A A A
drukuj

Czy cudzoziemiec może kupić mieszkanie w Polsce?

Data publikacji: 2018.10.16 godz. 13:22
OCENA
4.0/5

W Polsce przebywa i pracuje coraz większa liczba cudzoziemców. Sprawdzamy, czy takie osoby mogą kupić lokum na terenie naszego kraju, a jeżeli tak, to na jakich warunkach.

Fot: Cudzoziemiec może kupić mieszkanie w Polsce?

Od mniej więcej trzech lat, mamy do czynienia z bezprecedensowym zjawiskiem, jakim jest masowa imigracja zarobkowa Ukraińców. Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się również obywatele takich państw jak chociażby Indie, Bangladesz oraz Białoruś. Część tych osób posiada zarobki umożliwiające zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego i zakup jakiegoś lokum (lokalu lub domu) na terenie naszego kraju. Właśnie dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy cudzoziemiec zamierzający kupić mieszkanie w Polsce, musi się liczyć z jakimiś poważnymi utrudnieniami. Chodzi zarówno o regulacje ustawowe, jak i podejście krajowych banków.

Obywatele Unii Europejskiej nieco łatwiej zakupią dom lub lokal
Analizę dotycząca zakupu polskiej nieruchomości przez cudzoziemca, warto rozpocząć od przepisów prawnych. W tym kontekście kluczowa jest ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.). Wspomniany akt prawny był nowelizowany między innymi w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Akcesja naszego kraju do UE, otworzyła bowiem polski rynek nieruchomości dla cudzoziemców (z wyjątkiem nieruchomości rolnych, których dotyczył dwunastoletni okres przejściowy).
Zobacz oferty kredytów hipotecznych w porównywarce eBroker.pl »

Ze względu na unijne ustawodawstwo, obywatele państw członkowskich UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii oraz Szwajcarii mają ułatwioną drogę do zakupu mieszkania (domu lub lokalu) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wedle artykułu 8 ustęp 2 ustawy z 24 marca 1920 roku, obywatele oraz przedsiębiorcy ze wspomnianych krajów mogą zakupić mieszkanie (domu lub lokal) w Polsce bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych.
Krajowe przepisy są nieco mniej dogodne dla tych cudzoziemców, którzy nie posiadają obywatelstwa jednego z krajów unijnych, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii. Do tej grupy zaliczamy między innymi obywateli Ukrainy zamierzających kupić lokum na terenie Polski i trwale związać się z naszym krajem. Takie osoby co do zasady powinny uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz administracji. Krajowe przepisy przewidują jednak liczne wyjątki, z których może skorzystać wielu obcokrajowców. Według ustawy z 24 marca 1920 roku, zezwolenie na kupno domu lub lokalu przez osobę fizyczną nie będzie wymagane wtedy gdy:

  • zakup wyodrębnionego lokalu mieszkalnego lub samodzielnego lokalu użytkowego pełniącego funkcje garażowe jest związany z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych cudzoziemca (taka sama zasada dotyczy również udziału w lokalach użytkowych lub mieszkalnych)
  • nabycie nieruchomości mieszkaniowej przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Polski, następuje przynajmniej po upływie 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • nieruchomość mieszkaniową kupuje cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkujący na terenie Polski co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (dodatkowy warunek: nieruchomość po zakupie stanie się elementem majątku wspólnego małżonków - nie mogą oni zatem posiadać intercyzy)
  • cudzoziemiec nabywa nieruchomość mieszkaniową w drodze umowy ze zbywcą i w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy (dodatkowy warunek: zbywca nieruchomości musi być jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym przez okres wynoszący przynajmniej 5 lat)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Trzeba podkreślić, że zezwolenie na zakup mieszkania będzie konieczne pomimo wymienionych powyżej okoliczności, jeżeli cudzoziemiec chce nabyć nieruchomość (np. działkę zabudowaną domem) na terenie strefy nadgranicznej. Chodzi oczywiście o cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii.
Kolejna ważna informacja dotyczy nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wskazuje, że w takim wypadku nie obowiązują przepisy wymuszające obowiązek otrzymania zezwolenia przez cudzoziemca. Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, w której spadkobierca - obcokrajowiec przewidziany w testamencie, nie byłby uprawniony do spadku na mocy kodeksu cywilnego.
Dowiedz się więcej o zasadach dziedziczenia na mocy testamentu lub ustawy »

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się, czy obcokajowiec może liczyć na kredyt »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »