A A A
drukuj

Alimenty tylko do 25. roku życia dziecka?

Data publikacji: 2019.08.05 godz. 15:03
OCENA
4,5/5

Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie dziecku warunków do życia. Jeśli rodzice nie wychowują wspólnie dziecka, ale decydują się na rozwód, najczęściej jedno z nich płaci alimenty na dziecko. Obowiązek alimentacyjny nie ma granicy wiekowej. Sejm chce to zmienić.

Fot: Alimenty

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakłada ograniczenie wiekowe obowiązku alimentacyjnego. Rodzic nie musiałby płacić alimentów na dziecko w momencie, kiedy ukończyłoby ono 25 lat. 

Podstawa obowiązku alimentacyjnego
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców dziecka obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój. W art. 96 §1 wskazano również, że rodzice powinni przygotować dziecko należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień.
W art. 128 tej samej ustawy wskazano, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych dziecka w linii prostej oraz rodzeństwo. Zasadniczo (art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jednocześnie ustawodawca zaznacza, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych jego możliwości.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Dotychczas obowiązek alimentacyjny trwał dopóki dziecko, nawet pełnoletnie, nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, a jego dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania. Obowiązek zapłaty alimentów nie jest ograniczony żadnym terminem.

Planowane zmiany w przepisach o alimentach
W związku z rządowym projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zaproponowano, aby ograniczyć obowiązek alimentacyjny na dziecko. Rząd chce, aby ustawał on po ukończeniu przez nie 25. roku życia. Jednocześnie powstałe do tego czasu długi alimentacyjne pozostawałyby w mocy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Dodatkowo projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych, tj. minimalnego wsparcia finansowego dla dziecka, które rodzic otrzymywałby w krótkim czasie na podstawie uproszczonej procedury.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »