A A A
drukuj

Czy można sprawdzić, kto jest właścicielem konta bankowego?

Data publikacji: 2019.07.17 godz. 15:13
OCENA
3,0/5

Przelew pieniędzy na nieprawidłowe konto? To sytuacja, w której na pewno każdy będzie próbował odzyskać swoje pieniądze. Jeśli okaże się, że rachunek istnieje, a jego właściciel nie kwapi się do zwrotu uzyskanych środków, wówczas można podjąć próbę odkrycia, do kogo taki rachunek należy. Czy jednak istnieją możliwości sprawdzenia, kto właściwie jest właścicielem konta bankowego?

Fot: Gdzie sprawdzić właściciela konta bankowego?

Konsument nie jest w stanie zwykle sam sprawdzić, kto jest właścicielem danego konta bankowego, chyba że konto to jest np. zapisane w systemie serwisu aukcyjnego i przypisane do konkretnego użytkownika. Tylko w szczególnych przypadkach za pośrednictwem swojego banku dana osoba może pozyskać dane klienta innego banku. 

Prostota wykonywania przelewów
Niegdyś wykonanie przelewu bankowego wiązało się z koniecznością podania wielu danych odbiorcy. Dziś nie jest to już konieczne. Kiedy robimy przelew, to jedyne co musimy podać w formularzu w bankowości online to numer konta bankowego odbiorcy i kwotę przelewu. To zgodne z wytycznymi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Ustawa ta dostosowała prawo w Polsce do unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Ułatwiła i przyspieszyła wykonywanie przelewów, ale jednocześnie spowodowała, że częściej może dochodzić do błędnych przelewów. Zaledwie jedna pomylona cyfra w rachunku może spowodować, że pieniądze wysyłane z naszego konta trafią na rachunek osoby, do której w żadnym przypadku trafić nie powinny.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Jak sprawdzić personalia właściciela konta?
Zanim zrealizujemy przelew, powinniśmy sprawdzić cyferkę po cyferce, czy na pewno wpisaliśmy prawidłowy numer do formularza przelewu. Jeśli jest taka możliwość, to z faktury, umowy, czy choćby z karty produktu w serwisie aukcyjnym prześledźmy numer rachunku.
W internecie są też darmowe strony WWW, na których po wpisaniu numeru konta bankowego można sprawdzić kolejno: nazwę rozliczeniową banku, nazwę banku, adres, telefon i stronę WWW banku. Nie są to dane personalne właściciela rachunku - te są chronione prawem o ochronie danych osobowych. Żaden program czy aplikacja nie jest w stanie wskazać danych osobowych właściciela konta bankowego. RODO dodatkowo zaostrzyło wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych wrażliwych, a te dane bez wątpienia do nich są zaliczane.

Kto może ustalić personalia właściciela konta?
Jedynie policja lub prokuratura po zgłoszeniu zawiadomienia o możliwości dokonania przestępstwa lub dokonaniu przestępstwa może pozyskać z banku dane na temat właściciela rachunku.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
W przypadku źle wykonanego przelewu, który trafił do nieznanego odbiorcy, bank nie jest w stanie go anulować czy wycofać po realizacji. Jednak na mocy przepisów Kodeksu cywilnego, osoba bezpodstawnie bogacąca się w wyniku omyłkowo przesłanych pieniędzy, powinna niezwłocznie zwrócić nadawcy uzyskaną korzyść majątkową. W praktyce pozwanie takiej osoby wymaga ustalenia jej tożsamości, a ujawnienia danych zabrania prawo bankowe i przepisy RODO. Danego roszczenia można dochodzić w powództwie cywilnym.
Najlepiej jest wystąpić do swojego banku i poinformować o źle wykonanym przelewie i złożyć reklamację. Warto podać choć szczątkowe dane dotyczące odbiorcy przelewu, przez co bank jest zobowiązany podjąć odpowiednie działania w celu odzyskania środków. Za to może pobrać opłatę. Jednak właśnie banki mogą wystąpić do banku odbiorcy przelewu o udostępnienie danych tego odbiorcy lub o skierowanie w imieniu banku płatnika prośby o zwrot kwoty, jaka omyłkowo została im przekazana. Bank odbiorcy ma uprawnienia do udostępnienia innemu bankowi danych klienta, ponieważ ustawa zwalnia go z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej w takiej sytuacji.

Komentarze

comments powered by Disqus