A A A
drukuj

Co zyskuje leasingobiorca?

Data publikacji: 2014.06.06 godz. 11:50

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
2,8/5

Mimo stosunkowo krótkiej historii polski rynek leasingu ma bardzo dobre perspektywy. Według prognoz firmy konsultingowej Deloitte do 2017 roku jego wartość wzrośnie o 100% (35 mld zł). Zainteresowanie, jakim obecnie cieszą się usługi leasingowe wskazuje, że taki scenariusz jest możliwy. Coraz większa grupa przedsiębiorców traktuje leasing jako elastyczną alternatywę dla kredytu bankowego. Do skorzystania z oferty leasingodawców zachęcają m.in. oszczędności podatkowe ...

"summary" style="text-align: justify;">Leasing w 5 min + prezent!
Zgarnij nawigację TomTom gratis

Leasing, czyli swobodne użytkowanie bez zakupu

Na początku minionej dekady popularność usług leasingowych zaczęła szybko wzrastać. W odpowiedzi ustawodawca wprowadził nowelizację kodeksu cywilnego, która dokładnie określa kształt umowy leasingowej. Jedna ze stron takiego kontraktu (finansujący, leasingodawca) w ramach swojej działalności gospodarczej nabywa określony środek trwały, a następnie przekazuje go korzystającemu (leasingobiorcy). Firma wybierająca leasing bez konieczności angażowania dużego kapitału może swobodnie wykorzystywać udostępnioną ruchomość albo nieruchomość. Niezależnie od zysków, które wiążą się z użytkowaniem danej rzeczy finansujący otrzymuje ratę leasingową. W myśl przepisów kodeksu cywilnego suma rat płaconych przez korzystającego nie powinna być niższa od ceny środka trwałego (np. leasingowanego samochodu). Prócz rekompensaty poniesionych kosztów leasingodawca oczekuje również zysku. Dlatego raty leasingowe składają się z odsetek (wynagrodzenia dla finansującego) oraz części kapitałowej, która zależy od ceny zakupu danej rzeczy.

Rodzaj leasingu wpływa na podatkowe korzyści ...

Krajowi przedsiębiorcy mogą wybrać leasing operacyjny lub leasing finansowy (kapitałowy). Ich decyzja wpływa na rozliczenia związane z podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).

Leasing operacyjny jest bardziej zbliżony do najmu lub dzierżawy. Firma wybierająca taki wariant finansowania nie uwzględnia użytkowanej rzeczy w swojej ewidencji środków trwałych. Dlatego prawo do uwzględniania odpisów amortyzacyjnych zachowuje finansujący (patrz poniższa tabela). Przedsiębiorstwo korzystające z leasingu operacyjnego w swoich kosztach zawsze ewidencjonuje całość raty, koszty użytkowania rzeczy oraz opłatę wstępną.

W przypadku wariantu finansowego leasingobiorca jest uprawniony do rozliczania odpisów amortyzacyjnych. Fiskus nie pozwala mu jednak na uwzględnianie kapitałowej części raty w ewidencji PIT lub CIT. Firma wybierająca leasing finansowy do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć jedynie odsetkową część raty oraz koszty użytkowania rzeczy.

Podatkowe różnice pomiędzy wariantami leasingu dotyczą także rozliczenia VAT-u. Przedsiębiorstwa korzystające z modelu operacyjnego opłacają podatek widniejący na kolejnych fakturach. Firma, która wybrała leasing finansowy zwykle musi zapłacić całość VAT-u już na początku trwania umowy (patrz poniższa tabela). Przedsiębiorstwa nieobjęte zwolnieniem podmiotowym lub przedmiotowym powinny traktują VAT wynikający z leasingu jako podatek naliczony. Pozostałe firmy zwiększają swoje koszty uzyskania przychodu poprzez doliczenie VAT-u. Takie rozwiązanie wzmacnia efekt tzw. tarczy podatkowej.

Prezentacja podatkowych różnic pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym
Analizowana kwestia Leasing operacyjny Leasing finansowy
Podatkowe ograniczenia, które dotyczą okresu finansowania Czas obowiązywania umowy leasingu operacyjnego nie może być krótszy od 40% normatywnego okresu amortyzacji ruchomych środków trwałych. W przypadku nieruchomości obowiązuje minimalny limit 5 lat (10 lat umów zawartych przed 1 stycznia 2013 r.) Brak dodatkowych ograniczeń.
Różnice dotyczące sposobu rozliczenia podatku VAT Leasing operacyjny w ramach rozliczenia VAT-u jest traktowany jako usługa. Podatek VAT od leasingu operacyjnego powiększa każdą ratę. Leasingobiorca niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego może go odliczyć (tzn. pomniejszyć VAT należny). Pozostałe firmy traktują zapłacony podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu. Leasing finansowy w ramach rozliczenia VAT-u zwykle traktuje się jako dostawę towarów. Podatek VAT od leasingu finansowego jest płatny „z góry” i doliczany do pierwszej raty. Leasingobiorca niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego może go odliczyć (tzn. pomniejszyć VAT należny). Pozostałe firmy traktują zapłacony podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu.  
Różnice dotyczące sposobu rozliczenia podatku dochodowego Środek trwały jest ujmowany jako cześć majątku leasingodawcy.  Leasingobiorca w ewidencji podatku dochodowego uwzględnia całość opłaty wstępnej, koszty użytkowania rzeczy oraz ratę kapitałowo – odsetkową. Środek trwały jest ujmowany jako cześć majątku leasingobiorcy.   Leasingobiorca w ewidencji podatku dochodowego uwzględnia amortyzację, koszty użytkowania rzeczy oraz ratę odsetkową.

Myślisz o zakupie auta? Weź leasing 

Tarcza podatkowa to nie jedyna korzyść z leasingu

Warto nadmienić, że krajowi przedsiębiorcy prócz korzyści podatkowych i elastyczności leasingu biorą pod uwagę również inne kwestie. Wielu z nich docenia fakt, że formalności związane z leasingiem są mniej czasochłonne niż procedura kredytowa. Spore znaczenie mają także mniej restrykcyjne kryteria oceny klienta. Ze względu na charakter swojej działalności leasingodawcy mogą zawierać bardziej ryzykowne umowy niż banki.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »