A A A
drukuj

Co z mieszkaniem w kredycie po rozwodzie?

Data publikacji: 2019.11.20 godz. 15:32

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
5,0/5

Podział mieszkania nie musi uwzględniać „hipoteki”
W nawiązaniu do podziału nieruchomości mieszkaniowej kupionej przez byłych małżonków, warto wspomnieć o kwestii, która wzbudza wątpliwości wśród sędziów i teoretyków prawa. Chodzi o to, czy sąd orzekając o podziale mieszkania nabytego podczas trwania małżeństwa, powinien brać pod uwagę obciążenie wynikające z kredytu hipotecznego. Uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego z 28 marca 2019 r. (sygnatura akt: III CZP 21/18) wskazuje, że „hipoteka” nie zawsze musi być brana pod uwagę. Zgodnie ze wspomnianą uchwałą: „w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd - przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków - ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego”. Stanowisko SN z 28 marca 2019 r. nie wyklucza jednak późniejszego rozliczenia między małżonkami dotyczącego spłaty kredytu.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Bank nie zawsze zgodzi się na przeniesienie kredytu
Dla byłego małżonka, który nie jest już współwłaścicielem mieszkania, najlepszym rozwiązaniem wydaje się przejęcie całości zobowiązania hipotecznego przez drugą osobę. Na taką zmianę musi jednak zgodzić się bank, który sfinansował daną nieruchomość. Wynika to z faktu, że „odłączenie” jednego kredytobiorcy może zwiększyć ryzyko nieterminowej spłaty kredytu. Bank będzie musiał samodzielnie oszacować, czy aktualne dochody osoby przejmującej kredyt stanowią odpowiednią gwarancję terminowej spłaty rat. Jeżeli zdolność kredytowa pojedynczego klienta będzie zbyt mała, to bank może np. wymagać dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »