A A A
drukuj

Co dzieje się ze środkami na koncie po śmierci właściciela rachunku?

Data publikacji: 2023.03.07 godz. 15:13
OCENA
0/5

Śmierć osoby bliskiej jest traumatycznym przeżyciem dla każdego z rodziny czy z grona przyjaciół. Kiedy emocje związane z pogrzebem opadają, należy załatwić wszystkie formalności spadkowe. Czy spadkobiercy mają prawo do środków zgromadzonych na koncie bankowym zmarłego? Co dzieje się z takimi środkami?

Fot: Spadek

Składniki masy spadkowej
Środki pieniężne, jakie pozostawia po sobie zmarły, wchodzą w skład masy spadkowej. Są więc dziedziczone przez osoby uprawnione do tego – spadkobierców testamentowych albo spadkobierców ustawowych, jeśli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu.

Nie zawsze jednak spadkobiercy są w posiadaniu informacji o tym, w którym banku zmarły miał otwarte rachunki i utrzymywał depozyty. Jeszcze kilka lat temu informacje o pieniądzach w banku można było uzyskać poprzez systematyczne wysyłanie wniosków do kolejnych instytucji finansowych w tym celu. Dziś jest znacznie prościej, ponieważ funkcjonuje Centralna informacja o rachunkach bankowych.

Takie narzędzie ułatwia ustalenie przez spadkobierców, gdzie rachunek ma zmarły. Centralna informacja wskaże, gdzie znajdują się rachunki tej osoby – w jakim banku lub w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.

Jak uzyskać dostęp do pieniędzy na koncie zmarłego?
Zasadniczo, zgodnie z Prawem bankowym i regulaminami dotyczącymi prowadzenia rachunków w bankach, umowa rachunku osoby fizycznej automatycznie wygasa w dniu śmierci posiadacza. Jednak nie jest tak, że bank ten zabiera pieniądze z takiego rachunku. Najczęściej uzyskuje informacje o śmierci klienta od jego bliskich – spadkobierców, którzy wszczynają procedurę pozyskania majątku po spadkodawcy. Jeśli nie, to według prawa rachunek założony w banku będzie aktywny przez 5 lat od chwili wykonania ostatniej operacji bankowej. Po tym czasie ta instytucja sama zweryfikuje z użyciem numeru PESEL, czy właściciel konta żyje.

Jeśli spadkobiercy chcą pozyskać należne im środki z konta zmarłego, muszą zgłosić jego śmierć bankowi na podstawie oryginału aktu zgonu. Dopiero wtedy można rozpocząć procedurę wypłaty pieniędzy. Wygląda to następująco:

  • zgłoszenie do banku śmierci właściciela konta,
  • zablokowanie przez bank rachunku klienta,
  • potwierdzenie przez bliskich zmarłego uzyskanie statusu spadkobiercy,
  • wypłata środków z konta zmarłego klienta.

Status spadkobiercy można potwierdzić na podstawie:

  • postanowienia stwierdzającego nabycie spadku,
  • postanowienia o dziale spadku,
  • aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wypłata środków z konta po śmierci właściciela
Przestrzegamy przed działaniem związanym z wypłatą środków z konta zmarłej osoby, ponieważ takie działanie jest nielegalne. Wypłata w takiej sytuacji jest możliwa, jeśli ustaleni są spadkobiercy – testamentowi lub ustawowi.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »