagę m.in. wartość szkód wyrządzonych wierzycielom i wcześniejszą karalność/niekaralność oskarżonego.
Zobacz, jakich przedmiotów nie będzie mógł zabrać komornik »

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Skarga pauliańska udaremnia wyprzedaż majątku obciążonego długiem …
W nawiązaniu do opisywanego tematu, warto również wspomnieć o sankcjach dla osoby kupującej majątek od nieuczciwego dłużnika. Wspomniane sankcje nie mają charakteru karnego, ale mogą być dotkliwe. Ich stosowanie wiąże się z instytucją tzw. skargi pauliańskiej. Dzięki skardze pauliańskiej, można unieważnić czynność prawną (np. sprzedaż auta należącego do dłużnika) jeśli zachodzą wszystkie poniższe okoliczności:

 • czynność prawna skutkowała pokrzywdzeniem wierzycieli (tzn. ograniczała możliwość wyegzekwowania należności z majątku dłużnika)
 • osoba trzecia (np. nabywająca samochód), uzyskała korzyść majątkową
 • dłużnik działał z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli
 • osoba trzecia miała świadomość zamiarów dłużnika dotyczących transakcji lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się o nich dowiedzieć

W ramach skargi pauliańskiej, wierzyciel musi udowodnić łączne występowanie wszystkich wymienionych okoliczności. Wierzyciel może domagać się unieważnienia (tzn. uznania za bezskuteczną) szkodliwej dla niego czynności prawnej, w trakcie pięciu lat od jej wykonania.
Zobacz, jaką odpowiedzialność za swoje działania ponosi komornik »

Jeżeli czynność prawna wykonana przez dłużnika, skutkuje korzyścią dla krewnego albo innej bliskiej osoby, to przyjmuje się, że ta osoba trzecia wiedziała o zamiarze pokrzywdzenia wierzycieli. Podobna zasada dotyczy przedsiębiorców pozostających z dłużnikiem w stałych relacjach gospodarczych. Jeśli składnik majątku zostaje przekazany za darmo, czynność prawną można unieważnić na wniosek wierzyciela nawet jeśli osoba trzecia nie wiedziała lub nie mogła wiedzieć o intencjach dłużnika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Dzięki skutecznemu zastosowaniu skargi pauliańskiej, wierzyciel może na zasadach pierwszeństwa przed wierzycielami osoby trzeciej zaspokoić swoje roszczenia z majątku, którego dotyczyła czynność prawna uznana za bezskuteczną. Przedmiot zbyty lub darowany przez dłużnika traktuje się tak, jak gdyby nadal znajdował się w posiadaniu pierwotnego właściciela (zobacz Postanowienie Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2012 roku - sygnatura akt III CZP 79/12). Wspomniana zasada ułatwia wierzycielowi i komornikowi odzyskanie majątku przekazanego przez dłużnika osobie trzeciej.
Przeczytaj, jakie są nowe zasady egzekucji komorniczej z rachunku bankowego »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »